Allerød Kommune håber på at få grønt lys fra Indenrigs- og Boligministeriet til en gennemføre en skattestigning for i alt 65,8 millioner kroner. Det svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på et point.

Skattestigninger på et procentpoint er på bordet i tre kommuner

14 kommuner vil samlet set hæve skatten med 721,5 millioner kroner. Mellem de 14 kommuner er der stor forskel på, hvor hårdt det vil ramme borgerne. Læsø vil omvendt gennemføre den relativt største skattenedsættelse.
Jens-Kristian Lütken (V), Jakob Næsager (K) og Ole Birk Olesen (LA) kunne med glæde præsentere en skattenedsættelse i Københavns Kommune på 0,1 procentpoint i 2023 ved offentliggørelsen af kommunens budget. Det rammer hverken service eller anlæg i kommunen.

Fakta: Derfor har skattelettelser i København ingen betydning for velfærden

Nogle gange vrøvler politikere. Det kan man også se i debatten om skattenedsættelser i Københavns Kommune. Nogle påstår, at skattenedsættelsen vil medføre besparelser på velfærden. Forstå her, hvorfor det er forkert.
Borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) er landets mest sparsommelige borgmester. Alligevel fik Assens ikke del i særtilskudspuljen for 2023.

Nøgletal skaber tvivl om hvilke kommuner, der er hårdest presset

Gennemgang af nøgletal for serviceudgifter giver overraskende resultat, og skaber tvivl om hvilke kommuner der reelt er hårdest presset.
På rådhuset i Københavns Kommune kan man sænke skatten med hele 0,88 procentpoint, svarende til 1,16 milliarder kroner, uden det vil ramme hverken likviditeten, servicen eller anlægsbudgettet.

Seks kommuner kan sænke skatten med 1,4 mia. uden at skære i budgettet

Flere kommuner ophober så meget likviditet, at de kan sænke skatten, uden det vil ramme hverken service, anlæg eller den nuværende likviditet. De vil komme under pres i den faseopdelte budgetproces.
Finansminister Nicolai Wammen (S) forsikrer om, at dansk økonomi står godt. Ifølge økonomisk redegørelse vil økonomien bremse mildt op i 2023, men der er fortsat ikke kriseudsigter.

Udsigt til mild opbremsning i dansk økonomi

Trods stor usikkerhed i økonomien er der ifølge ny økonomisk redegørelse ikke tegn på, at dansk økonomi er på vej ind i en større krise. Der forventes en svag vækst i 2023 og et lille fald i beskæftigelsen.
Borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S), kan glæde sig over, at Lolland er den helt store vinder i fordelingen af særtilskudspuljen. Kommunen får 195 millioner kroner, svarende til 31,5 procent af det samlede tilskud.

Her er de 18 kommuner, der får særtilskud i 2023

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort listen med de 18 kommuner, der får særtilskud fra den såkaldte paragraf 16-pulje. Se her, hvilke kommuner der får del i puljen på 619 millioner kroner.
Mens Venstre i sin valgkamp lover de ældre masser af frihed, så kniber det mere for partiets borgmestre. Det viser en opgørelse af andelen af ikke kommunale plejehjem.

K-borgmestre giver ældre dobbelt så meget frihed som V-borgmestre

Selvom Venstre taler mest om frihed til ældre, så har de ældre næsten dobbelt så mange ikke-kommunale plejehjem i konservative kommuner i forhold til Venstre-kommuner. Se tallene for alle kommuner her.
Slagelse Kommune er sammen med en række andre kommuner efter alt at dømme så pressede på finansieringen, at de må spare på servicebudgettet i 2023. Det frigør serviceramme til de resterende kommuner.

Kommuner i pengenød kan afbøde vanskelig budgetproces

Udfordringerne i den faseopdelte budgetproces vil efter alt at dømme blive afbødet af, at en række kommuner er tvunget til at spare på grund af stærkt faldende finansiering.
De seneste beskæftigelsestal tyder på, at kommunerne skal finde besparelser i slutningen af året for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

Flere ansatte presser kommunernes 2022-budgetter

Trods en smal økonomiaftale og mange vikaransættelser er antallet af kommunalt ansatte steget i 2022. Det varsler udfordringer med at overholde servicerammen for i år.
På rådhuset i Slagelse har man ifølge NB-Økonomis opgørelse landets største udfordring med at få budgettet for 2023 til at hænge sammen, når man alene kigger på indtægterne.

14 kommuner får svært ved at få 2023-budgettet til at hænge sammen

14 kommuner har alvorlige udfordringer med at få 2023-budgettet til at hænge sammen og skal med stor sandsynlighed ud i spareøvelser. Det viser en ny opgørelse. Se de økonomisk pressede kommuner her.

Tårnhøj inflation kan ramme kommunernes økonomi

Kommunerne kan ende med et stort hul i finansieringen, hvis priserne fortsætter med at stige. Midtvejsreguleringen for priser og lønninger for 2022 tyder lige nu på at ligge på et for lavt niveau i forhold til den faktisk inflation.

50 kommuner søger om særtilskud for 1,9 milliarder

Mere end hver anden kommune mener selv, at den er "særligt vanskeligt stillet" og har søgt om at få særtilskud fra Indenrigsministeriet for at få kommunens økonomi for 2023 til at hænge sammen.