København sidder stadig på næsten hver femte anlægskrone

De netop offentliggjorte kommunale budgetter viser enorme forskelle i kommunernes anlægsudgifter for 2023. København sidder stadig på broderparten af anlægsrammen. Se tal for alle kommuner her.
De tre partiledere fra henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, som tilsammen udgør flertalsregeringen, var i dag samlet i Folketinget i forbindelse med statsministerens redegørelse. Allerede inden for den kommende måned planlægger de lovforslag, som vil påvirke kommunerne.

Her er kommunernes lovkatalog

Regeringen præsenterede i eftermiddag et lovkatalog, som kun gælder frem til vinterferien. Få her et overblik over alle planlagte lovændringer, der vedrører kommunerne.
Et flertal af danskerne mener, at kvaliteten af folkeskolen er blevet dårligere over de seneste ti år. Men faktisk er den løbende tilfredshed med uddannelsessystemet steget i samme periode.

Glorificering af fortiden giver danskere forkert billede af velfærd

De fleste danskere mener, at velfærden var bedre for ti år siden. Men i løbende undersøgelser er danskerne faktisk mere tilfredse med den offentlige service i dag, end de var for ti år siden. Det sætter debatten om forventningerne til kommunerne i perspektiv.
På rådhuset i Hedensted Kommune er man frustreret over, at man skal bruge flere penge og ressourcer på nye statslige krav til revision, når regeringen samtidig siger, at der skal spares massivt på den kommunale administration.

Nye omfattende administrationskrav til kommunerne, mens de skal spare milliarder

Selvom regeringen vil have kommunerne til at spare massivt på administration, så er der netop indført omfattende nye statslige revisionskrav for kommunerne. I Hedensted betyder det en stigning i revisionsudgifterne på 20 procent.

Hovedstadskommuner bruger markant mere på service på almenområdet end resten af landet

Når man ser på hver kommunes serviceudgifter på almenområdet, er det tydeligt, at hovedstadskommunerne ligger markant over gennemsnittet. Se her hvordan din kommune placerer sig i opgørelse.
Regeringsgrundlaget for SVM-regeringen indeholder i alt nye udgiftsposter for 24,8 milliarder kroner og nye indtægter for 12 milliarder kroner. Desuden er der 11 milliarder kroner i ny finansiering fra øget arbejdsudbud.

Overblik: Her er alle nye indtægter og udgifter i regeringsgrundlaget

Mange store tal er føget rundt, siden den nye regering præsenterede regeringsgrundlaget. Her giver vi dig overblikket over, hvilke nye indtægter og udgifter, der indgår i regeringsgrundlaget. Mange store udgifter er ikke nærmere specificerede.

Prognose: Manglende PL-regulering ser ud til at ende på mellem 1,6 og 1,7 mia. kr.

Selvom tal for november for første gang i næsten et år viser et fald i inflationen, så ligger den med en stigning i forhold til sidste år på 8,9 procent fortsat historisk højt. Det betyder, at kommunerne kan forvente manglende prisregulering på 1,6-1,7 milliarder kroner.

Yder- og vestegnskommuner har højeste udgifter til socialområdet

Hver gang Hjørring Kommune bruger 100 kroner på service, går 25 kroner til det specialiserede socialområde. I Rebild Kommune bare 70 kilometer sydpå bruger man blot 16 kroner på området for hver 100 kroner til service.

I 39 kommuner falder socialudgifternes andel af samlede serviceudgifter

Selvom udgifterne til socialområdet ofte beskrives som en væsentlig post, så oplever næsten halvdelen af landets kommuner, at socialudgifternes andel af de samlede serviceudgifter falder. Se tallene for alle kommuner her.
Handicaporganisationer har længe råbt op om manglende prioritering af det specialiserede socialområde, mens kommuner har klaget over, at økonomien til området ikke er fulgt med i økonomiaftalerne. Nu viser nye tal, at udgifterne som andel af de samlede serviceudgifter kun er vokset meget lidt de seneste år.

Sejlivet myte aflivet: Handicapområdet er ikke hovedårsagen til presset økonomi

I 2018 udgjorde udgifterne til det specialiserede socialområde 19,4 procent af kommunernes serviceudgifter. I 2021 var det 19,8 procent. Den svage stigning viser, at det specialiserede socialområde ikke er ene om at presse kommunernes økonomi.

Lav ledighed kommer næsten alle kommuner til gode

Nye ledighedstal viser en stabil udvikling i ledigheden - dog med små forskelle på kommuneniveau. Det er nu i alt 84 kommuner, der har en ledighed på under tre procent af arbejdsstyrken.

Så meget bruger hver kommune på ikke-borgernær administration

Kun 500 millioner kroner ud af den samlede vækst i kommunernes administrationsudgifter på 2,5 milliarder kroner siden 2013 skyldes ikke-borgernær administration. Se her, hvordan den post har udviklet sig i den enkelte kommune.