Det nye fælleskommunale sekretariat for databehandling ligger på Viborg Rådhus. Her skal de hjælpe kommunerne med de mange databehandlingsaftaler, man har IT-leverandørerne.

Nyt fælleskommunalt sekretariat skal ensrette kommunernes databehandleraftaler

Over to tredjedele af kommunerne har meldt sig ind i en forening, der driver det nye fælleskommunale databehandlersekretariat, som skal spare kommunerne tid og ensarte junglen af databehandleraftaler. Læs baggrunden, og hvorfor man ikke skal gå ind i Chromebook-sagen.
I Brønderslev Kommune erkender Borgmester Mikel Klitgaard, at kommunen har lavet fejl i forbindelse med beregning af frit-valgs-priserne.

Plejevirksomhed vinder det principielle, men taber krav om erstatning

I Brønderslev Kommune er borgmesteren godt tilfreds med Højesterets dom over kommunens måde at håndtere prisberegningerne på, selvom kommunen bliver fundet ansvarspådragende. Hos Blæksprutten ApS skal man lige genfinde fodfæstet, lyder det fra stifteren.

Højesteret i principiel sag: Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende

Brønderslev Kommune begik 'klar fejl', men slipper for at betale erstatning til firma i sag om underbetaling. Kommunen er ikke den eneste, som er blevet hentet i retten for underbetaling.

Ekspert: Hjemtagning af borgere er ikke noget quick fix

Flere kommuner overvejer at spare penge på det specialiserede socialområde ved at hjemtage borgere. "Den kommunale virkelighed er, at man ofte tror, man får mere for pengene hos sig selv," siger ekspert.
Højesteret fælder om en god uges tid dom i en principiel sag om kommunernes prisberegninger.

Nedtælling til højesteretsdom: Kan ændre alt for privat hjemmepleje

I denne uge falder der dom i Højesteret i den såkaldte Brønderslevsag. En sag der ifølge brancheorganisationen KA Pleje ikke kun handler om de over 20 millioner, man mener Brønderslev Kommune har betalt for lidt. Sagen er principiel for alle landets kommuner og deres afregningsmodeller.
Hvis ikke man løbende øger produktiviteten i den offentlige sektor, bliver vi som samfund fanget i en økonomisk klemme, mener Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

CEPOS-analyse: Fem nye tiltag kan øge den offentlige produktivitet

Den borgerlige tænketank CEPOS kommer i en ny analyse med fem bud på, hvordan produktiviteten øges i det offentlige.
Et velfungerende samarbejde mellem to kommuner kræver nu, at der bliver lavet et tværkommunalt selskab med bestyrelse og egne vedtægter, der skal godkendes af en advokat.

Bureaukratisk regel stopper velfungerende samarbejde mellem to kommuner

I Langeland Kommune har man i tre år fået leveret mad til cirka 200 af øens ældre fra et storkøkken i nabokommunen Svendborg – et samarbejde, der har fungeret upåklageligt. Men nu sætter en gammel regel en stopper for samarbejdet, og det koster i kommunekasserne.
Det her med, at fri- og privatskoler vrimler med velstillede børn er mest af alt et storbyfænomen, fremgår det af ny analyse.

Analyse: Det er især i storbyerne, at der er en skæv elevsammensætning i privatskolerne

Det er især i de større byer, at fri- og privatskoler har en forholdsvis stor andel af velstillede børn. I områder, hvor der er langt til den nærmeste folkeskole, er der en mere blandet elevsammensætning på fri- og privatskolerne, viser ny analyse.
Beboere, der har siddet i timevis med overfyldte bleer, og uengageret personale. Det er nogle af de forhold, der ifølge TV 2 Fyn har været på Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart.

Det kan også gå helt galt på friplejehjem

En sag fra Middelfart viser, at friplejehjem også kan have skandaløse forhold i lighed med dem, der blev skildret i en TV 2-dokumentar fra Køge. Middelfart Kommune oplyser, at forholdene er kommet bag på kommunen.
Er det muligt for en kommune at drive en indtægtsgivende virksomhed, der ikke handler om inddrivelse af skatter og hvorfor? (Arkivfoto)

Kommune har i årevis haft indtægtsgivende virksomhed uden for kommunalfuldmagten

Brønderslev Kommune er en af højdespringerne, når det kommer til at forbedre kommunens erhvervsvenlighed, men i årevis har kommunens Vej og Park-afdeling drevet virksomhed i konkurrence med de private operatører uden for kommunalfuldmagtens rammer.
Bilerne fra bl.a. Blaabjerg Fritvalg vil fra den 1. december ikke længere være en del af bybilledet i Varde Kommune

Robotstøvsugere: Halvdelen af de private frit-valgs-leverandører forlader kommune

I Varde Kommune har politikerne besluttet, at borgere med behov for rengøring selv skal købe sig en robotstøvsuger. Nu er robotstøvsugerne ved at udkonkurrere de private leverandører. To leverandører har allerede trukket sig.
Sociale Investeringer er en ny måde at sætte rammen for sociale indsatser målrettet udsatte borgere, hvor privat kapital investerer og får del i besparelsen, når borgeren kommer i arbejde. Men hvordan regnskabsfører kommunen det?

Sociale investeringer – modige løsninger og hovedbrud

Sociale investeringer er sociale indsatser på en ny måde og en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer på velfærdsområdet, men hvor langt er vi, og vil kommunerne afgive opgaver og reducere egen stab, hvis nye løsninger viser sig mere effektive?