I Vordingborg Kommune oplever man, at økonomien er så presset, at det er en nødvendighed at fjerne den grønne diesel.

Kommune går tilbage til sort diesel

Den traditionelle dieseltank har vist sig at være billigere end biodiesel. Det har fået kommune til at droppe at køre grønt og i stedet gå tilbage til sort diesel i kommunens busser.
Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil ny ordning især komme børn med særlige behov til gavn.

Klasseloftet sænkes i de mindste klasser fra næste år

I folkeskolens 0. til 2. klasse må der maksimalt være 26 elever i klasserne. I dag er loftet på 28 elever.
"I en situation, hvor vi i socialpsykiatrien desperat mangler hænder, kompetencer og ressourcer, skuffer det mig, at man ikke prioriterer at styrke hjælpen til de mest syge borgere," siger Ulrik Wilbek og psykiatriaften.

KL: Vigtigt fokus på børn og unge i psykiatriplan – men løft af socialpsykiatrien mangler

Den politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien faldt på plads tirsdag. Formand for KL's Socialudvalg, Ulrik Wilbek, roser planens fokus på tidlig hjælp til børn og unge, men er samtidig bekymret over, at aftalen ikke giver et ordentligt løft af hjælpen til de mest sårbare borgere.

Sparekrav i administrationen vil ramme kommuner hårdt, som allerede har skåret ned

Regeringens foreslåede besparelser på 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration vil i praksis ramme hårdt i de kommuner, der i forvejen har lave administrative udgifter. Det er især nogle af landets fattigste kommuner.
Der var trængsel omkring bordet, da et stort flertal i Folketinget tirsdag præsenterede en ny aftale om psykiatrien. Kun Moderaterne er ikke med i aftalen, der skal give det første løft til området, der har været forsømt i årevis.

Børn og unge og svært syge skal hjælpes i psykiatriplan

Der bliver sat en halv milliard kroner af årligt til psykiatrien i plan, der sætter rammen for ti år. Læs her om de vigtigste elementer i aftalen.
Lærerforeningen i Lejre Kommune er bekymret for, hvad beslutningen om at sænke temperaturen til 19 grader i skolerne kan komme til at betyde for børn af ikke-ressourcestærke forældre. På andre af landets skoler, er der både bekymring og optimisme.

Lavere temperaturer kan ramme skoleelever skævt

I Lejre Kommune er skolelærer bekymrede for, at børn af ikke-ressourcestærke forældre rammes ekstra hårdt, når temperaturen sænkes til 19. grader. Det er også en bekymring andre steder i landet.
Kommunerne skal sørge for, at alle sosu'ere får mulighed for at komme op på fuldtid. Det foreslår regeringen.

Fuldtid bliver den nye norm i ældreplejen

Ansatte i ældreplejen skal have ret til at gå op på fuldtid, og alle nye job skal slås op som fuldtidsstillinger. Sådan lyder det nu fra den socialdemokratiske regering, som kan regne med bred politisk opbakning til sit forslag fra blandt andre Venstre. Fuldtid kan dermed blive normen i ældreplejen.
Daginstitutionerne i Favrskov er fyldt så meget med børn, at kommunen har indsat busser til at fragte de største rundt fire dage om ugen.

Pladsmangel i institution: Børnene har fået en bus i stedet for en stue

Der er pladsmangel i daginstitutionerne i Favrskov Kommune på grund af stor tilflytning. Derfor kører busser nu rundt med børn fra institutionerne med størst pladsmangel, og det bekymrer forældre.
Venstres Martin Geertsen og Jane Heitmann ankommer her til den første forhandling om tiårsplanen for psykiatrien i Sundhedsministeriet. Venstre har frem til deadline grublet over, om partiet skulle gå med i psykiatriaftale, men har besluttet at gøre det sammen med de andre partier i blå blok.

Længe ventet psykiatriplan er nu på plads med bred opbakning

Hele blå blok tilslutter sig nu en aftale om en langsigtet plan for psykiatrien med en halv milliard kroner ekstra om året til at hjælpe psykisk syge. De blå partier kritiserer dog forløbet og kalder regeringen magtfuldkommen.

Ulige fest når staten tilbagebetaler 15 milliarder kroner i ejendomsskat

Borgerne i særligt 11 kommuner får i gennemsnit over 5.000 kroner i tilbagebetaling af ejendomsskat i 2022 og 2023. I 20 kommuner får de under 500 kroner.
Kun tre af Esbjerg Kommunens næsten 2000 gader er opkaldt efter kvinder. Det er i stedet blandt andre mænd, hvoraf flere eksempelvis har stået for hekseafbrænding, der hyldes i form af at have fået et vejnavn. Det skriver JydskeVestkysten.

Kommune gør status: Kvinder er blevet overset i voldsom grad, når veje er blevet navngivet

Bevidstheden om få kvinder på vejskilte breder sig. Denne gang i Esbjerg Kommune. Her har man netop opgjort, hvor få af kommunens veje,- pladser og statuenavne, der reelt set hylder berømte kvinder. Ud af en liste på knap 2000 personligheder, der har gjort sig historisk bemærket, er kun to kvinder kommet på vejskilte.
Skal Simon Spies stadig hædres med sit navn på denne plads i Helsingør? Det er byrådet i fødebyen usikker på.

Omstridt Simon Spies Plads rykker nærmere på et navneskifte

Efter tv-dokumentar om afdøde rejsekonge Simon Spies' betaling af helt unge kvinder for sex, så er hans stjerne blegnet alvorligt. Byrådet i hans fødeby Helsingør har nu taget et første skridt, der kan føre til, at navnet Spies forsvinder fra en af byens pladser.