Partierne er for langt fra hinanden og forhandlingerne går for langsomt.

Analyse: Ingen handicapaftale inden valget

På nuværende tidspunkt er det fuldstændigt urealistisk, at partierne skulle nå at lande en aftale på handicapområdet.
Tidligst i 2028 mener regeringen, at den har et godt nok overblik til at vurdere, om kommunerne skal beholde handicapområdet.

Kommuner beholder handicapområdet: Minister vil tidligst se på opgavefordeling i 2028

Kommunerne kan se frem til at beholde handicapområdet de næste mange år. Social- og ældreminister Astrid Krag vil tidligst se på opgavefordelingen i 2028. Det afføder kritik.

Så få hjemløse er der i din kommune

De seneste tre år er antallet af hjemløse i Danmark faldet med 10 procent. Det er første gang siden 2009, at antallet af hjemløse er faldet. Se, hvor mange hjemløse, der er i din kommune her
Viceborgmester og udvalgsformand i Esbjerg mener, at lovgivningen er for kompliceret i sager, hvor forældre søger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Kommune erkender alt for lange ventetider i sager om tabt arbejdsfortjeneste

Ventetiderne i Esbjerg Kommune er alt for lange, når der søges om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med et handicappet barn. Sådan lyder kritikken fra forældre. Politikere og forvaltning erkender problemet, men taler om, at 'det er et landsdækkende problem'.
Venstre er ikke med til forhandlingerne i Finansministeriet.

Psykiatriforhandlinger: Kun de røde partier er med i Finansministeriet

Mens de røde partier forhandler i Finansministeriet, forhandler de borgerlige stadigvæk i Sundhedsministeriet. Venstres Martin Geertsen kalder det besynderligt.

Seks ud af ti venter for længe på hjælp i psykiatrien

Partierne vil nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Nye tal viser, de får deres sag for, da et flertal af børn og unge ikke udredes til tiden. De Konservative kalder det forfærdeligt. Se udviklingen her.
Borgmester Ann Sofie Orth giver en uforbeholden undskyldning.

Rudersdal må genoptage 86 børnesager og rykke ud med uforbeholden undskyldning

Rudersdal Kommune har lavet så klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, at borgmester Ann Sofie Orth (K) nu giver en uforbeholden undskyldning. Læs Kammeradvokatens hovedkonklusioner her.
"Vælgernes opprioritering af sundhed skyldes nok den kommende tiårsplan for psykiatrien, som kommer til at koste milliarder og har fået stor opmærksomhed," siger valgforsker Rune Stubager.

Psykiatrien er i toppen af vælgernes dagsorden

Psykiatri og sundhed fylder stadig mere på den politiske dagsorden, viser en ny måling. Det bliver fortsat mere afgørende for, hvor vælgerne sætter deres kryds ved det kommende folketingsvalg.
I Næstved Kommune er en række underretninger om børn, der kan have haft brug for akut hjælp, strandet i en mailindbakke, som ikke er blevet tjekket i over en måned. Så snart fejlen blev opdaget, gennemgik kommunen alle sagerne.

82 underretninger om truede børn blev glemt i mailboks i en måned

Kommunen opdagede glemte underretninger, da den blev spurgt til, hvornår den ville reagere på en specifik sag.
Ministerium regner med mere gang i flere byggeprojekter i de kommende år som følge af nyt tiltag.

Nyt tiltag skal sætte skub i byggeri af 1400 almene boliger

Høje priser har gjort, at byggerier ikke har kunnet leve op til beløbskrav. Det skal nyt tiltag hjælpe på.
KL's undersøgelse peger på, at kommunernes forvaltning af handicapområdet er bedre end sit rygte. Det er der dog delte meninger om.

Ny kritiseret KL-undersøgelse vil rense kommunernes handicapindsats

Ny KL-undersøgelse tegner et helt andet billede af kommunernes indsats på handicapområdet end Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelser. Danske Handicaporganisationer kalder det en konstrueret virkelighed.
En ny kortlægning af borgere i hjemløshed fra 2022, som Vive foretager hvert andet år, viser, at 5789 personer i Danmark bor på gaden, på herberger eller overnatter på venners sofaer. For tre år siden var tallet 6431 personer. Dermed er antallet af personer, der lever i hjemløshed, faldet ti procent de seneste tre år.

Færre unge mennesker lever i hjemløshed

Der er sket et betydeligt fald i antallet af 18-24-årige borgere i hjemløshed, viser ny kortlægning fra Vive, som roser kommunerne for indsatsen med unge hjemløse.