"Der er en risiko for, at det her fører til mere ævl og kævl. At vi får åbnet for en pandoras æske. Men den risiko er jeg parat til at leve med," siger borgmester i Solrød Kommune Emil Blücher (LA) om byrådets nye budgetproces.

‘Den budgetproces, vi kører nu, gør, at vi bringer egen røv i klaskehøjde’

BYRÅDET Hvordan får man bedst muligt inddraget borgerne og de ansatte i at udarbejde et budget? Det har kommunerne vidt forskellige bud på. I Solrød Kommune vil man afprøve en ny budgetproces. 'Der er risiko for, at den fører til mere ævl og kævl,' fortæller borgmesteren.
"Det er træls. Det er aldrig sjovt at rydde op. Slet ikke, når det kommer til at genere en masse mennesker," siger formanden for teknisk udvalg i Fredericia Kommune, Christian Bro (S).

Ups! Kommune har ulovligt vedligeholdt private veje

Fredericia Kommune har i årevis ulovligt vedligeholdt private fællesveje. Det bliver der nu sat en stopper for. Og det er både upopulært og surt, erkender udvalgsformand.
Både KL-formand Martin Damm og statsminister Mette Frederiksen (S) skar det ud i pap på Kommunalpolitisk Topmøde: Kommunerne står med kæmpe udfordringer.

Analyse: Hvordan får vi de mørke skyer efter topmødet til at gå væk?

Tunge, mørke skyer hænger over kommunerne. En længerevarende krise venter forude - forårsaget af blandt andet mangel på hænder, penge og forståelse fra borgerne. Det var der konsensus om på Kommunalpolitisk Topmøde. Nogle af løsningerne på udfordringerne kom frem på topmødet, men nemt bliver det ikke.
Formanden for KL, Martin Damm, (til venstre) vil ikke stille ultimative krav til regeringen. Fotoet er fra begyndelsen på forrige års forhandlinger om en økonomiaftale for kommunerne.

KL-formand: At blive ved forhandlingsbordet tjener os bedst

KL-formand Martin Damm vil trods pres fra byrådspolitikere ikke stille ultimative krav ved kommende forhandlinger med regeringen om en ny økonomiaftale. Det vil være en 'ret dum position at indtage', siger han.
Lars Løkke Rasmussen ønsker at rokke ved selve fundamentet for kommunernes drift: Kommunalfuldmagten.

Lars Løkke: Vi skal ændre kommunalfuldmagten

Minister og partiformand Lars Løkke Rasmussen vil ændre på kommunalfuldmagten. Den må ikke stå i vejen for frit valg, mener han.
Ja, tak til dialog mellem regeringen, kommuner og regioner. Men at man kan spare på administrationen, uden at det kan mærkes, den køber de her tre borgmestre ikke. Fra venstre ses Hans Ejner Bertelsen (Morsø), Sofia Osmani (Lyngby-Taarbæk) og Ulrik Wilbek (Viborg).

Borgmestre til Mette Frederiksen: Velfærden vil lide under besparelser på administration

Borgmestre hilser invitation fra statsmister Mette Frederiksen til dialog om administrative besparelser velkommen. Men de tror ikke på, at man kan spare på administration, uden at det rammer servicen til borgerne.
"Det er langt hen ad vejen statslige regler, som binder medarbejdernes ressourcer og fjerner blikket fra det vigtige – nemlig borgerne. Dét skal vi have et opgør med, hvis frisættelse skal føre nogen som helst vegne," skriver KL-formand Martin Damm i en kommentar til ny evaluering.

KL-formand: Dokumentationskrav må ikke stå i vejen for ønsket frisættelse

Staten må rydde op i sine dokumentationskrav til kommunerne. Ellers bliver det svært at gøre frisættelsen af kommunerne til en succes. Det fastslår KL-formand i kølvandet på ny evaluering af frikommuneforsøg.
På skoleområdet forsøger man sig i kommunerne Esbjerg og Holbæk sig med blandt andet kortere skoledage, tolærerordning samt nye fag. Og de foreløbige tilbagemeldinger er gode.

Evaluering: Frikommuneforsøg giver gejst og nye måder at samarbejde på

Større gejst hos personalet og mere dialog-baserede samarbejdsformer er blandt de foreløbige resultater af frisættelsen i syv kommuner. Det viser en ny evaluering. Der er sat store ændringer i gang, som ikke kan sættes i bakgear, fastslår forsker.
Hvordan kan politikerne (her borgmestrene Benedikte Kiær og Christina K. Hansen) fortsat sikre forståelse og opbakning til frikommuneforsøgene? Det er af de opmærksomhedspunkter, som VIVE rejser.

Vejen videre frem i frikommuneforsøg

Frikommuneforsøgene i syv kommuner tegner ifølge evaluering positivt. Men der er en række forhold, som kommuner, stat og KL skal være opmærksomme på i sit videre arbejde med frisættelse, vurderer forskere.
Ældre i Vejen Kommune har for eksempel fået en ekstra tur rundt i den lokale park som følge af en ny ordning, der beskrives som en succes.

En halv times selvbestemmelse til hjemmehjælpere giver pote

Vikarforbruget og sygefraværet er faldet, efter at kommune er begyndt at give hjemmehjælpere mulighed for selv at bestemme over, hvordan en halv time om ugen bedst bruges til gavn for ældre.
Slam fra rensningsanlæg skal så vidt muligt ikke længere spredes ud på landbrugsjord. Det har man besluttet i Viborg Kommune.

Kommune sætter stopper for spredning af slam på marker

Slam fra rensningsanlæg i Viborg Kommune skal ikke længere spredes ud på landbrugsjord. Det har man besluttet for at mindske spredningen af PFAS og andre miljøgifte - og dermed beskytte drikkevandsboringer bedre.
"Jeg lægger som regel kun opslag på, hvis jeg har noget på hjerte. Og jeg gider ikke det her med paroler. Altså at jeg for eksempel som Liberal Alliance-politiker skal skrive noget om mindre offentlig sektor," fortæller Solrød Kommunes borgmester Emil Blücher.

Borgmester deler nogle af sine tips til at få succes på Facebook

BYRÅDET: Borgmesteren i Solrød Kommune hev en kæmpe sejr hjem ved kommunalvalget blandt andet takket være sine evner på Facebook. Her får du nogle af hans råd til blandt andet at dæmpe en negativ dagsorden og undgå 'Astrid Krag-syndromet'.