Karen Grønkjær Kjeldsen

https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen
Hospicepræst Charlotte Clante i samtale med patient på Diakonissestiftelsens Hospice.

Til stede i sorgen

Af Karen Grønkjær Kjeldsen - kakj@diakonissen.dk, Diakonissestiftelsen - info@diakonissen.dk Hospicepræst Charlotte Clante vil tilbyde alle plejehjem på Frederiksberg undervisning i åndelig omsorg fo...