Der skal spares på energien i landets kommuner. I Slagelse Kommune overvejer man om der kan spares på energien i ved at lade ansatte arbejde hjemmefra.

Hjemmearbejde skal bidrage til energibesparelser

Landets kommuner er lige nu i fuld gang med at få ideer til, hvordan de kan spare på udgifter til el, vand og varme. I Slagelse overvejer man hjemmearbejde hver fredag.
I Aarhus Kommune har man ladet sig inspirere af et tiltag fra Aalborg. Her har man nemlig fjernet 122 unødvendige regler på ældreområdet. Det vil Aarhus også forsøge at gøre.

Aarhus lader sig inspirere af Aalborg: Vil fjerne unødvendige regler på ældreområdet

Kan man ved at fjerne besværlige regler gavne ældreområdet? Det er i hvert fald hvad der er blevet gjort i Aalborg Kommune. Nu vil Aarhus Kommune forsøge at følge samme metode, så der kan blive ryddet ud i skrivebordsarbejdet og personalet kan få mere tid til ældrepleje.
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, slår fast, at beboerne på Hundested Plejecenter med ro i maven kan tage på fisketur med beboerne og efterfølgende hjembringe, tilberede og spise deres fangst.

Nu får ældre på fisketur lov til at spise deres fangst

Et plejehjem i Halsnæs har været i tvivl om, hvorvidt beboer og personale havde lov til at tilberede og efterfølgende spise de fisk, de fanger, når de tager på udflugt. Nu slår minister fast, at det må de gerne.
Museet i Odense har skiftet navn fra Odense Bys Museer til Museum Odense, fordi navnet er mere enkelt og internationalt forståeligt.

Museum skifter navn: Skal favne hele kommunen

I Odense har det lokale museum fået et nyt - og mere mundret - navn. Museet ser en fordel i at have et navn, der kan forstås på flere sprog end blot dansk.
Flere kommuner i Region Sjælland har vist interesse i at få et såkaldt nærsygehus inden for netop deres kommunegrænse. Det spås, at der i regionen kommer 3-4 nærhospitaler. Derfor sætter kommuner og byrådsmedlemmer nu ind på at tale godt for, hvornår netop deres kommune har gjort sig fortjent til et nærsygehus.

Kommuner byder ind på nærhospitaler

Kommunerne forsøger lige nu at gøre sig attraktive over for regionerne. Hver især håber de at få et af de såkaldte nærsygehuse placeret i netop deres kommune. I Region Sjælland har syv sjællandske kommuner budt ind på nærhospitaler.
I Vordingborg Kommune oplever man, at økonomien er så presset, at det er en nødvendighed at fjerne den grønne diesel.

Kommune går tilbage til sort diesel

Den traditionelle dieseltank har vist sig at være billigere end biodiesel. Det har fået kommune til at droppe at køre grønt og i stedet gå tilbage til sort diesel i kommunens busser.
Lærerforeningen i Lejre Kommune er bekymret for, hvad beslutningen om at sænke temperaturen til 19 grader i skolerne kan komme til at betyde for børn af ikke-ressourcestærke forældre. På andre af landets skoler, er der både bekymring og optimisme.

Lavere temperaturer kan ramme skoleelever skævt

I Lejre Kommune er skolelærer bekymrede for, at børn af ikke-ressourcestærke forældre rammes ekstra hårdt, når temperaturen sænkes til 19. grader. Det er også en bekymring andre steder i landet.
Kun tre af Esbjerg Kommunens næsten 2000 gader er opkaldt efter kvinder. Det er i stedet blandt andre mænd, hvoraf flere eksempelvis har stået for hekseafbrænding, der hyldes i form af at have fået et vejnavn. Det skriver JydskeVestkysten.

Kommune gør status: Kvinder er blevet overset i voldsom grad, når veje er blevet navngivet

Bevidstheden om få kvinder på vejskilte breder sig. Denne gang i Esbjerg Kommune. Her har man netop opgjort, hvor få af kommunens veje,- pladser og statuenavne, der reelt set hylder berømte kvinder. Ud af en liste på knap 2000 personligheder, der har gjort sig historisk bemærket, er kun to kvinder kommet på vejskilte.
Ekstra poster i bl.a. bestyrelser og udvalg er med til at skubbe lønnen i vejret hos lokalpolitikere. I Region Sjælland ses det hos KL-politikerne set fra venstre Martin Damm (V), i midten Christina Krzyrosiak Hansen (S) og til højre Henrik Hvidesten (V).

Populær borgmester ser ikke noget odiøst i sin løn

Formandskaber og bestyrelsesposter er med til at gøre lokalpolitikere vellønnede. Men Holbæks borgmester ser ikke meget mening i, at hun og hendes borgmester-kolleger igen og igen skal svare på spørgsmål om deres løn. En løn, som borgmesteren påpeger, er fastsæt andet steds.
Et nyt tiltag med lys, som får Århusiansk skov til at lyse op, som om der var kommet tivoli til byen, skal skabe tryghed for cyklister i de sene nattetimer.

Flerfarvet lysslanger i skoven skal skabe tryghed

Kommune laver nyt tiltag med lys i skoven, som skal gøre det mere sikkert at cykle ad mørke passager.
Odenses borgmester vil gerne, at der skal investeres i at gøre Odense til en mere børnefamilievenlig by. Og det skal 1000 nye klimaboliger gerne være med til.

Borgmester vil have bygget 1000 klimaboliger

Borgmester vil gerne opføre såkaldte klimaboliger som et forsøg på at forhindre byens børnefamilier i at forlade kommunen. Men ekspert tvivler på, om den type boliger mindsker CO2-aftrykket markant.
I Ishøj Kommune har man valgt at sænke grænsen for, hvornår et borgerforslag bliver sendt videre til behandling i byrådet. Tiltaget skyldes, at ingen forslag fik stemmer nok.

Byråd gør det halvt så svært at få borgerforslag til behandling

Det antal stemmer et borgerforslag skal have for at blive behandlet i byrådet, har Ishøj Byråd valgt at halvere. I løbet af et halvt år kom ingen borgerforslag til behandling, så man havde ikke ramt den rette balance.