Karnov tilbyder en bred vifte af onlinekurser, fagbøger og et state-of-the-art juridisk research værktøj, der bruges af over 20.000 ansatte i både den offentlig og private sektor.

Læs mere om Karnovs produkter til den offentlige sektor på www.karnovgroup.dk/loesninger/offentligsektor

Nyeste artikler

Selv om en lang uddannelse giver dyb viden, klæder den sjældent på til kommunal sagsbehandling. Det nikker både Line Møller Vestergaard, Line Rie Sejer Valbjørn og Ole Lousdal, ansatte i Holstebro Kommunes Teknik og Miljø-afdeling, ja til. Derfor står det offentlige Danmark over for en særlig opgave, når nye medarbejdere, med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde, skal onboardes. Holstebro Kommune har som noget nyt afprøvet en pakke onlinekurser fra Karnov, der har givet nyansatte indsigt i både forvaltningsloven og rammerne for arbejdet som offentlig ansat.
Det meste her i livet bliver lettere, når der bliver sat solidt af fra start. Sådan er det i særdeleshed også med et nyt system for juridisk informationssøgning, hvilket 25 sagsbehandlere hos Teknik og Miljø i Odder Kommune er blevet ganske klar over. At de alle aktivt bruger Karnov Kommune – Teknik & miljø handler en hel del om, at de kom godt i gang fra begyndelsen.
Forvaltningsloven er fuld af faldgruber, og sagsbehandlere skal holde tungen lige i munden for at komme sikkert gennem al juraen. Online-kurset ’Forvaltningsretlig sagsbehandling’ hjælper med at få regler på rygraden og korrekte afgørelser ud til borgerne.
Korrekt kommunal sagsbehandling burde være normen, men fejlprocenter på op mod 90 procent inden for visse områder viser, at det desværre ikke altid er tilfældet. Fejl er dyrt for kommunerne og dårligt for borgerne, så der er mange gode grunde til at undgå dem. For en forvaltning i landets største i kommune er systematisk og vedholdende og kompetenceudvikling vejen frem.
Den retlige ramme skal være på plads, når borgere får afgjort sager i det offentlige system.
Annonce

Seneste indlæg