Janni Juhl-Petersen

Genåbning af dagtilbud version 7.0

Vi er i fase 2. Jeg gætter på, at de retningslinjer, der er meldt ud nu, kommer til at gælde i et godt stykke tid, og at vi kan komme ud af det vakuum, som genåbningen har været, skriver leder Janni Juhl-Petersen.
Bureaukratiet har mange ansigter. I gamledage var data opbevaret i kasser. I dag skal lederne indtaste dem i IT-systemer

Bureaukratiet trives også under coronakrisen

Den offentlige sektor er blevet kritiseret for sine mange it-systemer, hvor man registrerer alt muligt. Under coronakrisen er dokumentationskravene steget, skriver leder Janni Juhl-Petersen.

Nye anbefalinger gør pædagogen til gårdvagt

Hvis børn skal have lov til at være børn, og kvadratmeterkravet ophæves samtidig med, at varigheden af ansigt-til-ansigts kontakter skal reduceres, bliver pædagogen så gårdvagt? spørger leder Janni Juhl-Petersen.

Troværdighed og dynamiske planer

'Hvor længe kan jeg stadig fremstå som en troværdig leder, når mine planer hele tiden bliver justeret og rettet?' Det spørgsmål stiller leder Janni Juhl-Petersen sig selv i dagens blog-spot.
Det er ikke muligt for forældrene at trække afleveringen med de nye regler

Minimumsnormeringer ind ad bagvejen

På den anden side af besværet får vi en masse med over. Mere personale, trivsel hos bekymringsbørn, mindre sygdom, mindre skrig ved aflevering og mindre madspild, skriver leder Janni Juhl-Petersen.
Vi venter på Mette Frederiksen, men hvem og hvad venter hun på?

Ventetiden – et vakuum for spørgsmål og svar

Corona har sat dagtilbudslederen i et tomrum mellem Mette Frederiksens næste udmelding og en serie af ubesvarede spørgsmål. Samtidig skal lederen se i øjnene, at fremtidens ledelse er en blanding af sundhed, pædagogik og rapporteringer til corona-bureaukratiet.

At styre et tog og sende et telegram til chefen

Det er lederen, der styrer det tog, institutionen er i. Lederen kender sporene, og lederen fortolker signalerne fra chefer og styrelser, så toget ikke kører af sporet, mens hun samarbejder med forældre og personale. Den virkelighed skriver leder Janni Juhl-Petersen om.

Digitale MUS-samtaler

Vi har fået en masse erfaring med digitale møder. De er gode, når dagsorden er tydelig, men er de gode til stormøder og MUS-samtaler? Og hvor godt kan man afkode nonverbal kommunikation? Det skriver leder Janni Juhl-Petersen om.

I børnenes spor

Justering af skemaer, opmærksomhed på, om forældre har svaret, og tolkning af Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger. Vanskeligt for voksne, men børn ser ud til at trives i den nye struktur, hvor personalet følger i børnenes spor, skriver Janni Juhl-Petersen.

‘Væk med bøvlet’

Bureaukrati og regelforenkling er ikke nye fænomener. Coronakrisen genererer nye regler og med det også nye opgaver, men vi behøver ikke gøre det mere bøvlet for os selv end nødvendigt. Det skriver Janni Juhl-Petersen om i dag.
Når Søren Brostrøm giver grønt lys for sex, har det betydning for de daglige rutiner i Tumlehuset i Hvidovre Kommune

Brostrøm, bierne, blomsterne, rutinerne og et kondom i et telt

Coronaudbruddet har givet dagtilbud mange nye rutiner. Nogle mere topstyrede fra Sundhedsstyrelsen end andre, der opstår som ringe i vandet og giver nye rutiner i Tumlehuset. Det skriver Janni Juhl-Petersen om i dag.

Når din arbejdsplads ikke er længere væk end mobilen

Hvor mange detaljer har du brug for at kunne lede personalet? spørger leder Janni Juhl-Petersen som reaktion på Sundhedsstyrelsens mange justeringer. Hun tester nu sin egen uundværlighed.