Efter 17 måneder med stigende beskæftigelse faldt antallet af lønmodtagere i juli. Det dækker dog hovedsageligt over, at der er blevet færre offentligt ansatte, viser Danmarks Statistiks tal.

Beskæftigelsen faldt i juli efter 17 måneders stigning

Et fald i antal offentlige ansatte står bag det første fald i beskæftigelsen i 18 måneder.
Forkvinde for DUF Christine Ravn Lund er bekymret for det tunge bureaukratiske slæb, der er i foreningslivet i dag.

DUF: Bureaukrati kvæler frivilligheden i foreningerne

Kulturministeriets nye foreningsundersøgelse viser, at mange foreningsaktive og -frivillige føler sig presset af bureaukratiske byrder. Det er svært at hverve og fastholde frivillige og mange overvejer selv at stoppe pga. for meget administrativt arbejde. Ministeren
KL's formand Martin Damm retter et usædvanligt skarp kritik mod finansministeren i sagen om den manglende prisregulering af kommunernes økonomiske rammer.

KL-formand til finansministeren: ‘Det er ikke ordentligt’

'At sidde og kommunikere udadtil at der kommer flere penge, når der kommer flere børn og ældre, og man så teknisk trækker tæppet væk under kommuner sådan under radaren, det er ikke ordentligt,' siger KL-formand i en usædvanlig skarp kritik af finansministeren.
Odenses borgmester vil gerne, at der skal investeres i at gøre Odense til en mere børnefamilievenlig by. Og det skal 1000 nye klimaboliger gerne være med til.

Borgmester vil have bygget 1000 klimaboliger

Borgmester vil gerne opføre såkaldte klimaboliger som et forsøg på at forhindre byens børnefamilier i at forlade kommunen. Men ekspert tvivler på, om den type boliger mindsker CO2-aftrykket markant.
Tidligst i 2028 mener regeringen, at den har et godt nok overblik til at vurdere, om kommunerne skal beholde handicapområdet.

Kommuner beholder handicapområdet: Minister vil tidligst se på opgavefordeling i 2028

Kommunerne kan se frem til at beholde handicapområdet de næste mange år. Social- og ældreminister Astrid Krag vil tidligst se på opgavefordelingen i 2028. Det afføder kritik.
KL kritiserer forslag om besparelser på jobcentre for at være visionsløst. I værste fald kan det føre til et mindre arbejdsudbud, skriver KL i sit høringssvar til lovudkastet.

KL i markant kritik af besparelser på jobcentre

KL ​​kritiserer i sit høringssvar til lovudkast om besparelser på jobcentrene manglende visioner for beskæftigelsesindsatsen. Ændringer på indsatserne kan i sidste ende betyde et mindre arbejdsudbud, advarer KL.
Børnene og deres forældre kommer i 2023 til at mærke, at der er smalhals i en række kommuner.

Stramme budgetter rammer børn og forældre

I flere kommuner tyr man nu til besparelser på børneområdet for at få budgetterne for 2023 til at hænge sammen. Kortere åbningstider og flere lukkedage er nogle af konsekvenserne.
Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) fortalte om planerne for udfasning af kul på Fynsværket, hos Fjernvarme Fyn i Odense i maj 2020. De planer er nu suspenderet de næste par år.

Fortsat kul på i Odense: Politikere beklager beslutning

Odense Kommunes økonomiudvalg har besluttet, at der skal hentes mere kul ind til kommunens kraftvarmeværk med henvisning til de stærkt stigende energipriser. Det er både en beklagelig og dårlig beslutning, men nødvendig, lyder det fra både rådmand og borgmester.
De ældre modtagere af hjemmehjælp i en hjemmeplejegruppe i Guldborgsund er meget tilfredse med at møde kendte ansigter, når døren bliver åbnet.

Stor brugertilfredshed med kendte ansigter i ældreplejen

Siden november 2021 har Guldborgsund Kommune kørt et forsøg med faste teams i en hjemmeplejegruppe i Sakskøbing. Den foreløbige evaluering viser, at langt størstedelen af borgerne oplever, at de får den ønskede omsorg og nærvær i forbindelse med besøg i hjemmet fra personale.

Her rammer de stigende energipriser hårdest

Der er markante forskelle på, hvor sårbare kommunerne er over for stigende energipriser. Nogle kommuner har tre gange så høje energiudgifter pr. indbygger som andre. Se hvor meget din kommune brugte på energi i 2021.
Mange overlæger har allerede forladt den offentlige psykiatri og endnu flere overvejer det. Læs hvad er er op og ned. (Arkivfoto)

Den langsomme privatiseringsbølge ruller nu ind over psykiatrien

Dårlige arbejdsvilkår i den offentlige psykiatri fører til øget privatisering. Det kan man læse ud af en ny undersøgelse blandt landets psykiatriske overlæger. Men overlægerne er ikke de eneste faggrupper i sundhedsvæsnet, der de seneste år har søgt ud i den private sektor.
Kortet er fra analysen og viser udviklingen i befolkningstallet i 2021 fordelt på sogne. Rød er lig med tilbagegang, mens grøn er fremgang.

Forsker bag ny analyse: ‘Vi ser vækst i landsbyer og landdistrikter i hver en krog’

Det går faktisk meget godt med befolkningsudviklingen i mange landsbyer i Danmark. Især på Fyn går det godt, fremgår det af ny analyse fyldt med fakta.