De offentligt ansatte leverer færre arbejdstimer pr. borger

Antallet af arbejdstimer pr. indbygger leveret af offentligt ansatte er faldet over de seneste ti år. Det viser ny analyse fra AE-rådet.

93 kommuner har et fald i andelen af unge uden hverken job eller uddannelse

Der er store kommunale forskelle på, hvor meget andelen af unge, udsatte borgere ændrer sig over årene. Vestsjælland og Østfyn har haft et særligt stort fald fra 2017 til 2021.
Der er brugt færre penge på børn i daginstitutionerne i 2022, end kommunerne ellers havde budgetteret med. Det viser nye regnskabstal fra Danmarks Statistik.

Kommuneregnskaber viser store besparelser på daginstitutionerne

Kommunernes foreløbige regnskaber viser, at det især er på daginstitutionerne, der spares for at dække budgetoverskridelser på andre områder. Udgifterne til daginstitutioner er i 2022 både lavere end budgetteret og er faldet i forhold til 2021.
Der er fart på udgifterne til det specialiserede socialområde. I 2022 overskrides budgetterne med 2,9 mia. kr. Regnskabet for 2022 er 1,4 til 1,6 mia. kr. højere, end regnskabet var i 2021. Det viser nye tal.

Det specialiserede socialområde overskrider budgetter med 2,9 mia. kr.

Kommunerne overskrider budgetter for 2022 med 2,9 mia. kr. på det specialiserede socialområde. Det viser NB-Mediers gennemgang af regnskaberne for 2022.
Mens der har været administrationsfest i staten, som det for nyligt kom frem i Dybvadudvalgets rapport, så har kommunerne formået at spare på administrationen. Det viser foreløbige regnskabstal fra Danmarks Statistik.

Kommunerne sparede 87 millioner på administration i 2022

Det er lykkedes kommunerne at nedbringe udgifterne til central ledelse og administration med 87 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Tonni Hansen (SF) og flere andre borgmestre i KLs formandskab vil ikke bakke op om en kommende økonomiaftale for enhver pris. Regeringen skal i højere grad komme kommunerne i møde i år.

KL-profiler: Ultimativt klar til at gå imod økonomiaftalen

Flere medlemmer af KLs formandskab vil ikke stemme for en økonomiaftale for enhver pris. Regeringen skal levere på flere ting, hvis man skal forvente alle partiers opbakning.
Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S) vil have KL-toppen til at forlade årets økonomiforhandlinger, hvis regeringen vil have kommunerne til at spare på administration, men ikke selv er klar til at spare på statens administration.

S-borgmester: KL skal forlade økonomiforhandlinger, hvis regeringen ikke selv sparer

Regeringen skal spare på statslig administration, hvis de vil have opbakning til økonomiaftalen fra socialdemokratisk storby-borgmester. Så hård er meldingen forud for Kommunalpolitisk Topmøde.
Ældreminister Mette Kierkgaard (M) vil tage sig god tid til at tale med alle aktører på ældreområdet, før hun vil fremlægge en ældrelov. Det er derfor ikke sikkert, at en ny ældrelov ser dagens lys på denne side af sommerferien.

Ældrelov trækker ud på grund af nyt regeringsfokus på selvbestemmelse

Ældreministeren kan ikke sige, hvornår der kommer en ny ældrelov. Det skyldes, at den nye SVM-regering trækker den oprindelige idé i ny retning om mere frit valg og selvbestemmelse.
Statsminister Mette Frederiksen (S) stillede på et møde før valget socialdemokratiske borgmestre i udsigt, at der ville blive ændret på udligningen. Men nu lyder der andre toner fra SVM-regeringen.

Mette Frederiksens ønske om at rokke ved udligningen bliver ikke til noget

Statsminister Mette Frederiksen (S) gik til valg på et ønske om at genåbne udligningsreformen. Men der bliver ikke rokket ved udligningsreformen under SVM-regeringen, fastslår minister Sophie Løhde (V) i et nyt folketingssvar.
Det bekymrer KL-formand Martin Damm (V), at op mod halvdelen af byrødderne mener, at KL skal forlade forhandlingsbordet, hvis der ikke kommer øget finansiering til både demografi og opdriften på handicapområdet i økonomiaftalen for 2024.

Bekymret KL-formand: Byrødder vil have KL til at forlade forhandlingsbord

Næsten halvdelen af byrådspolitikerne vil have KL til at forlade forhandlingsbordet til den kommende økonomiaftale, hvis ikke regeringen vil give penge til både demografi og opdrift. Det bekymrer Martin Damm.
Et markant flertal af landets byrådsmedlemmer er uenige i regeringens retorik, som de mener står i kontrast til økonomiaftalen. Netop forventningsafstemningen mellem regeringen og kommunerne var på dagsordenen til årets Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Ni ud af ti byrådsmedlemmer: Regeringen overholder ikke økonomiaftalen

Hele 88 procent af byrådsmedlemmerne mener, at regeringens løfter om mere velfærd står i skærende kontrast til det aftalte i økonomiaftalen. Det viser svar i ny spørgerunde fra NB-Kommune.

De fleste ældre er ikke i kontakt med en sygeplejersker før og efter indlæggelse

Der er stor forskel på, hvor meget de ældre er i kontakt med en kommunal sygeplejersker før og efter indlæggelse. Det viser ny analyse fra Indenrigsministeriet.