Nyt millionprojekt skal hjælpe anbragte unge

Bikubenfonden har bevilget fire millioner kroner til, at Rødovre Kommune og organisationen Mentorbarn skal få unges relationer på banen for at give dem en god start på voksenlivet.Det skriver Rødovr...

Kommune indgår nyt partnerskab på sundhedsområdet

Allerød Kommune og Nordic Health Lab har indgået et nyt partnerskab om at skabe bedre sundhedsløsninger lokalt. Det oplyser Sn.dk.  Allerede Kommune ser ind i en fremtid, ligesom resten af land...

Professor: Kommunerne skal arbejde mere nuanceret med unges mistrivsel

De unge har ikke bare ét problem, der kalder på én løsning. Der er derimod tale om flere problemer, der smelter sammen, som kalder på flere former for løsninger, mener professor Noemi Katznelson.

Nye Danmarkskort: Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet blev omgjort

Omgørelsesprocenten stiger i 2022. På børnehandicapområdet er det næsten halvdelen af sagerne, der omgøres. Der er dog store kommunale forskelle på omgørelsesprocenterne. Se din kommune og de tre nye Danmarkskort her.
Helle Kristoffersen, afdelingsleder for Forsorgshjemmet Næstved, viser de nye postkasser frem, der skal være med til at forberede beboerne på at bo i eget hjem.

Hjemløse får bedre hjælp til at flytte i eget hjem

Den kommende hjemløsereform sætter sit præg allerede nu i Næstved Kommune, hvor borgerne fremover så at sige får deres kontaktperson med i flyttekassen og bliver hjulpet mere intensivt til at flytte...

To ud af tre byrådsmedlemmer: Skaf os nu flere hænder

To ud af tre byrådsmedlemmer mener, at regeringen bør have meget mere fokus på at skaffe flere sosu'er, pædagoger og andre faggrupper til landets kommuner. 'Min forventning er, at det problem vi ser nu, det er kun toppen af isbjerget,' siger byrådsmedlem.
Venstres socialordfører håber dog, borgerne bliver glade for aftalen.

V-profil erkender: Kommuner jubler ikke over afsatte penge til handicapområdet

Venstres socialordfører Anni Matthiesen medgiver, at kommunerne ikke råber 'yes' i glæde over de afsatte penge til handicapområdet i aftalen om SSA-reserven. Hun håber dog, borgerne bliver glade.

Politisk flertal er klar til at indføre fattigdomsgrænse for børn

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har behandlet et medlemsforslag fra Enhedslisten om at indføre fattigdomsgrænse med særligt fokus på børn. Et flertal har besluttet, at der skal udarbejde...

Nye test skal nedbringe anbringelser af grønlandske børn

Test, som tager hensyn til grønlandsk kultur og sprog, skal være ny procedure i danske kommuner, når grønlandske forældre bliver vurderet i forbindelse med anbringelsessager af børn. Det skriver det...

Markant fald i antallet af unge uden job og uddannelse

Nye tal viser, at andelen af unge, som ikke er i hverken job eller uddannelse, faldt markant i 2021, og nu er på det laveste niveau i mere end 13 år. Se antallet i din kommune.

Flere forældre klager over afslag på specialskole

Der var flere forældre, der klagede til Klagenævnet for Specialundervisning over specialundervisningen i folkeskolen i 2022. Samtidig er sagsbehandlingstiden i nævnet steget en smule. Det viser Ankestyrelsens årsrapport.
Til et samråd åbnede socialministeren for at se visitationen efter i sømmene.

Socialminister: Selvfølgelig skal vi se på handicap-visitationen

'Så ja, selvfølgelig skal vi ind og kigge på visitation.' Sådan sagde socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil til et samråd i socialudvalget, hvor hun betvivlede fagligheden i kommunernes visitationer ved de komplekse borgere.