Spildevandsudslip i Kolding: Senest er det gået galt natten til den 16. august, da et lyn slog ned i en pumpestation på Idyl og satte pumperne i stå. Lynnedslaget ødelagde alarm-meldesystemet, så en A-alarm ikke blev sendt afsted, sådan som det ellers skal ske ved BlueKoldings kritiske pumpestationer. Fejlen resulterede bl.a. i at kommunen måtte udstede et kortvarigt badeforbud.

Kommune vil lave korps af ‘kloakambassadører’

I Kolding Kommune vil man uddanne et frivilligt korps af kloakambassadører, der skal holde øje med kommunens vandløb og pumpestationer. Det sker i takt med, at der er sket ni alvorlige udslip af spildevand i Kolding på tre år.
En lang række kommuner fravælger at opsætte vindmøller.

Kommuner har stort efterslæb på landvindmøller

Omkring halvdelen af landets kommuner har et uudnyttet potentiale for landvindmøller. Ny plan skal sætte fart på udviklingen, og staten kan ende med at bestemme.
KL er ikke imponeret over ny politisk aftale om en effektivisering af affaldssektoren.

KL: Svært at se forbedringer for miljøet og borgerne i nye affaldsaftaler

En række nye aftaler på affaldsområdet skulle skabe øget genanvendelse, bedre miljø og effektive affaldsløsninger, men risikerer i stedet at føre til mere bureaukrati og ringere service til borgerne, lyder det fra KL.
Det kniber med parkeringspladserne i de københavnske omegnskommuner.

Parkeringskaos plager flere kommuner omkring København

En række af Københavns omkringliggende kommuner oplever stigende parkeringsproblemer, viser en rundspørge foretaget af TV 2 Lorry.
Senest i 2030 skal en havvindpark som denne ved Anholt være færdigbygget sydvest for Bornholm. Den får en kapacitet, der er større end den nuværende havvindkapacitet i Danmark.

Folketingsflertal øger vindkapacitet på Bornholm

Der er indgået aftale om at udvide den kommende energiø på Bornholm. Samtidig forbindes anlægget med Tyskland.
Gladsaxe Kommune er foregangskommune, når det gælder svanemærket byggeri. Byrådet har besluttet, at alle nye børnehuse skal certificeres med Svanemærket. På billedet ses børnehuset Svanen, der er ved at blive opført.

Kommunerne bygger gerne svanemærkede institutioner

Svanemærket er ikke kun noget, man kan finde på bleer og håndsæbe. Det kan også gives til miljørigtige bygninger. Et stigende antal kommuner får opført svanemærkede daginstitutioner - se en liste med de svanemærkede institutioner her. Borgmester siger, at svanemærkede børnehuse er med til at nedbringe sygefraværet.
Frederikshavn Kommune har planer om at omlægge 1.000 hektarer til forskellige grønne energitiltag.

Frederikshavn satser stort på Power-to-X

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har vedtaget en udviklingsplan, der samler grøn energi på et geografisk område: Recycling City skal rumme blandt andet solcelleanlæg, vindmøller, biogas og Power-to-X.
I dag må Skive kippe med flaget, når den kåres af Danmarks erhvervsliv som landets grønneste kommune.

Firmaer kårer Skive til den grønneste kommune – hvordan bedømmes din kommune?

Mange grønne indkøb og gode betingelser for erhvervslivets grønne udvikling. Skive Kommune får førstepladsen som erhvervslivets grønne kommune 2022. 7.900 virksomheder fra hele landet har vurderet deres kommuners grønne indsats. Se din kommunes plads på ranglisten her.
Solcelleanlæg skyder i disse år op overalt i Danmark. I Hedensted vil politikerne nu have overblik over, hvor mange projekter, der skal gives tilladelse til.

Solcelleprojekter sat i bero: Interessen er overvældende

I Hedensted Kommune har byrådspolitikerne valgt at sætte behandlingen af ansøgninger om nye solcelleanlæg på pause, fordi der er overvældende interesse. Der er behov for et overblik, og man overvejer nu at sætte begrænsning på antallet af projekter, fortæller udvalgsformand.
Henslængte pizzaæsker skal væk fra gadebilledet, mener Københavns overborgmester, der har et nyt forslag om pant på emballagen på vej.

Overborgmester vil indføre pant på takeaway-emballage

Kødbyen i København er udset til at være forsøgsområde, hvis overborgmester Sophie Hæstorp Andersen får opbakning til et forslag om et nyt pantsystem for emballage til takeaway.
Her ses kortet over Hvidovre Kommune og de kuber til glasindsamling, der allerede findes. Borgerne kan selv plotte de steder ind, hvor de mener, nye kuber skal opstilles.

Kommuner inddrager i stigende grad borgerne i miljøtiltag

Borgerne har ofte mange meninger om, hvor kommunerne bedst opstiller for eksempel stationer til glas- og papirindsamling og ladestationer til elbiler. Det får flere kommuner til nu direkte at efterspørge borgernes forslag, inden de opsættes.
Energistyrelsen oplyser til Jyllands-Posten, at kun en del af de 6,9 millioner tons CO2, som i 2020 blev udledt fra biomasse i Danmark, blev registreret i opgørelserne over Danmarks energiregnskab.

Dansk CO2-udledning er større end officielle tal viser

Kraftværker skifter kul ud med biomasse, men biomasse udleder også CO2, og al udledning registreres ikke.