Skolelederne får travlt med at administrere klassesammenlægninger og skolernes økonomi, når regeringen indfører et klasseloft i 0.-2. klasse. Der er nemlig ikke noget svar på, hvad der skal ske, når eleverne kommer i tredje klasse.

Nyt klasseloft giver kommunerne store ekstraudgifter eller klassesammenlægninger

Regeringen indfører et nyt klasseloft på maksimalt 26 elever i 0.-2. klasse. Det vil føre til klasse-sammenlægninger eller store ekstraudgifter for kommunerne. Formand for Skolelederforeningen kalder aftalen dårligt politisk håndværk.
"Jeg synes jo, unge skal vurderes på det, de kan, og ikke på dem, de er," siger minister Mattias Tesfaye til DR.

Minister vil droppe uddannelsesvurderingen af skolebørn

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er parat til at skrotte vurderingen af unges parathed til uddannelse.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der hører under Undervisningsministeriet, har afvist Vejen Kommunes politikeres ønske om at indføre onlineundervisning.

Kommune får nej i principiel sag om tvungen fjernundervisning

Man skal som kommune passe på, hvis man vil indføre fast online fjernundervisning for skoleelever. Det viser en sag fra Vejen Kommune, hvor der nu er faldet en principiel afgørelse.
To af Mette Frederiksens tre løfter til landets kommunalpolitikere på Kommunalpolitisk Topmøde holdt i mindre end 18 timer.

To ud af tre løfter i statsministerens topmødetale holdt mindre end 18 timer

Indenfor 18 timer havde henholdsvis Socialdemokratiet og regeringen handlet stik imod to af tre centrale løfter i statsministerens tale til Kommunalpolitisk Topmøde. Læs hvordan det skete her.
SVM-regeringen vil sænke klasseloftet i folkeskolerne.

SVM vil sænke klasseloft og udsætte skolestart med ny finanslov

Der skal være færre elever i de små klasser, mener SVM-regeringen, som viderefører aftale indgået sidste år.

Skole OL-ambassadører er rollemodeller for over 30.000 børn

Syv skole OL-ambassadører er rollemodeller for mere end 30.000 skoleelever og bakker hvert år børnene op ved at deltage i lokale idrætskonkurrencer i hele landet og i den store finale 13.-16. juni 2...
På skoleområdet forsøger man sig i kommunerne Esbjerg og Holbæk sig med blandt andet kortere skoledage, tolærerordning samt nye fag. Og de foreløbige tilbagemeldinger er gode.

Evaluering: Frikommuneforsøg giver gejst og nye måder at samarbejde på

Større gejst hos personalet og mere dialog-baserede samarbejdsformer er blandt de foreløbige resultater af frisættelsen i syv kommuner. Det viser en ny evaluering. Der er sat store ændringer i gang, som ikke kan sættes i bakgear, fastslår forsker.
Hvordan kan politikerne (her borgmestrene Benedikte Kiær og Christina K. Hansen) fortsat sikre forståelse og opbakning til frikommuneforsøgene? Det er af de opmærksomhedspunkter, som VIVE rejser.

Vejen videre frem i frikommuneforsøg

Frikommuneforsøgene i syv kommuner tegner ifølge evaluering positivt. Men der er en række forhold, som kommuner, stat og KL skal være opmærksomme på i sit videre arbejde med frisættelse, vurderer forskere.
Det er uværdigt for den danske folkeskole, at det stadig er langt sværere for børn med ufaglærte forældre end for andre børn at få en uddannelse, mener børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye.

Minister: Skoler med mange udsatte børn skal have flere penge

Hvis alle børn skal have lige muligheder, skal skoler med mange udsatte børn have flere penge, mener undervisningsminister Mattias Tesfaye.
Nyt undervisningsmateriale skal klæde skoleelever bedre på til at træde til i tilfælde af hjertestop eller symptomer på blodprop.

60.000 skoleelever om året skal lære livreddende førstehjælp

Nyt undervisningsmateriale skal gøre det lettere at sætte undervisning i førstehjælp på skoleskemaet.

To tredjedele af landets kommuner har mindst én folkeskole med under 200 elever

Selvom sparekravene ruller over kommunerne, så holder flere kommuner fast i at bevare de dyre små folkeskoler. Se her, hvor mange små folkeskoler, der er i hver kommune.
Yderkommunerne har nu den højeste andel elever i privatskoler. Traditionelt set har der været flest privateskoleelever i kommuner med høje indkomster, men det billede holder ikke længere.

Yderkommuner har nu den højeste andel elever i privatskoler

Forskelle i indkomster kan ikke længere forklare forskellen i andelen af privatskoleelever på tværs af kommunerne. Nye tal viser, at yderkommuner har flest privatskoleelever.