Politikere i Københavns Kommune ønsker at undersøge mulighederne for at ophæve badezonerne.

Flertal vil undersøge mulighed for at droppe badezoner i København

Københavns Kommunes forvaltning skal undersøge, om det kan gøres lovligt at bade i hele havnen. Det sker efter forslag fra overborgmesteren og fem øvrige partier.
Formanden for KL Martin Damm advarer om, at borgmestrene leger med ilden, hvis de bruger store kassebeholdninger som argument for, at en sanktion for en overskridelse af servicerammen ikke vil ramme så hårdt.

Damm advarer: Borgmestre må ikke lege med ilden

Det kan få alvorlige følger, hvis borgmestre bruger store kassebeholdninger som argument for, at en overskridelse af servicerammen og efterfølgende sanktioner ikke rammer så hårdt.
Sikkerheden omkring Greves borgmester, Pernille Beckmann, og hendes familie bliver med borgmesterens egne ord nu øget efter en ubehagelig episode ved hjemmet.

Politi undersøger hændelse ved Greve-borgmesters hjem

Efter episode er sikkerheden ved Greve-borgmester Pernille Beckmanns (V) hjem øget med tilstedeværelse af politiet, skriver hun på Facebook.

Langt de fleste kommunaldirektører: Ja, min kommune kan drives mere effektivt

Kommunerne kan drives bedre og mere effektivt, end de gør i dag. Det vurderer ni ud af ti kommunaldirektører i undersøgelse, hvor de efterlyser større digitalisering og indsats for lavere sygefravær.
Kassebeholdningen i Hørsholm Kommune er så god, så man godt kan klare det, hvis kommunen får en "dummebøde", oplyser borgmester Morten Slotved (K).

Nordsjællandsk kommune står foran markant overskridelse af servicerammen

Den forholdsvis lille kommune Hørsholm i Nordsjælland står til at overskride sin serviceramme med 77 millioner kroner i år. Borgmesteren erkender, at opbremsning er nødvendig, men håber samtidig som førhen at slippe for sanktioner.
I modsætning til kollegerne i Odsherred Kommune skal de ansatte i forvaltningen på rådhuset i Sorø ikke regne med større fleksibilitet i deres arbejdstider foreløbig.

Forslag om kortere arbejdsuge bliver kun til snak foreløbig

Et forslag om at undersøge muligheden for en forsøgsordning med kortere arbejdsuge bliver ikke til noget i første omgang i Sorø Kommune. Nu skal der bare tales om det. 'I Sorø risikerer vi at blive efterladt på perronen,' siger medlem af kommunalbestyrelsen.
Samarbejdsmiljøet i Hjørring Kommunes byråd er kommet i fokus. Borgmesteren taler om, at byrådet er delt i et 29-2-forhold. Frode Larsen (t.v.) og Erik Høgh-Sørensen har været i centrum for skærmydslerne i det nordjyske.

Borgmester: Stop skældsord og udskamning i byrådet

Et dårligt samarbejdsklima i byrådet i Hjørring Kommune er blevet så grelt, at borgmesteren har kaldt gruppeformændene til møde om, hvordan arbejdsmiljøet forbedres. Nu har politikerne lovet hinanden at se fremad og forsøge at undgå personlige angreb.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der hører under Undervisningsministeriet, vil nu se på, om planlagt onlineundervisning i Vejen Kommune er lovlig.

Styrelse vil granske kommunes beslutning om at indføre onlineundervisning

En beslutning i Vejen Kommune om at indføre onlineundervisning for elever i de ældste klasser får nu Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at bede om en nærmere redegørelse. Det ærgrer udvalgsformanden.
Borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) er havnet i en strid om habilitet. Sagen rejser principielle spørgsmål.

To eksperter sår tvivl om borgmesters habilitet

En sag om skolelukninger får to eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved habiliteten hos borgmesteren i Nordfyns Kommune. Må han deltage i beslutningen om eventuel lukning af den skole, som hans børn går på?
Borgmester Morten Andersen (V) mener ikke, at det er en god idé at nedlægge den skole, hans egne børn går på.

Borgmester blander sig i eventuel lukning af egne børns skole

I Nordfyns Kommune er politikerne enige om, at de kommende års stramme budgetter betyder lukning af tre skoler og en daginstitution. Borgmesteren går dog imod sine partifæller, der foreslår at lukke den skole, hans egne børn går i. Der bliver sat spørgsmålstegn ved borgmesterens habilitet.
Byrådsmedlem Bo Bjerre Mouritzen (EL) mener, at ansatte i Sorø Kommune skal have mulighed for at afprøve om en firedages arbejdsuge er noget for dem.

Endnu et byråd skal tage stilling til kortere arbejdsuge i forvaltningen

Forvaltningen i Odsherreds Kommune og Jobcenter Esbjerg har gode erfaringer med at tilbyde medarbejdere en firedages arbejdsuge. Nu skal kommunalbestyrelsen i Sorø tage stilling til, om man skal iværksætte en forsøgsordning.
Borgmesteren i Kerteminde Kasper Ejsing Olesen (S) maner til besindighed, når man ser på kommunens tab på værdipapirer.

Mindre kommune må indkassere milliontab på aktier

Fynsk kommune sætter 15 millioner kroner til ved salg af værdipapirer. Det får dog ikke borgmesteren til at ændre på kommunens investerings-strategi.