FSD – Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark

Nyeste artikler

Unge anbragte oplever ofte problemer, når de fylder 18 år. Nu skal kommunernes såkaldte efterværn granskes, og det bliver hilst velkommen af formand for kommunale velfærdschefer.
Vi kan meget selv – men endnu mere sammen. Også selv om det i år på grund af helt særlige omstændigheder har været hver for sig. Parterskaber i velfærd er en vigtig vej at gå, hvis vi vil blive ved med at udvikle indsatserne til gavn for borgerne.
Esbjerg Kommune er sat ud på en rejse for at bekæmpe negative konsekvenser af en opvækst i social, kulturel og uddannelsesmæssig fattigdom. Et 12-årigt partnerskab med Lauritzen Fonden om MedVind i Østerbyen har skabt en ramme med en gensidig forpligtelse om at gå nye veje og inddrage ny viden.
Et fondsstøttet eksperiment i Jobcenter Vordingborg med borgerne om at tage ansvar for eget liv bragte ikke flere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Men det gav stor faglig læring og viden, som kan styrke velfærdsindsatsen i fremtiden.
Et samarbejde mellem Specialisterne, Den Sociale Kapitalfond og Ballerup Kommune om at få borgere med autisme i beskæftigelse har givet værdifulde erfaringer om, hvilke interesser den enkelte organisation kan have for at gå ind i et partnerskab. Erfaringer, som har stor betydning for resultatet af samarbejdet.
Markedet for partnerskaber om sociale investeringer i kommunerne er stadig umodent, og kapitalen tilbageholdende, men dog nysgerrig, er erfaringen i Den Sociale Investeringsfond. Prototyper og små modeller, der kan skaleres op, hvis de skaber effekt og afkast, er måden at komme i gang på, mener sekretariatsleder Mette Arnsfelt McPhail.
Sociale investeringer giver kommunerne mulighed for at løse komplekse problemer på nye måder i interne eller eksterne partnerskaber. Men modellerne har både styrker og udfordringer, som er vigtige at kende, inden man vælger, hvilken vej man vil gå.
Hver tredje hjemløs i dag er under 30 år. Hvis vi skal forebygge, at hjemløsheden blandt unge vokser og hjælpe de unge, som allerede nu er uden bolig, kræver det nye system-løsninger i en rigid lovgivning og plads til forsøg med bostøtte.
Annonce

Seneste indlæg