Nyeste artikler

Hvad skal vi sætte i stedet for BUM, når vi i løbet af de kommende år skal udvikle den økonomiske styring på ældreområdet? Et godt bud er forløbs- og periodebaserede modeller, der giver større ledelsesrum, øger effekten og understøtter værdiskabelsen og opnåelsen af de faglige mål.
Klimaet og den globale udledning af drivhusgasser er i den grad kommet på den internationale politiske dagsorden. Herhjemme har vi fået en klimalov, og mange kommuner har vedtaget klimapolitikker eller fastlagt målsætninger om CO2-reduktion i indkøbspolitikkerne. Men hvilken rolle skal økonomiafdelingen spille i forhold til klimadagsordenen? Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh giver sit bud her.
Kommunerne har et godt udgangspunkt for fremtidig digitalisering, men sætter de lighedstegn mellem digitalisering og effektivisering, risikerer de at skyde sig selv i foden. Det er et af budskaberne fra Thomas Terney, der er medlem af KL's teknologitænketank, når han den 1. november stiller sig på talerstolen på Økonomikonsulentens årsmøde.
Sociale investeringer gavner både de udsatte borgere og kommunekassen, men har også solide barrierer. Karsten Storgaard Bjerre, der forsker i sociale investeringer, giver sit bud på, hvad der skal til for at høste gevinsterne.
De fleste kommuner bruger en tildelingsmodel til at fastlægge budgetterne for de enkelte skoler. Men tildelingsmodellerne kan mere end dét. De kan også bruges til at opfylde kommunens strategiske mål og skabe værdi for skoleeleverne. Det fastslår professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh.
Fremtiden kalder på en ny tilgang til at styre den kommunale økonomi, der vil skabe ændringer – ja måske endda et paradigmeskift i den kommunale og offentlige økonomistyring, sådan at effektiv økonomistyring skaber decentral frihed.
Økonomikonsulenterne er på mange måder virkelighedens vogtere, når reformerne ruller, buzzwordene blomstrer og andre drømmer stort i den offentlige sektor. Det mener forsker i styringsdesign i den offentlige sektor, Leon Lerborg, som du kan møde til Økonomikonsulentens årsmøde 2020.
Annonce

Seneste indlæg