Aarhus’ Ungeprofil giver unikt indblik i unges sundhed og trivsel

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune

Aarhus Kommune kan for første gang tegne et omfattende billede af sundheden og trivslen blandt byens unge. 2357 unge aarhusianere har netop svaret på en række spørgsmål om blandt andet søvnvaner, rygning og ensomhed – resultatet er en såkaldt Ungeprofil.

Rådmændene for Børn og Unge, Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse glæder sig over mange positive tendenser hos byens unge, når det gælder deres oplevelse af egen sundhed og trivsel. Ungeprofilen viser dog også problematikker, som fylder hos de unge, og som kræver fælles handlekraft og samarbejde med ungdomsuddannelserne i Aarhus. 

De fleste unge har det godt og trives, men jeg er bekymret for især ensomheden, der vokser. Mere end hver femte føler sig ikke, eller kun en gang imellem, som en del af det sociale fællesskab på uddannelsen. Der er kommet ekstra fokus på ensomhed her under corona – men det er desværre en udvikling, der har været i gang længe. Vi har et meget stort fælles ansvar for at få løftet alle unge ind i fællesskabet.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge
Mange unge trives heldigvis rigtig godt, men vi ved også, at nogle har problemer. Problemer ét sted i livet kan sprede sig til andre steder – fx til uddannelsen eller derhjemme, hvor de kan vokse sig større. Derfor er det vigtigt, at vi bliver bedre til at forstå de unges udfordringer. Ungeprofilen kan give os et fingerpeg om, hvor og hvordan vi sætter tidligt ind over for begyndende udfordringer og mistrivsel blandt de unge.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Resultaterne viser blandt andet, at 11% af de unge føler sig ensomme, mens 37% angiver, at de har sagt nej til at deltage i en hyggeaften eller fest, fordi de ikke havde lyst til at drikke alkohol. Til gengæld er der positive tendenser at spore i forhold til rygning, hvor 8% af de unge angiver, at de ryger dagligt. Tal fra Sundhedsstyrelsen om danskernes rygevaner viser på landsplan et fald blandt unge, der ryger dagligt fra 13% i 2019 til 10% i 2020. 

Det er dejligt at se, at færre unge ryger. Men jeg ærgrer mig over, at så mange unge har følt sig nødsaget til at sige nej til sociale arrangementer, fordi de ikke ville drikke alkohol. Vi har stadig meget arbejde foran os i samarbejde med de unge, uddannelsesinstitutionerne og nattelivet for at sikre en bedre alkoholkultur og det gode ungeliv.
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg

Stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

Næste afgørende skridt er at få svarene fra de unge ud at leve som et fælles afsæt for retning og handling. I denne proces fortsætter Aarhus Kommune det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne. Dialogen mellem kommunen og ungdomsuddannelserne, og ungdomsuddannelserne imellem, prioriteres højt, da de unge bruger en stor den af deres tid på uddannelsesstedet. Derfor inviteres alle byens ungdomsuddannelser den 26. marts til dialogmøde, hvor resultaterne af Ungeprofilen præsenteres og skaber afsæt for en videre udvikling af trivsels- og sundhedsfremmende initiativer. 

Allerede nu glæder man sig dog på Viby Gymnasium over, at Ungeprofilens data bekræfter den positive effekt af aktuelle sundhedsfremmende initiativer:

Ungeprofilens datagrundlag fungerer som et godt pejlemærke for vores trivselsarbejde på ungdomsuddannelserne. På Viby Gymnasium anvender vi Ungeprofilen til at se, om vores initiativer virker. Som et af landets første gymnasier satte vi i skoleåret 2018 fokus på at skabe en røgfri skoletid for vores elever. Der er i dag færre af vores elever, der ryger dagligt. Det er meget glædeligt at få bekræftet, at initiativet har haft en positiv indvirkning.
Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium

Om ungeprofilen

Ungeprofilen er en spørgeskemaundersøgelse gennemført i flere kommuner på tværs af landet. Aarhus Kommune har udvalgt en række spørgsmål og sendt disse til kommunens unge i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Den forberedende grunduddannelse (FGU). 

I alt har 2357 unge i alderen 15-24 år i Aarhus svaret på undersøgelsen, svarende til 25 % af alle unge der går på en ungdomsuddannelse i Aarhus Kommune. Undersøgelsen rummer spørgsmål om de unges hverdag i og uden for uddannelsen og belyser blandt andet trivsel, ensomhed, rygning og alkohol. 

Kontakt

  • Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium, mail [email protected], mobil 8734 8015 
  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961 
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, mobil 4043 1213
  • Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, mobil 2165 9958
  • Lars Erik Siegumfeldt, presseansvarlig Sundhed og Omsorg, 4185 9054
  • Ulla Parbo Hefsgaard, chefkonsulent, Børn og Unge, Aarhus Kommune, mail: [email protected], mobil 2920 9704