Blå og røde forældre er enige: Minimumsnormeringer skal bestå

Der er bred enighed blandt forældrene i både rød og blå blok om, at minimumsnormeringerne er kommet for at blive, fremgår det af ny måling foretaget for BUPL.
BUPL er bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet.

BUPL advarer mod massive besparelser på børn

Hos BUPL er man bekymret over udsigten til kommunale besparelser på børneområdet. Fagforbundet er bange for, at penge tiltænkt minimumsnormeringer bruges til at lappe huller i kommunekasserne på andre områder.
Her ses den første bog med fokus på fortiden i Albertslund Kommune. Meningen er, at kommunen via eget forlag hvert år udgiver en ny bog om fortiden i nærområdet.

Kommune udgiver bog om fortiden for at udbrede læselysten

Som noget nyt har Albertslund Kommune allieret sig med Kroppedal Muesum, en forfatter og illustrator, og har netop udgivet en bog om stenalderen i Albertslund, som 3. klasses-eleverne lige har fået som et led i kulturtrappen. Det skal skabe læselyst og samtidig give viden om og øge tilhørsforholdet til lokalområdet.

Skolebørn på Sjælland trives mindre end i resten af landet

Børn i vestjyske kommuner trives bedre i folkeskolen end skolebørn i vestsjællandske kommuner. Der kan være over 10 procentpoints forskel på trivslen i kommuner fra de to områder.
I Næstved Kommune er en række underretninger om børn, der kan have haft brug for akut hjælp, strandet i en mailindbakke, som ikke er blevet tjekket i over en måned. Så snart fejlen blev opdaget, gennemgik kommunen alle sagerne.

82 underretninger om truede børn blev glemt i mailboks i en måned

Kommunen opdagede glemte underretninger, da den blev spurgt til, hvornår den ville reagere på en specifik sag.
Google Chromebook benyttes på mange skoler, og det giver - efter et forbud i Helsingør - kommunerne overvejelser i forhold til at overholde lovgivningen med sikkerheden for databeskyttelse.

Kommuner samarbejder om sikring af Chromebook

49 kommuners brug af Googles Chromebook er kommet under lup, siden Datatilsynet standsede Helsingør Kommunes brug af systemet på grund af en sikkerhedsbrist. Næstved Kommune forsøger at afhjælpe problemet på forkant.
Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt Nielsen mener, at Danmark skal blive bedre til at gribe børn og unge, som har været udsat for en digital krænkelse.

Red Barnet: Kommuner har ingen plan mod digitale krænkelser

Tre ud af fire kommuner har ingen plan til at hjælpe børn, der har været udsat for digitale overgreb.
En række daginstitutioner i Esbjerg Kommune har ikke længere mulighed for at tilbyde børnene mad gennem hele dagen på grund af stigende priser.

Stigende priser går ud over vuggestuers madordning

Inflationen og de stigende priser på madvarer får nu daginstitutioner i Esbjerg Kommuner til at spare på et af dagens måltider. Og der kan komme flere besparelser på børnenes mad, hvis udviklingen fortsætter.
(Arkivfoto)

Kommunalt direktionsforslag til budget 2023: Kommunalisering af alle selvejende dagtilbud

I Hvidovre Kommune, som har haft stigende udgifter til egen administration og samtidig betaler landets laveste pris for administration af selvejende dagtilbud, overvejer politikerne at hjemtage de selvejende tilbud for at finde penge til næste års budget. En aktør kalder det 'risky business'.
Via en ny hjemmeside forsøger Københavns Kommune at skabe dialog i hjemmene om børns færden på nettet.

Kommune rådgiver forældre om børns færden på sociale medier

Med en ny indsats guider Københavns Kommune - via hjemmeside - forældre til at tale med deres børn om at færdes på nettet. Når kommunen blander sig i det, skyldes det, at børns færden på nettet kan skabe mistrivsel.
Flere og flere familier vælger den danske folkeskole fra til fordel for en fri- eller privatskole som for eksempel Bording Friskole, hvis elever kan ses på billedet.

Næsten hver femte skoleelev går i fri- eller privatskole

Familier vælger i stigende grad folkeskolerne fra. Næsten hver femte undervises nu i fri- eller privatskole.

Unge hjælper og hygger om ældre på plejehjem – og løser rekrutteringsproblemer

Som et forsøg ansætter flere kommuner lige nu unge under 18 år som plejehjemspersonale, der hygger om de ældre. Forsker mener, at det er "meget, meget positivt", at et stigende antal unge får fritidsjob på plejehjem. Og de unge, der snuser til jobbet, håber kommunerne og plejehjemslederne at kunne lokke til faget på den lange bane.