Professor: Kommunerne skal arbejde mere nuanceret med unges mistrivsel

De unge har ikke bare ét problem, der kalder på én løsning. Der er derimod tale om flere problemer, der smelter sammen, som kalder på flere former for løsninger, mener professor Noemi Katznelson.

Nye Danmarkskort: Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet blev omgjort

Omgørelsesprocenten stiger i 2022. På børnehandicapområdet er det næsten halvdelen af sagerne, der omgøres. Der er dog store kommunale forskelle på omgørelsesprocenterne. Se din kommune og de tre nye Danmarkskort her.
Venstres socialordfører håber dog, borgerne bliver glade for aftalen.

V-profil erkender: Kommuner jubler ikke over afsatte penge til handicapområdet

Venstres socialordfører Anni Matthiesen medgiver, at kommunerne ikke råber 'yes' i glæde over de afsatte penge til handicapområdet i aftalen om SSA-reserven. Hun håber dog, borgerne bliver glade.

Flere forældre klager over afslag på specialskole

Der var flere forældre, der klagede til Klagenævnet for Specialundervisning over specialundervisningen i folkeskolen i 2022. Samtidig er sagsbehandlingstiden i nævnet steget en smule. Det viser Ankestyrelsens årsrapport.
Til et samråd åbnede socialministeren for at se visitationen efter i sømmene.

Socialminister: Selvfølgelig skal vi se på handicap-visitationen

'Så ja, selvfølgelig skal vi ind og kigge på visitation.' Sådan sagde socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil til et samråd i socialudvalget, hvor hun betvivlede fagligheden i kommunernes visitationer ved de komplekse borgere.
Ministeren mangler at se mere data, før hun kan vurdere, om kommunerne har penge nok.

Socialminister kan ikke sige om kommunerne mangler penge på socialområdet

Der er ikke data nok på socialområdet til, at socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil kan sige, om kommunerne mangler penge til det specialiserede socialområde. Derudover betegner ministeren socialområdet som gammeldags og præget af mistillid.
"Det er en meget stor udfordring," siger Vickie Kramer, socialchef i Nyborg Kommune.

Socialchef om nulvækst-forsøg: Vi finkæmmer området for ‘kan-opgaver’

I Nyborg Kommune har politikerne besluttet, at der skal være en nulvækst på det specialiserede socialområde. Socialchefen i kommunen kalder det en stor udfordring og er i gang med at finkæmme området for såkaldte 'kan-opgaver'.
Det er ikke uden risiko, når den nye socialminister taler om en mere gelinde hjælp, når man ikke vil give penge til området.

Analyse: Ny minister risikerer at komme på kollisionskurs med kommunerne

Med socialministerens udmelding om at skabe kvalitetsforbedringer på handicapområdet, risikerer hun at komme på kollisionskurs med kommunerne, der gennem en årrække har levet med konsekvenserne af et underprioriteret socialområde.
Den nye socialminister mener også at hjælpen til borgere med handicap skal komme mere gelinde.

Socialminister åbner for at flytte dele af handicapområdet fra kommunerne og lover bedre service

Velfærdssamfundet skal sørge for, man får hjælp og støtte på en gelinde og tillidsfuld måde 'i modsætning til i dag,' siger socialministeren om handicapområdet. Hun lægger også op til hurtigere hjælp til borgerne, hvilket kan blive dyrt for kommunerne.

Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.
På tværs af hele landet kan kun to kommuner sige sig helt fri fra at have underbudgetteret området i mindst ét år i løbet af perioden.

Halvdelen af landets kommuner underbudgetterer konsekvent det specialiserede socialområde

96 kommuner har underbudgetteret det specialiserede socialområde i mindst et år i perioden 2018 til 2021, mens halvdelen konsekvent har underbudgetteret i alle år.
Der er kun almenområdet tilbage, når kommunerne underbudgetterer på det specialiserede socialområde.

Borgmestre: Vi tager fra almenområdet og giver til socialområdet

Kommunerne underbudgetterer på det specialiserede socialområde. Det får ifølge flere borgmestre konsekvenser for almenområdet, der må holde for. 'Kommunerne er efterladt på perronen med kæmpe udfordringer,' siger borgmester i Helsingør Kommune.