Regeringen burde i sit finanslovsforslag have sikret, at kommunerne blev kompenseret for den høje inflation, mener FOA's formand Mona Striib.

FOA-formand: Hvornår bliver kommunerne kompenseret for inflationen?

Der er ikke i forslaget til finanslov så meget som 'skyggen' af kompensation til kommunerne for den høje inflation. Det burde der være, for inflationen går ud over velfærden, mener formanden for fagforbundet FOA.

Kommune med simpelt redskab: Vi vil gøre plejecentrene mere hjemlige for alle

Personalet på Lejre Kommunes plejecentre har fået et nyt redskab i hånden - et samtalekort. Samtalekortene skal gøre det nemmere for personalet, borgerne og pårørende at lære hinanden bedre at kende...
Det skal så vidt muligt være de samme sosu'er, der tager sig af plejekrævende ældre. Det ønsker politikerne i Danmark, og det er med til, at kommunerne ikke kan kopiere Buurtzorg-modellen én til én.

Forskere: Den populære Buurtzorg-model skal tilpasses danske forhold

Buurtzorg-modellen med selvstyrende teams i ældreplejen breder sig med statslig opbakning i mange kommuner. Men ældrechefer og politikere bør være opmærksomme på, at modellen ifølge forskere kræver ret meget tilpasning til danske forhold.

Samarbejde skal forbedre livet for ældre med inkontinens

Et nyt samarbejde mellem kommunerne Aarhus og Aalborg, Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) og Danish Life Science Cluster vil forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens og arbejd...

Mindfulness skaber ro og tryghed hos ansatte og demente borgere

Horsens Kommune bruger ny metode til at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Det drejer sig om et mindfulness-kursus i arbejdstiden, der har vist sig at have...
På skoleområdet forsøger man sig i kommunerne Esbjerg og Holbæk sig med blandt andet kortere skoledage, tolærerordning samt nye fag. Og de foreløbige tilbagemeldinger er gode.

Evaluering: Frikommuneforsøg giver gejst og nye måder at samarbejde på

Større gejst hos personalet og mere dialog-baserede samarbejdsformer er blandt de foreløbige resultater af frisættelsen i syv kommuner. Det viser en ny evaluering. Der er sat store ændringer i gang, som ikke kan sættes i bakgear, fastslår forsker.
Fra venstre: Mikkel Wad Thorsen – leverandør fra Teton.ai, Sander Lorell - velfærdsteknologikonsulent i Næstved Kommune, Allan Eriksen – it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune og Torben Klitmøller Hollmann - centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune.

Kommune vinder digitaliseringspris for ny teknologi på ældrecenter

Ny teknologi sikrer, at personalet kan gribe hurtigt ind, hvis f.eks. en ældre borger er på vej til at falde ud af sengen eller skade sig selv. Næstved er den første kommune, der har taget teknologien i brug. Det har udløst Innovationsprisen 2023.
Hvordan kan politikerne (her borgmestrene Benedikte Kiær og Christina K. Hansen) fortsat sikre forståelse og opbakning til frikommuneforsøgene? Det er af de opmærksomhedspunkter, som VIVE rejser.

Vejen videre frem i frikommuneforsøg

Frikommuneforsøgene i syv kommuner tegner ifølge evaluering positivt. Men der er en række forhold, som kommuner, stat og KL skal være opmærksomme på i sit videre arbejde med frisættelse, vurderer forskere.
Ældre i Vejen Kommune har for eksempel fået en ekstra tur rundt i den lokale park som følge af en ny ordning, der beskrives som en succes.

En halv times selvbestemmelse til hjemmehjælpere giver pote

Vikarforbruget og sygefraværet er faldet, efter at kommune er begyndt at give hjemmehjælpere mulighed for selv at bestemme over, hvordan en halv time om ugen bedst bruges til gavn for ældre.
Ældreminister Mette Kierkgaard (M) vil tage sig god tid til at tale med alle aktører på ældreområdet, før hun vil fremlægge en ældrelov. Det er derfor ikke sikkert, at en ny ældrelov ser dagens lys på denne side af sommerferien.

Ældrelov trækker ud på grund af nyt regeringsfokus på selvbestemmelse

Ældreministeren kan ikke sige, hvornår der kommer en ny ældrelov. Det skyldes, at den nye SVM-regering trækker den oprindelige idé i ny retning om mere frit valg og selvbestemmelse.
Ældreplejen er under pres, lyder det fra næstformand for kommunernes sundheds- og ældreudvalg. Han ser etablering af plejehjemsråd som vejen til bedre trivsel og større involvering af beboere og pårørende.

Nye brugerråd skal give ældre på plejehjem større trivsel

Danske Ældreråd og Kommunernes Landsforening laver skabelon for oprettelse af brugerråd på alle plejehjem.

To ud af tre byrådsmedlemmer: Skaf os nu flere hænder

To ud af tre byrådsmedlemmer mener, at regeringen bør have meget mere fokus på at skaffe flere sosu'er, pædagoger og andre faggrupper til landets kommuner. 'Min forventning er, at det problem vi ser nu, det er kun toppen af isbjerget,' siger byrådsmedlem.