Ældre borgere kan blive indlagt på eHospital i Næstved

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Næstved Kommune

Pressemeddelelse

Hvis en ældre borger har behov for akut indlæggelse for eksempel i forbindelse med væskemangel, forstoppelse eller akut infektion, foregår det i dag på et af regionens akutsygehuse.

Men med et nyt sundhedspartnerskab bliver nogle af kommunens akutpladser på Marskvej omdannet til Fremskudt Kommunal Akutfunktion, hvor nogle borgere fremover kan blive indlagt via Region Sjællands nye eHospital, hvor lægerne er med via en skærm.

Det er Region Sjællands eHospitalslæger, der afgør, om det er nødvendigt med en sygehusindlæggelse eller om det kan klares fra Marskvej. I begge tilfælde har de det lægefaglige behandlingsansvar, mens Næstved Kommune står for den plejemæssige del af behandlingen. Kommunen hjælper også eLægerne ved den virtuelle stuegang og ved konsultationer.

Den nye ordning gavner borgerneDen nye ordning betyder, at behandlingen kan komme hurtigere i gang, fordi borgeren hurtigt bliver tilset af eLægen og derfor ikke skal vente på vagtlægen eller akutlægen på sygehuset. Samtidig bliver borgeren i sit nærmiljø i nærheden af sine pårørende.

Derudover kan kommunens rehabilitering sættes i gang samtidig med behandlingen.

- Det er vigtigt for Næstved Kommune, at vores ældre borgere ikke skal rejse længere end nødvendigt for at få lægehjælp, og samtidig skal de føle sig helt trygge ved, at de får den nødvendige hjælp. Ved at udnytte den moderne teknologi kan sygehusets læger komme til kommunens borgere i deres nærområde, samtidig med at vi fra kommunens side kan begynde rehabiliteringen langt tidligere. Det er der en stor kvalitet i, siger Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune, og fortsætter:

- Jeg glæder mig over, at vi i Næstved Kommune har et godt samarbejde med Region Sjælland og de praktiserende læger. På den måde er vi også godt forberedt til de kommende sundhedsklynger, som regeringen vil indføre til næste år.

Det vil altid være en læge, der afgør, om borgeren kan indlægges på Fremskudt Kommunal Akutfunktion (eHospital), eller om borgeren skal indlægges på et akutsygehus.

Ordningen træder i kraft i slutningen af 2021.

Gode erfaringer fra pilotprojekt I løbet af fem uger i foråret 2021 lavede Næstved Kommune og Region Sjælland et pilotprojekt, hvor Fremskudt Kommunal Akutfunktion blev afprøvet på Marskvej.

- Pilotprojektet viser, at eHospitalet fungerer rigtig godt, og jeg tror, at de digitale løsninger er vejen frem i vores arbejde med at bringe behandling og andre sundhedsydelser tæt på borgerne. Det glæder mig, at Næstved Kommune er med til at gå foran med et sundhedspartnerskab, der omfatter både akutpladser, fælles kvalitetssikring og fælles uddannelse og kompetenceudvikling, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Både borgere, pårørende og sundhedspersonale udtrykte høj grad af tilfredshed i afprøvningsperioden.

Pilotprojektet viste, at eHospitalet i samarbejde med kommunen kan varetage nogle af akutsygehusenes sundhedsydelser tættere på borgernes eget hjem og hverdagsliv. Samtidig har modellen vist, at behandlingsansvaret, som varetages af eHospitalet i samarbejde med kommunens borgernære pleje, kan foregå smidigt og patientsikkert.

I afprøvningsperioden var den gennemsnitlige indlæggelsestid på Fremskudt Kommunal Akutfunktion ni dage.

Om projektetNæstved Kommune og Region Sjælland har indgået aftale om et fælles forpligtende sundhedspartnerskab, der skal udvikle sundhedsydelser tættere på borgerne nærmiljø - Fremskudt Kommunal Akutfunktion er det centrale udgangspunkt for sundhedspartnerskabet. Der er også andre mål, der skal opnås i partnerskabet for eksempel at udvikle kvaliteten i sundhedsydelser på tværs af sygehus, kommune og eget hjem.

Sundhedspartnerskabet skal udvikle og afprøve metoder og sundhedsydelser, der efterfølgende kan bredes ud til de øvrige kommuner i regionen.

Sundhedspartnerskabet er indgået af Næstved Kommune og Region Sjælland (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Det Nære Sundhedsvæsen).