Vindmøller

  Vindmøller

  I stedet for at inddrage store landområder til solceller er det bedre at opføre vindmøller, mener to fremtrædende politikere i Esbjerg Kommune.

  Lokalpolitikere: Solcelleparker er ikke vores førstevalg

  Solcelleparker er ikke det mest optimale, når vi nu skal sætte speederen på udbygningen af vedvarende energi. Sådan lyder det fra fremtrædende politikere i Esbjerg Kommune.
  Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) påpeger, at man ikke ønsker at lægge jord til en statslig energipark.

  Borgmester afviser at pege på flere områder til vindmøller og solceller

  Borgmesteren i Tønder vil ikke hjælpe staten med at finde et område i kommunen til en energipark. Staten mener, 'der ikke sker nok ude i kommunerne, men det kan man jo ikke påstå med hensyn til Tønder Kommune,' siger borgmesteren.
  440 hektar skov er fældet for at skabe plads til testcenter for store vindmøller. Thisted Kommune vil have rejst erstatningsskov som kompensation for den fældede skov.

  Kommune vil have staten til at erstatte fældet skovareal

  Thisted Kommune har lagt skovbund til Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild i Thy. Men af de mange hektar skov, der er blevet fældet, er kun omkring en fjerdedel blevet genplantet. Det vil kommunen nu have hjælp fra staten til.
  Det er i meget høj grad landkommuner, der må bære byrden ved produktion af grøn energi fra solceller og vindmøller. Men snart kan de måske høste en økonomisk gevinst af deres indsats gennem en grøn udligningsordning.

  Borgmestre støtter forslag om grøn udligning

  En række borgmestre støtter forslag fra energibranchen om en grøn udligning, som giver befolkningstynde kommuner økonomiske incitamenter til at give plads til nye grønne energiprojekter.

  Sådan vil en grøn udligning påvirke kommunernes økonomi

  En ny type grøn udligning kan sende store beløb fra byerne til landområderne. Det sker, hvis kommuner med mere grøn strømproduktion end landsgennemsnittet får penge fra kommuner med mindre grøn strøm end landsgennemsnittet. Se effekten for alle kommuner her.

  Få kommuner klarer det meste af produktionen af vindmølle-strøm på land

  Det er nogle få kommuner, som lægger ryg til størstedelen af produktionen af strøm fra vindmøller på land. Det viser ny opgørelse, som giver et godt argument for nogle kommuner, når nu placeringen af mange nye høje vindmøller skal afklares. Se her, hvad din kommune bidrager med af el fra landvindmøller.
  En lang række kommuner fravælger at opsætte vindmøller.

  Kommuner har stort efterslæb på landvindmøller

  Omkring halvdelen af landets kommuner har et uudnyttet potentiale for landvindmøller. Ny plan skal sætte fart på udviklingen, og staten kan ende med at bestemme.
  I det nationale testcenter i Østerild i Thy kan man afprøve vindmøller på op til 330 meters højde. I det nye center blive højdegrænsen sat op til hele 450 meter.

  Nationalt testcenter med vindmøller højere end Eiffeltårnet mødes med skepsis

  Staten har kig på tre områder til at placere et nyt, nationalt testcenter med op til 450 meter høje vindmøller. Borgmestre i både Nord- og Sydjylland er skeptiske.
  Efter en del debat stiller minister nu naboer til vindmøller en forhøjet kompensation i udsigt.

  Minister lover flere penge til vindmølle-naboer

  Naboer til vindmøller skal have forhøjet deres kompensation. Og klagesager skal behandles hurtigere, lyder det fra minister.
  Der bliver produceret masser af vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men der mangler måder at opbevare energien på, og det vil byrådet nu gøre noget ved.

  Vindmølle-kommune vil satse meget på Power to X

  Ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune er gået foran i udbredelsen af vindmøller, vil kommunen også gerne være på forkant med Power to X-anlæg. Nu vil byrådet have undersøgt mulighederne for anlæg. Lagring af energien er en væsentlig forudsætning for at nå de ønskede klimamål.
  Lokalbefolkningen skal inddrages, og der skal lyttes. Ellers kommer opsætningen af vindmøller og solcelleparker uvilkårligt til at udløse protester, vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

  Landdistrikter: Hvor er regeringens hensyn til lokalbefolkningen?

  Regeringen har løftet sløret for, hvordan Danmark skal nå en firedobling af grøn energi. Regeringens fremgangsmåde indikerer kraftig statsstyring, og hensynet til lokalbefolkningen virker fraværende. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
  Regeringen har glemt lokalsamfundene i sit udspil, der skal sikre en firedobling af vedvarende energi på land i 2030 sammenlignet med i dag, mener KL's formand, Martin Damm.

  Kommuner advarer regering mod at glemme borgere i energiudspil

  Borgermodstand er den største udfordring for mere vedvarende energi på land, påpeger kommuner.