Bornholms borgmester Winni Grossbøl er en af ialt 17 socialdemokratiske borgmestre, som forventer at skære på den kommunale service i 2020.

28 kommuner planlægger at skære på velfærden i 2020

Borgerne i næsten hver tredje kommune kan i 2020 forvente et direkte fald i servicen. Det viser kommunernes indberetninger til KL af deres forventede budgetter for næste år. Mere end hver tredje socialdemokratiske borgmester planlægger besparelser.
Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune.

Kommune får 100 millioner kroner – men vil ikke dele med hårdt ramte skoler

Norddjurs Kommune får 100 millioner kroner i udligning af staten, og de falder på et tørt sted. Men pengene skal ikke bruges på borgerne – de skal bruges til at afdrage på kommunens gæld.
København og 21 andre hovedstadskommuner betaler samlet 13,6 milliarder i udligning til provinskommunerne.

Hovedstadens udligning til provinsen falder i 2020 for første gang siden 2007

For første gang siden 2007 falder hovedstadskommunernes betaling af udligning til provinsen. Selv om det kun er et fald på cirka 200 millioner kroner, så kalder borgmester udviklingen for historisk. Se tallene for alle hovedstadskommunerne for 2019 og 2020 her.
Hvidovre Hospital er ved at blive moderniseret og udbygget med bl.a. fælles akutmodtagelse, nyt barselsafsnit, en ny børneafdeling samt hjerteafdeling. Den samlede projektsum er 1,7 mia. kr.

Flere hundrede senge kan stå tomme på nye supersygehuse

Udsigt til tomme sengepladser skyldes, at politikere overhører anbefalinger fra fagfolk, siger ekspert: ‘Man vælger den dårligste løsning for patienter og økonomien’.
Kommunerne har budgettet med at bruge færre penge til hver ældre over 85 år i 2019, og det betyder at kommunerne typisk får 6.000 kroner mindre i tilskud til hver 85+ årig i 2020.

Færre penge til ældre over 85 år – men flere til børn og unge

Satserne for de forskellige aldersgrupper er ændret i den kommunale udligning, og det betyder blandt andet færre penge til ældre over 85 år, men flere penge til børn og unge. De nye satser afspejler, at kommunerne har budgetteret med faldende udgifter til ældre.
Borgmester Erik Buhl (V) i Varde har normalt god grund til at glæde sig over sin kommunes fremgang. Men nu koster det kommunen 19 millioner kroner, at beskatningsgrundlaget pr. indbygger i 2020 er 321 kroner for højt.

Fem kommuner ryger ud af attraktive udligningspuljer – otte kommer ind

Otte kommuner vinder tocifrede millionbeløb på, at de lige præcis opfylder et krav for at få adgang til en række puljer. Varde taber 19 millioner, fordi kommunens udskrivningsgrundlag er 321 kroner for højt. Læs de om omdiskuterede "tænd-sluk" kriterier her.

Styrelse afviser skarpt mediers udlægning af udbyttesag

TV2 og Politiken bringer urigtige oplysninger og beskyldninger om talfusk i dækningen af udbyttesagen, mener Skattestyrelsen.

Så meget ændrer de enkelte kommuners udligning og tilskud sig

Hvis man alene ser på de traditionelle tilskuds- og udligningsposter, så er der stor forskel på effekten for de enkelte kommuner. Se tallene for alle kommuner her.

Her er de største vindere og tabere i årets fordeling af udligning og tilskud

Der er både markante vindere og tabere, hvis man ser på, hvor meget de enkelte kommuner fik i udligning og en bred vifte af statstilskud pr. indbygger i 2019 sammenlignet med 2020. Se de største vindere og tabere her.
Flere børn i daginstitutionerne betyder, at der skal ansættes væsentlig flere pædagoger fremover. Arkivfoto.

Der skal ansættes 870 pædagoger om året blot for at undgå dårligere normeringer

Manglen på pædagoger i daginstitutionerne vil i de kommende år vokse i takt med et voksende antal børn, viser en analyse fra Danmarks Statistik om normeringerne.

Dagtilbud: Uændrede normeringer trods flere ansatte pædagoger

Ifølge Danmarks Statistiks nye opgørelse er normeringerne for dagtilbud i 2018 identiske med normeringerne for 2017, til trods for at der er ansat 700 flere. Se, hvordan normeringerne i daginstitutionerne har udviklet sig i din kommune.

KL-formand advarer mod budgetoverskridelser i kommunerne

"Forventningen på nuværende tidspunkt er faktisk, at man laver en samlet overskridelse. Så der ligger en opgave i alle kommuner med at få tallet ned", siger KL's formand, Jacob Bundsgaard, til P4 København. Social- og indenrigsministeren siger, at det er afgørende, at kommunerne samlet overholder budgetterne.