Medlem af Borgerrepræsentationen i København Emil Sloth Andersen (R) (t.v.) vil give unge mulighed for at sove længere, før de skal i skole og koncentrere sig.

Københavns Kommune overvejer at lade folkeskoleelever sove længere

Et politisk udvalg i København vil nu have undersøgt, om man kan lade elever i folkeskolen møde senere. Argumentet er blandt andet, at unge generelt har brug for mere søvn. Der er gode erfaringer fra en anden kommune.
Elever fra Frederiksberg Skole er blandt de deltagende 76 klasser landet over, der har deltaget i Masseeksperimentet 2021 om kemiske stoffer i klasselokaler.

Kemiske stoffer præger skolernes indeklima

Den hidtil største undersøgelse af luften i skolerne viser, at der er over 450 forskellige kemiske stoffer i klasselokalerne. 'Vi ved, der er problemer med indeklimaet i mange af klasserne,' siger ekspert.
Her på pladsen foran rådhuset i Vejen Kommune demonstrerede de ældste klassetrin mod kommunens kommende besparelser på området.

Borgmester blev overrumplet af skoleelever ved demonstration mod fjernundervisning

I Vejen Kommune fik borgmesteren selv at mærke, at de ældste skoleelever er stærkt utilfredse med kommende besparelser, der blandt andet betyder mere fjern- og pc-baseret undervisning. Eleverne vil nødigt tilbage til corona-tidens fjernundervisning.
Skolernes økonomi rammer med en ny model et mere retfærdigt niveau, mener politikerne i Viborg Kommune.

Stor kommune ændrer skolernes økonomimodel

Fremover får folkeskolerne i Viborg Kommune ændret på den måde, som kommunen udregner tilskuddene på. Det skal skabe en mere gennemsigtig og retfærdig fordeling af midlerne, siger udvalgsformand.

Flest nyansatte lærere uden læreruddannelse på Sjælland

Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange af de nyansatte lærere, der ikke har en læreruddannelse. I flere sjællandske kommuner er det over halvdelen. Se andelen for din kommune her.
Tre folkeskoler i Kolding Kommune bliver ramt af spareforslag om at slå mindre klasser sammen på tværs af årgange fra næste skoleår.

Små skoler i søgelyset – klasser lægges sammen

Kommunerne kæmper en indædt kamp for at finde yderligere besparelser i budgetterne, og det betyder blandt andet i Kolding, at små klasser på mindre skoler måske skal lægges sammen på tværs af alderstrin. Det møder skarp kritik.
"Vi har ikke lærermangel i Danmark, men vi har lærermangel i folkeskolen," siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Han mener, at lærerne skal have hjælp til at løse inklusionsopgaven bedre, hvis flere lærere skal holdes i faget.

Lærerformand: Inklusionsbesvær er årsag til lærerflugt

Mange lærere er uden læreruddannelse. Et problem, mener lærerforening, der ønsker at se på inklusionsopgaven.
Google Chromebook og programmet Google Workspace benyttes på mange skoler, men Datatilsynet stiller fortfarende spørgsmålstegn ved datasikkerheden.

Lettelse over suspension i principiel it-sag

Helsingør Kommune får suspenderet forbud mod at bruge Chromebooks i undervisningen. Det skaber lettelse i kommunen. Datatilsynet skal bruge tid til at undersøge datasikkerheden yderligere i den for mindst 50 kommuner så vigtige sag.
Det går tilbage for kommunerne med at sørge for, at eleverne i skolerne har kompetente lærere i timerne.

Færre timer med uddannede lærere i folkeskolen

Der er blevet færre timer i folkeskolen, hvor læreren er uddannet eller vurderet faglig kompetent til at undervise i det pågældende fag. I flere år gik det ellers fremad med at få linjefags-uddannede til at stå for undervisningen.
Det her med, at fri- og privatskoler vrimler med velstillede børn er mest af alt et storbyfænomen, fremgår det af ny analyse.

Analyse: Det er især i storbyerne, at der er en skæv elevsammensætning i privatskolerne

Det er især i de større byer, at fri- og privatskoler har en forholdsvis stor andel af velstillede børn. I områder, hvor der er langt til den nærmeste folkeskole, er der en mere blandet elevsammensætning på fri- og privatskolerne, viser ny analyse.
Mange skoler, der gør det rigtig godt indenfor bevægelse - både kvantitativt og kvalitativt. Men undersøgelse viser også, at der er en del danske skoleelever, der ikke får den bevægelse i skoletiden, de burde få, mener Dansk Skoleidræt.

Behov for fortsat prioritering: Bevægelse i skolen taber pusten

Færre skoler opfylder det nuværende lovkrav om 45 minutters daglig bevægelse, viser nye tal fra Dansk Skoleidræt. Minutkravet synes på vej ud af lovgivningen, men det betyder ikke, at der må slækkes på prioriteringen ude på skolerne. Det politiske fokus skal opretholdes, mener organisationen.
Ekspert advarer om, at de lavere temperaturer på eksempelvis folkeskoler kan medføre skimmelsvamp i bygninger, der er dårligt ventileret.

Eksperter: Sænkelse af temperatur kan føre til skimmelsvamp i skolerne

Det kan være sundhedsfarligt for de danske skolebørn, hvis skolerne følger myndighedernes råd og sænker temperaturen til 19 grader,