- Søgeresultat

Simon Emil Ammitzbøll-Bille har endnu ikke sendt det bebudede aktstykke om kompensation til 85 kommuner. Derfor tyder mere og mere på, at kompensationen bliver del af forhandlingerne om finansloven, hvor Dansk Folkeparti vil have flere penge til de vanskeligt stillede kommuner. (

Mere og mere tyder på, at kompensation til kommuner bliver del af finanslovsforhandlinger

Regeringen har endnu ikke sendt det bebudede aktstykke til finansudvalget om kompensation til 85 kommuner. Mere og mere tyder på, at kompensation bliver del af finanslovsforhandlinger. Det kan koste især forstadskommuner penge.
KL's næstformand Martin Damm kritiserer regeringen for kun at have to forslag i lovkataloget, som skal medvirke til at sikre afbureaukratisering for fire milliarder kroner. (

KL kritiserer manglende lovforslag om afbureaukratisering

Regeringen har lovet afbureaukratisering for fire milliarder kroner. Men der er kun to forslag i lovkataloget - og de giver ifølge KL 300.000 kroner. Minister afviser kritik.
En aktindsigt viser, at embedsmændene i Digitaliseringsstyrelsen stillede kritiske spørgsmål til flere af de potentialer, som to konsulenthuse angav i kulegravningsrapport. (

Embedsmænd rejste spørgsmål om potentialet ved lavere sygefravær var overestimeret i ældrerapport

En gennemgang af centrale dokumenter fra Moderniseringsstyrelsen viser, at embedsmændene rejste en række kritiske spørgsmål til potentialevurdering fra to konsulenthuse.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen og innovationsminister Sophie Løhde præsenterede kulegravningen af ældreplejen og dagtilbudene på pressemødet efter regeringsseminaret på St. Restrup Herregård ved Nibe, tirsdag 4. september 2018.. (

Kulegravning kostede seks millioner kroner

Finansministeriet har betalt to konsulenthuse seks millioner kroner for et års arbejde med kulegravningen af ældreplejen og dagplejen.

Alle partier lover at halvere antallet af puljer inden 2022

Alle Folketingets partier har indgået en aftale, der skal gøre op med det, som innovationsministeren har kaldt "puljetyranniet". Målet er, at antallet af puljer til kommuner og regioner skal være halveret i 2022.

Halvdelen af alle puljer er under 10 millioner kroner

25 af 71 puljer til kommuner og regioner er mindre end 10 millioner kroner, og dermed under den nye vejledende mindstegrænse. Se listen her.

Kommuner overskrider aftale om skat trods sidste øjebliks ændringer

Både Mariagerfjord og Kerteminde har reduceret deres planlagte skatteforhøjelser, og derfor ender den samlede skatteforhøjelse ifølge kilder med kendskab til tallene et stykke under de 84 millioner, som senest har været forventet.
(ARKIV) Kommunernes udgifter til anlæg og infrastruktur er steget med det dobbelte på 10 år. Her er det vejarbejde i København. (

Anlægsudgifter til kommunernes administrative organisationer halveret

Fra 2007 til 2017 er andelen af kommunernes anlægsudgifter til administrativ organisation faldet fra 10,7 pct. til 4,4 pct. I samme periode er andelen til transport og infrastruktur steget fra 13,0 pct. til 26,1 pct., viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene dækker over store forskelle mellem kommunerne.

Stor forskel på marginalskatten i de danske kommuner

En LO-familie har 14.200 kroner mere til rådighed, hvis den bor i Rudersdal sammenlignet med i Rødovre. Det er en effekt af stigende forskelle i marginalskatten i de danske kommuner. Se tallene her.

Ny undersøgelse: Kommunernes investering i kunst i det offentlige rum

78 ud af landets 98 kommuner har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om prioritering af kunst i det offentlige rum gennemført af Seismonaut for Statens Kunstfond. Konklusioner og udvalgte cases er præsenteret i rapporten "Kunst i det offentlige rum. Kommunernes investeringer, praksis og motivation." 

Lyden og det gode liv i Struer

Struer Kommune satser på at profileringen som ’Lydens By’, der er sat i sving i samarbejde med B&O, vil skabe positiv værdi for området.
Kristian Thulesen Dahl (DF) forlader Finanslovsforhandlinger i Finansministeriet. (

Analyse: Flere penge til fattige kommuner fra DF kræver udvidet serviceramme

Analyse: De ekstra penge fra Dansk Folkeparti får ingen effekt, hvis partiet ikke samtidig får hævet servicerammen. Kommunerne glæder sig over gaveregnen fra Christiansborg, men frygter at det på sigt kan skabe kaos i budgetprocessen.