1. september begynder 39 pædagogmedhjælpere på en ny merituddannelse i Vejle Kommune, som kommer til at mangle 100 pædagoger i 2030.

Rekruttering: Endnu en kommune starter merituddannelse op

Pædagogmedhjælpere i Vejle Kommune bliver de næste, der kan tage pædagoguddannelsen uden at forlade jobbet og uden at gå ned i løn. Det skal i første omgang merituddanne 39 medhjælpere.
Man skal som kommune og byråd indstille sig på, at deltagelse i frikommuneforsøg kræver meget arbejde og vilje til forandring, fastslår professor Ulf Hjelmar.

Første frikommune-erfaringer: Energiboost og kulturforandring

Professor løfter lidt af sløret for de første erfaringer med frikommuneforsøg i syv kommuner. Og så er der nogle råd til de kommuner, som lige nu skal finde ud af, hvilket område de gerne vil være frikommune på.

Hver anden forælder mærker pædagogmanglen: Her er det værst

Forældre over hele landet oplever, at deres børns daginstitutioner har svært ved at rekruttere pædagoger. Organisation kalder nye tal ”skræmmende” og kalder på en hurtig politisk løsning. Se på kortet, hvor det står værst til.
Kommunerne bør især satse på at blive frigjort på folkeskoleområdet, for her er alt for mange statslige benspænd. Det mener erhvervspsykolog, konsulent og oplægsholder Lykke Mose.

Debat: Byråd bør først og fremmest gå efter at lave velfærdsaftaler, der sætter skoleområdet fri

I flere forvaltninger og byråd drøftes det, hvilken af velfærdsområderne, man ønsker at frisætte: Dagtilbud, ældre eller skole. Argumenterne for at vælge skoleområdet er nemme at få øje på, mener debattør og henvender sig her direkte til byrådspolitikere.
Der er mangel på arbejdskraft i velfærdsfagene som f.eks. dagplejen.

Udsigt til massiv mangel på hænder – også i dagplejen

Flere børn og en snigende pensionsalder betyder mangel på dagplejere over hele landet. Det mærker man også i Aarhus Kommune, som oplever problemer med at rekruttere folk til faget.
En fire-årig pige spiste en småkage i en børnehave i Esbjerg. Det har nu udløst en større debat om 'nulsukker-politikker' og kommuners rolle heri.

Skal byråd blande sig i børnehavers sukkerpolitik?

En småkage i en børnehave i Esbjerg har udløst fornyet debat om, hvordan kostpolitikken skal se ud i vuggestuer og børnehaver. Og om byråd og forvaltninger skal blande sig i det.
For tre år siden valgte Brøndby Kommune at tilbyde ansatte at merituddanne sig til pædagog. Det giver nu pote.

Rekruttering: Kommune får 18 nye pædagoger takket være merituddannelse

Hvordan får man flere pædagoger i en situation, hvor der er stigende mangel på dem? Man tilbyder medhjælpere og assistenter en merituddannelse, lyder et svar i Brøndby Kommune. Her har man lige fået 18 nye pædagoger via merituddannelse.
Blandt andre Egedals borgmester Vicky Holst Rasmussen (S) skal sidde med i nyt udvalg, der skal se på følsomme spørgsmål om organisering og ledelse i dagtilbud og skole.

Byråd vil med nyt udvalg sætte fokus på følsomme områder som ledelse og organisering

Der bliver iværksat et spændende tiltag i Egedal Kommune. Byrådet vil med nyt udvalg sætte fokus på følsomme emner som organisering og ledelsesstruktur på kerneområderne dagtilbud og skoler.

Hørsholm Kommune: Sidsteplads når det gælder tilfredshed blandt forældre

Tilfredshed blandt forældre til børn i daginstitutioner i Hørsholm Kommunen er generelt fin, men kommunen lander på en sidsteplads blandt landets 98 kommuner. En af grundene til at Hørsholm ender nederst, kan hænge sammen med, at kommunen, trods efterspørgsel, har få tilbud om dagpleje, lyder det fra Kultur- og Velfærdsdirektøren.
Lederne må træde i karakter og sikre ordentlige rammer for de ansatte, mener Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA.

FOA: Mere end hver femte social- og sundhedsassistent føler sig stresset

En ny rapport fra Arbejdstilsynet viser, at de ansatte i blandt andet døgninstitutioner og hjemmeplejen er presset til det yderste. Alt for mange løber alt for stærkt, og tempoet går ud over kvaliteten.
De ældre i Aalborg Kommune kan forhåbentlig se frem til at få lidt mere omsorg, fordi der bliver frigjort tid til kerneopgaverne.

Kommune afbureaukratiserer i egne regler i stor stil

Aalborg Kommune er i fuld gang med at afskaffe overflødige regler på både ældre- og børneområdet. Processen er vendt på hovedet i forhold til den sædvanlige tilgang til afbureaukratisering. Alene på ældreområdet fjernes nu 122 regler.