Der vil blive rejst mange spørgsmål, når Astrid Krag på et tidspunkt fremlægger det endelige forslag til forbud mod private aktørers mulighed for at trække overskud ud af botilbud.

Kommentar: Forbud falder taktisk smart, men klodset

Tre ting virker klodsede i social- og indenrigsminister Astrid Krags annoncering af forbud mod private tilbud. Men det er det rigtige tidspunkt, hvis dette efterårs felttog ikke skal ende i en vinterkrig. Potentielt ligger der en mulighed for en varig aftale, som alle kan være med på.
(Arkiv)

Langt fra Borgen

'Jeg kunne som leder i det offentlige indimellem ønske, at en skoleleder var til stede, inden politikerne når at sætte sidste punktum. Bare for at give politikerne et indblik i, hvad deres beslutning kommer til at få af konsekvenser,' skriver skoleleder Maike Raahauge.
De gode erfaringer fra coronakrisen med at give ledere i det offentlige et større og mere frit ledelsesrum bør præge den kommende nærhedsreform. Det mener næstformænd i Fagbevægelsens Hovedorganisation Bente Sorgenfrey (t.v.) og Majbrit Berlau.

Erfaringer fra coronakrisen skal med i nærhedsreformen

KOMMENTAR: Coronakrisen har vist, at meget er vundet ved at gøre op med besværlige arbejdsgange, silotænkning og dokumentationskrav. Mere tillidsbaseret ledelse bør gennemsyre arbejdet med nærhedsreformen i efteråret, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.
"Lad være med at belemre politikerne med besvarelse af spørgsmål fra andre myndigheder. Det kunne jo resultere i udmeldinger, der ikke flugter med forvaltningens planer og prioriteringer." Det er et af 10 ironisk mente råd, som byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) fra Randers Kommune giver.

Forvaltningens 10 tricks til værn mod enfoldige politikere

KOMMENTAR: 'Glem sagen. Lad være med at belemre politikerne med besvarelse af spørgsmål fra andre myndigheder. Sørg for at servere godt med mad og drikke - så bliver politikerne medgørlige.' Det er 3 af 10 ironisk mente råd, som byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) fra Randers her giver embedsmænd i kommunerne.
"Et usagligt grundlag. Betydelige meromkostninger for samfundet. Forringet service for de nedslidte borgere." Så hård er Thomas Kastrup-Larsens dom over regeringens plan om at flytte administrationen af seniorpensionen fra kommunerne til ATP.

KL: Kuleskør beslutning at flytte seniorpension fra kommunerne

KOMMENTAR: 'Det strider mod al sund, økonomisk fornuft.' Det mener formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen. Han undrer sig højlydt over, at regeringen vil flytte administrationen af seniorpensionen væk fra kommunerne over til ATP.
"Når vi hører ordet kriseledelse, tænker de fleste nok på en hierarkisk og centralt styret ledelsesform og næppe på faglig frisættelse og plads til lokale løsninger." Skriver formanden for kommunaldirektørforeningen, Niels Ågesen

Ledelse bliver ikke det samme efter corona

Den offentlige sektor skal ledes på ’en ny måde’, stod der i regeringens forståelsespapir. Nu er nærhedsreformen kommet i efterårets politiske kalender, og det er oplagt at kigge på nogle af Coronakrisens erfaringer, når vejen væk fra bureaukrati og frem mod større faglig frisættelse skal findes.

Synspunkt: Elevplaner er godt tænkt, men der er plads til forbedringer

Nationale test og elevplaner kan bruges som meningsfulde arbejdsredskaber, men politikerne bliver nødt til at prioritere det. De bliver også nødt til at forstå det. Ellers fortsætter vi med at være ’på vej’ med at bruge disse redskaber, skriver skoleleder Maike Raahauge

Synspunkt: Vi kommer tilbage med dilemmaerne i skoletasken

Vi afventer opstarten, men meget kan ske henover sommerferien, og meget kan ske efter sommerferien. Opgaven er ikke at skabe en inkvisition, men en hverdag midt i Coronaens dilemmaer og spor, skriver skoleleder Maike Raahauge.
Folkeskolen har været kampzone siden lockouten, og vi er på ingen måde landet endnu, skriver Maike Raaghauge - Arkivfoto fra lockouten.

Synspunkt: Folkeskolen – en kampzone, der vågner op efter corona

Vi skal ikke tro, at vi ved, hvad vi har lært af coronakrisen. Folkeskolen er en kampzone, hvor politikerne skal være varsomme med omlægninger ud fra idéer, der ikke er realitetstjekkede og ikke starte der, hvor de slap, skriver skoleleder Maike Raahauge

Når du ikke kan lytte til vandrørene

'I denne tid mangler jeg mine vandrør for at forstå og opsamle de små vibrationer, der er på en skole, så jeg kan tage ting før fjeren, bliver til fem høns,' skriver skoleleder Maike Raahauge.

Videomøder, nærhed og idyllisering

Læring af coronakrisen: Hvad vi kan lære af digitale møder. Alle kommer til tiden, vi har få afbrydelser, og møderne afsluttes hurtigt. Har vi idylliseret nærheden ved fysiske møder, og hvem tør sige, at jeg vil hellere spare en time ved et digitalt møde? spørger skoleleder Maike Raahauge.
Hvor starter og hvor slutter en meter?

Berøringsangst: En ny normal

Normaliseringens udfordring er, at vi ikke er normaliseret. Hvor starter og slutter meteren i en ny normal, hvor berøringsangst har fået en ny betydning? spørger skoleleder Maike Raahauge