OPS-Indsigt

https://www.ops-indsigt.dk/
I 2050 forventes en langt større andel af befolkningen at blive over 100 år. I dag er der 1200 personer over 100 år i Danmark. Det ventes at være mere end tredoblet til 4300 i 2050.

Prognose: I 2050 vil der være dobbelt så mange over 80 år

Der vil om 30 år være over 600.000 over 80 år i Danmark. Det svarer til en fordobling fra i dag.