- Søgeresultat

Finansminister Kristian Jensen (V) siger på baggrund af ny analyse, at de offentlige udgifter skulle være 75 milliarder kroner lavere i 2025, hvis ikke Folketinget havde gennemført en lang række reformer siden 2006.

Finansministeren: Uden reformer skulle det offentlige spare 75 mia. kroner

De omstridte reformer for at udvide arbejdsudbuddet har ifølge en ny analyse fra Finansministeriet givet danskerne mulighed for at få ekstra offentlig service for 75 milliarder kroner i 2025 eller en skatteprocent, som er ni procentpoint lavere end uden reformerne.
Arkiv

Rigsrevisionens analyse af jobcentre straffer investeringsprojekter

Rigsrevisionens analyse af kommunernes beskæftigelsesindsats straffer de kommuner, som har fulgt beskæftigelsesministerens opfordring til at investere langsigtet i at øge nedbringe ledigheden.
Statsrevisorerne kritiserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for ikke at tage udgifterne med i vurdering af kommunernes beskæftigelsesindsats. (

Statsrevisorer vil bruge omstridt benchmark til at spare 1,4 milliarder kroner i jobcentre

Jobcentre kan spare 1.4 milliarder, mener Statsrevisorerne. De tager udgangspunkt i præcis det benchmark, som flere kommuner har kritiseret. Se kommunekort og tabeller her.

Markant uenighed om topchefers ageren på sociale medier

Kan en topembedsmand "like" en åbenlys kritik af en politisk beslutning i det regions- eller byråd, hvor vedkommende er ansat? Regionsrådsformand Sophie Hæstrup mener ja, formanden for kommunaldirektørforeningen Henrik Kolind mener klart nej.
De ekstreme forskelle i huspriserne i Danmark blev i 2013 udstillet, da en desperat husejer satte det skilt. Men nye tal viser, at uligheden i huspriserne er vokset endnu mere. (

Forskel i boligpriser mellem København og Sydvestsjælland slår ny rekord

Skævheden i huspriserne mellem København og kommunerne i Syd- og Vestsjælland slår alle rekorder, viser nye tal i et svar til Folketinget. Læs her, hvordan skattestop og boligskatteaftalen har været med til at drive prisforskellene i vejret.
Dansk Folkepartis finansordfører Rene Christensen vil ikke udelukke, at partiet ender med at støtte regeringens forslag til fordeling af kompensation for ændrede data for ældre og handicappede. (

Dansk Folkeparti: Vi kan ende med at støtte regeringens fordeling af 1,4 mia. til 85 kommuner

Dansk Folkeparti vil ikke udelukke, at partiet ender med at acceptere regeringens forslag til fordeling af en kompensation på i alt 1,4 millarder kroner mellem 85 kommuner. Partiet forsøger dog stadig at finde en model, hvor pengene kan gøre mere gavn, siger partiets finansordfører.
Dansk Folkepartis Rene Christensen kender landkommunernes økonomi fra sit byrådsarbejde i Guldborgsund Kommune, (

Dansk Folkeparti opfordrer fattige kommuner til at kræve større andel af udgiftrammer i 2020

I kampen for et "mere lige Danmark" håber Dansk Folkeparti, at ekstra penge til landkommunerne vil gøre det muligt for dem at kræve en større del af service- og anlægsrammen i 2020 - også selv om det vil tvinge mere velhavende kommuner til at spare.

Silkeborg satser på stor udviklingsplan for byen

Silkeborg vil udnytte placeringen tæt på naturen til at udvikle arealet omkring søfronten og havnen. Realdania, Silkeborg Kommune og lokale virksomheder har derfor udskrevet en arkitektkonkurrence om en masterplan for Silkeborg midtby. 

Utilfredshed med stramme regler for brug af fortidsminder

Er reglerne om vores fortidsminder så restriktive, at de forhindrer eller forsinker formidling af  Danmarkshistorien? Noget tyder på det, for både Flakfortets ejer, Gladsaxe Kommune og nu Garderhøjfonden har henvendt sig til Folketingets Kulturudvalg med ønsket om en mere fleksibel museumslov.

Jyske kommuner klarer sig markant bedre i benchmark

De jyske kommuner klarer sig markant bedre end deres fynske og sjællandske kolleger i de benchmark, som er kommet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Rudersdal er den eneste ikke-jyske kommune blandt de ti bedste kommuner i NB-Økonomis benchmarkindeks. Se tallene for alle kommuner her.
Rene Christensen fra Dansk Folkepart har overraskende meddelt, at partiet muligvis ikke vil stemme for en forhøjelse af pensionsalderen i 2020 med virkning fra 2035. (

DF-formand fjerner tvivl om opbakning til højere pensionsalder

Dansk Folkeparti skaber tvivl om partiets opbakning bag velfærdsaftalen, der hæver pensionsalderen gradvist. Konkret vil Dansk Folkeparti ikke stemme for forhøjelse af pensionsladeren fra 2035, som efter planen skal besluttes i 2020.

Hver tredje udebliver i gennemsnit fra danskundervisning til flygtninge og familiesammenførte

Der er meget stor forskel på, hvor meget fravær flygtninge og familiesammenførte har ved den obligatoriske danksundervisning, viser ny benchmarkanalyse. Tallene viser, at fraværet varierer med cirka 30 procent, selv når der tages højde for forskelle i rammevilkår. Se tallene for alle kommuner her.