Se tallene: Taber eller vinder din kommune på antal overnatninger?

Syd- og Vestjylland er de store vindere i kampen om turisterne efter corona, hvis man ser på antal overnatninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Halvtomme busser, færre afgange og i yderste konsekvens nedlagte ruter. Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, fordi passagerantallet er dalende oven på coronaen og inflationen stikker af.

Dalende passagertal i busser belaster kommunernes økonomi lang tid frem

Det bliver et langt sejt træk at få passagertal i busserne op på niveau fra før coronaen. Kommuner må på grund af det faldende antal samt stigende inflation regne med ekstraregninger i både 2022, 2023 og måske helt ind i 2024.

Yderområder rammes ekstra hårdt af større udgifter til sygedagpenge

Vest- og Sydsjælland samt Vest- og Nordjylland rammes særligt hårdt af stigende sygedagpenge. Den stigende tendens dækkes ikke nødvendigvis af hverken økonomiaftale eller budgetgaranti.
KLs formand Martin Damm (V) advarede allerede tilbage i juni om, at budgetterne for 2023 kunne betyde velfærdsforringelser, fordi regeringen i økonomiaftalen kun ville dække det demografiske træk, men ikke sundhed- og handicapområdet.

Kommuner sparer på store velfærdsområder i 2023

Trods økonomiaftaler med økonomi til det demografiske træk, sparer kommunerne ifølge fagforeninger og interesseorganisation alligevel på både folkeskolen og daginstitutionerne.
Nicolai Wammen (S) vil ikke kompensere kommunernes stigende priser på grund af inflation på 1,4 mia. kr. Men han kalder Venstres ønske om at finde penge på konkurrenceudsættelse for en bombe under kommuneøkonomien.

V og S i infight om besparelser på kommuner

Finansministeren angriber Venstres akutpakke for at tage 1,5 mia. fra kommunerne - Venstre sætter fokus på, at Wammen tager 1,4 mia. fra kommunerne i manglende prisregulering.

Kommunerne ender med skattesanktioner på over 300 millioner kroner

Det står nu klart, at kommunerne får en samlet sanktion for skattestigninger på over 300 millioner kroner. Tre kommuner har ikke justeret på deres planlagte skattestigning og står for over 70 procent af sanktionen. Se her hvordan sanktion vil ramme din kommune.
Pelle Dragsted (EL), der er rådmand i Frederiksberg Kommune, vil ikke gå med til at sænke den aftalte skattestigning i kommunen, fordi det ifølge ham vil gå varigt ud over serviceloftet.

Frederiksberg vil ikke mindske skattestigning af frygt for lavere serviceramme

Hvis Frederiksberg Kommune deler en skattestigning op over flere år, så vil det udløse en mindre serviceramme og dermed ramme velfærden. Det er årsagen til, at man holder fast i landets største skattestigning, siger kommunalbestyrelsesmedlem Pelle Dragsted (EL).
Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune, er blevet enig med forligskredsen om at halvere deres skattestigning for 2023, så den samlede sanktion til kommunerne kan sænkes.

Slagelse deler skattestigning op i to

Et flertal i Slagelse byråd har besluttet at dele den planlagte skattestigning op, så den gradvist indfases over to år. De vil gerne komme kommunefællesskabet i møde, så den samlede skattesanktion til kommunerne sænkes.
Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde Kommune, mener ikke, at blå bloks krav om private friplejehjem vil give mere frit valg. Ikke uden at få langt større udgifter på plejehjemsområdet. Det er valgbluf, siger han.

Borgmester: Blå bloks krav om friplejehjem er valgbluf eller bombe under kommuneøkonomi

Blå bloks nye udspil om at garantere frit valg mellem friplejehjem og kommunale plejehjem er i bedste fald valgbluf og i værste fald en bombe under kommuneøkonomien. Så hård er meldingen fra borgmester.
Gode skolelærer, der selv har fået gode karakterer og har et lavt fravær, er bedre til at løfte folkeskoleleverne end lærere, der har fået lave karakterer og meget fravær. Det viser ny rapport fra de økonomiske vismænd.

Kvaliteten af læreren er markant vigtigere end klassestørrelse eller timetal

Gode karakterer og lavt fravær hos lærerne har meget større betydning for at løfte eleverne i folkeskolen end lavere normeringer og flere undervisningstimer. Det viser ny vismandsrapport.
Andelen af kommunernes sociale udgifter går i stigende grad til udgifter relateret til sundhed og sygdom. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Sociale ydelser til sundhed og alderdom er steget

Det er især andelen af sociale udgifter til sundhed og alderdom, der er stigende. Til gengæld trækker andelen af udgifter til arbejdsløse den modsatte retning.
Michael Ziegler (K) regner med, at Høje Taastrup Kommune selvbudgetterer i 2023. Det skyldes potentiel gevinst på 82 mio. kr.

Kommuner selvbudgetterer trods udsigt til recession

Flere kommuner har valgt at selvbudgettere i 2023, selvom mange økonomer frygter recession. Det skyldes den store befolkningstilvækst, forklarer flere borgmestre til NB-Medier.