Lene Vind

Herning Kommunes borgmester Lars Krarup bliver her hædret af Arkitektforeningens formand Lars Autrup for sin vedvarende indsats for at sætte bylivet og arkitekturen i højsædet.

Borgmester kåret for positiv byudvikling

Herning-borgmester Lars Krarup er blevet kåret af Arkitektforeningen for at have sat skub på arkitektur og byliv i Herning Kommune gennem en fokuseret og langsigtet strategisk indsats. Det kan andre kommuner lære af, mener foreningen.
Det er forventningen at første spadestik til 'Vores Hus' i Vamdrup bliver taget i slutningen af 2021, og at indvielsen kan ske i slutningen af 2022.

Drømmescenarie for lokalt kulturliv

Lokal virksomhed donerer godt fem millioner kroner til det samlingssted for kulturlivet, som lokale ildsjæle har arbejdet med de seneste fem år. Drømmen koster 14 millioner kroner, og nu er pengene i hus.
Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal overveje en ændring af museumsloven og det kan få betydning for Nyborg Slot-projektet.

Fortidsminder sendt i arbejdsgruppe

Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på museumsloven og hensynet til formidling og tilgængelighed af fortidsminder som f.eks. Nyborg Slot.
MGK-Sydjylland er et af de centre, som står til at miste ressourcer, og for at det ikke skal gå ud over talentudviklingen og det lokale musikliv, vil et politisk flertal kompensere centret.

Christiansborg kompenserer de ramte MGK-centre

Partiernes kulturordførere har besluttet at give kompensation til de MGK-centre, som får reduceret støtte i 2022 og 2023 i den ny tilskudsfordeling mellem landets centre, som Statens Kunstfond har offentliggjort i torsdags.
Lokale aktører og Syddjurs Kommune inviterer borgerne til workshop om nyt kulturhus i Hornslet, for de skal være med til at lægge fundamentet for det nye hus.

Kultur spiller en særlig rolle i kommunen

I Syddjurs Kommune gør de tingene sammen, derfor har lokale aktører og kommunen inviteret til workshop, hvor borgerne er med til at definere rammer og indhold for et nyt kulturhus i Hornslet.
Grib Engagementet understøtter, at flere børn og unge i alderen 0-24 år får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter Fotoet stammer fra Silkeborg, hvor børn var med til at åbne Europæisk Kulturhovedstad 2017.

27 kommuner med i forsøg om kulturelle fællesskaber

Kulturministeren har et ønske om, at flere børn og unge får adgang til at udfolde sig indenfor kunst og kultur, og det sker nu med initiativet 'Grib Engagementet', hvor 27 kommuner får 20 mio. kroner til modelforsøg. Læs om alle kommuneforsøg her.
Foreningerne kan med støtte fra puljen både hjælpe museer og andre i oplevelsesindustrien samtidig med at de skaber fællesskaber for ensomme.

Foreninger kan støtte den hårdt ramte oplevelsesindustri

Kulturministeriet har oprettet ’Puljen 1000 Nye fællesskaber’, som giver foreninger mulighed for at søge penge til at skabe fællesskaber og sætte gang i oplevelsesindustrien.
Aspiranterne får en introduktion til de lokale kulturinstitutioner: Kulturværftet, Værftshallerne, Museet for Søfart og m.fl., og de er også del af det kreative forløb, som de unge gennemgår.

Kommune bruger kunst til at løfte sårbare unge

Mismod er erstattet af håb og tro på en fremtid med uddannelse og arbejde for flere af de unge, der har deltaget i projektet Aspiranterne. Nu skal projektet udbredes til andre kommuner.
FDB-Møbler blev sendt ud i landet fra togstationen, der lå lige overfor møbelfabrikken og her fra kommer inspirationen til "Furniture Station".

Frivillige omdanner station til forsamlingshus og museum

Ildsjæle i Tarm vil omdanne en nedlagt stationsbygning til hele byens hus, og etablere et kombineret mødested og lokalt museum for de FDB-møbler, som tidligere blev produceret i byen.
På listen over de 41 projekter, som i alt har fået tildelt 3.389.812 kroner, er også Varde Bevaringsforening, som vil skabe mere opmærksomhed omkring kommunens historiske bygninger og det aktiv, de udgør.

Støtte til kommunens historiske bygninger

41 meget forskellige projekter rundt i landet får nu et tilskud på 3,4 mio. kr. fra 'puljen til almennyttige kulturelle projekter', herunder også lokal kulturbevaring.
Kulturmødet på Mors er fire dage med forfattersamtaler, koncerter, madoplevelser og meget mere.

Kulturlivet mødes på Mors

Folkemødet på Bornholm debatterede kultur i en række sammenhænge, og den debat kan fortsætte, når aktørerne mødes til Kulturmødet. Som noget nyt kræves billet.
En væsentlig del af livskvaliteten i hverdagen på landet er knyttet til de mange muligheder for udendørsaktiviteter med venner og familie, lyder teksten om dette billede.

Sådan ser livskvalitet ud på landet

Forskningsprojektet ’Livskvalitet i yderområder og landdistrikter’ undersøger, hvad der giver danskere, der bor på landet, deres høje livskvalitet, og nu er der kommet billeder på livskvaliteten.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: