Realdania har bevilget 12 mio. kr. til at udvikle den tidligere posthusbygning til Perron 1 - et unikt museum med ventesal, café samt arbejdende værksted for arkæologiske udgravninger og lokalarkiv med læsesal.

Kulturoplevelser i ventesalen

Et nyt museumskoncept er på vej i kommunens tidligere posthus, som ligger ved perronen side om side med Skanderborg Station. Museet bliver også ventesal, cafe og arbejdende værksted, og det skal give de rejsende en oplevelse med i bagagen.
Kultur- og foreningslivet er hårdt presset af coronaen, derfor forsøger Ikast-Brande Kommune at hjælpe ved at regulere aktivitetsstøtten, så den bliver højere end niveauet i 2020.

Kommune giver kulturlivet en håndsrækning

Ikast-Brande Kommune har besluttet at give foreningerne aktivitetstilskud ud fra 2019-niveauet i stedet for efter aktiviteterne i 2020. Forrige år var de fleste aktiviteter lukket ned som følge af corona, så niveauet var langt lavere.
Foreningen Folkemødet mener, at det er en god investering for folkestyret at investere i Folkemødet, derfor har de opfordret Folketingets partier til at bakke op og støtte Folkemødet økonomisk.

Overlevelseskamp for Folkemødet

Folkemødet på Bornholm har brug for økonomisk hjælp og bedt staten om et tilskud på 2,9 millioner kroner for at kunne overleve og genopstå til sommer.
Muserne Helsingør kører ikke tilfredsstillende, fremgår det af en kvalitetsvurdering fra SLKS og flere ansatte har opsagt deres job. Nu skal en ny museumschef være med til at løfte opgaven med at formidle historierne om blandt andet Kronborg, havnen og Øresundstolden. Og følge op på SLKSs anbefalinger.

Kommune sætter sin lid til ny chef

Museerne i Helsingør varetager ikke deres opgave tilfredsstillende i følge kvalitetsvurdering fra Slots- og Kulturstyrelsen. En ny strategi på vej, men den har afstedkommet mange reaktioner og nu skal en ny museumschef være problemløseren.
Forenings- og handelslivet i Aars vil få et betydeligt løft via de mange forskellige aktiviteter på Kimbrertorvet, der nu kan benyttes i alt slags vejr og i en betydeligt længere sæson.

Borgerne får nu mere liv i byen

Borgerforeningen i Aars har fået opfyldt ønsket om bedre rammer for bylivet efter at Kommunen har afsat 5,1 mio. kr. på budgettet og der er tilsagn om 3,7 mio. kr. fra to fonde.
Antal der har besøgt oplevelsessteder i 3. kvartal i 2019 og 2020.

Corona ramte en række oplevelsessteder hårdt i sommer

Markant færre besøgte zoo, forlystelsesparker og andre oplevelsessteder i sommeren. Sidste år var tallet 44 procent, men i sommer besøgte kun 34 procent af befolkningen ét oplevelsessted i 3. kvartal. Det fremgår tal fra Danmarks Statistik.
På Mandø opsættes der kameraer, der skal registrere gæsternes færden. Øen skal nemlig anlægge nye stier i de kommende år, og ønsker et solidt datagrundlag til formålet.

Mandø vil have øens gæster til at gå nye veje

Mandø i Vadehavet vil give den bedste naturoplevelse til øens gæster. Derfor skal der nu opsættes kameraer, som kan registrere gæsternes færden på øen. Målet er at opfordre gæsterne til at gå nye veje og se mere af øens specielle natur.
Kulturfabrikken i Hedensted Kommune er et sted, hvor mange ildsjæle fra kommunens 31 lokalsamfund inden corona kunne vise deres aktiviteter frem.

Kulturlivet skal udvikle mindre events i 2021

Mindre events og nye tiltag på kulturområdet kan søge økonomisk støtte i 'Kulturpuljen', så flere af kommunens borgere kan være en del af kulturlivet - selv under coronarestriktionerne.
Gammel Estrup Herregårdsmuseum er et af de museer, som får driftstilskud fra Staten, og museet har lige fået forlænget bevillingen på særtilskuddet på 1,5 mio. kroner for de næste fire år.

Sådan er museernes bevillinger skruet sammen

Se her grundlaget for, hvordan bevillingerne til museerne i alle kommuner fordeler sig.
Et stort anlagt formidlingsprojekt ved Nyborg Slot er blevet stoppet af naturklagenævn, men nu går kulturminister Joy Mogensen (S) ind i sagen.

Kulturminister vil have aflyst slotsprojekt i Nyborg tilbage på sporet

Joy Mogensen har bestilt en redegørelse fra klagenævnet, der skal give indsigt i den afgørelse, der har sat en stopper for et stort projekt på Nyborg Slot.
I klitterne ud for Fanø Bad har BIG Architects placeret det naturhistoriske formidlingscenter Lycium. Om byggeriet bliver til noget kommer an på, om projektet kan opnå diverse dispensationer, fordi placeringen er midt i fredet areal.

Nyt naturformidlingscenter på vej i første klitrække

Et spændende nyt naturformidlingscenter i første klitrække bliver måske til noget på Fanø. Det kræver dog blandt andet, at ødelagte klitter kan erstattes med et nyt klitareal, og at strandtudserne reddes væk fra byggepladsen.
"Nedrivningerne bør stoppes. Ikke alene er de ødelæggende for bymiljøerne; de er et ressourcespild," skriver formanden for foreningen Arkitekturoprøret Jep Loft.

Kære kommunalpolitikere: Stop nedrivninger

Kommentar: Stop nedrivninger og sats i stedet for på at bevare bymiljøer. Tiden er allerede løbet fra mange af de triste betonklodser, som opføres nu. Sådan lyder opfordringen i åbent brev til landets kommunalpolitikere fra foreningen Arkitekturoprøret.