Vindmøller

  Vindmøller

  Det er i meget høj grad landkommuner, der må bære byrden ved produktion af grøn energi fra solceller og vindmøller. Men snart kan de måske høste en økonomisk gevinst af deres indsats gennem en grøn udligningsordning.

  Borgmestre støtter forslag om grøn udligning

  En række borgmestre støtter forslag fra energibranchen om en grøn udligning, som giver befolkningstynde kommuner økonomiske incitamenter til at give plads til nye grønne energiprojekter.

  Sådan vil en grøn udligning påvirke kommunernes økonomi

  En ny type grøn udligning kan sende store beløb fra byerne til landområderne. Det sker, hvis kommuner med mere grøn strømproduktion end landsgennemsnittet får penge fra kommuner med mindre grøn strøm end landsgennemsnittet. Se effekten for alle kommuner her.

  Få kommuner klarer det meste af produktionen af vindmølle-strøm på land

  Det er nogle få kommuner, som lægger ryg til størstedelen af produktionen af strøm fra vindmøller på land. Det viser ny opgørelse, som giver et godt argument for nogle kommuner, når nu placeringen af mange nye høje vindmøller skal afklares. Se her, hvad din kommune bidrager med af el fra landvindmøller.
  En lang række kommuner fravælger at opsætte vindmøller.

  Kommuner har stort efterslæb på landvindmøller

  Omkring halvdelen af landets kommuner har et uudnyttet potentiale for landvindmøller. Ny plan skal sætte fart på udviklingen, og staten kan ende med at bestemme.
  I det nationale testcenter i Østerild i Thy kan man afprøve vindmøller på op til 330 meters højde. I det nye center blive højdegrænsen sat op til hele 450 meter.

  Nationalt testcenter med vindmøller højere end Eiffeltårnet mødes med skepsis

  Staten har kig på tre områder til at placere et nyt, nationalt testcenter med op til 450 meter høje vindmøller. Borgmestre i både Nord- og Sydjylland er skeptiske.
  Efter en del debat stiller minister nu naboer til vindmøller en forhøjet kompensation i udsigt.

  Minister lover flere penge til vindmølle-naboer

  Naboer til vindmøller skal have forhøjet deres kompensation. Og klagesager skal behandles hurtigere, lyder det fra minister.
  Der bliver produceret masser af vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men der mangler måder at opbevare energien på, og det vil byrådet nu gøre noget ved.

  Vindmølle-kommune vil satse meget på Power to X

  Ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune er gået foran i udbredelsen af vindmøller, vil kommunen også gerne være på forkant med Power to X-anlæg. Nu vil byrådet have undersøgt mulighederne for anlæg. Lagring af energien er en væsentlig forudsætning for at nå de ønskede klimamål.
  Lokalbefolkningen skal inddrages, og der skal lyttes. Ellers kommer opsætningen af vindmøller og solcelleparker uvilkårligt til at udløse protester, vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

  Landdistrikter: Hvor er regeringens hensyn til lokalbefolkningen?

  Regeringen har løftet sløret for, hvordan Danmark skal nå en firedobling af grøn energi. Regeringens fremgangsmåde indikerer kraftig statsstyring, og hensynet til lokalbefolkningen virker fraværende. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
  Regeringen har glemt lokalsamfundene i sit udspil, der skal sikre en firedobling af vedvarende energi på land i 2030 sammenlignet med i dag, mener KL's formand, Martin Damm.

  Kommuner advarer regering mod at glemme borgere i energiudspil

  Borgermodstand er den største udfordring for mere vedvarende energi på land, påpeger kommuner.
  Skal regeringens ambition om at firedoble produktionen fra solenergi og landvind frem mod 2030, så skal der sikres bedre lokal opbakning, mener Venstre.

  Venstre vil se på ekstra penge til beboere tæt på vindmøller

  Flere landvindmøller og solceller skal opsættes. Derfor vil Venstre i partiets energiudspil se på en bonusordning for berørte borgere.
  Der er måske en større accept af vindmøller på land, end de fleste lokalpolitikere går og tror. Fotoet her er fra Jammerbugt, som i 2016 blev kåret til Årets Vindkommune.

  Myteknuser: Borgerne vil godt acceptere flere vindmøller og solcelleparker

  Lokalpolitikere frygter at skulle forsvare opstilling af flere vindmøller på land. Men borgerne er faktisk mere positivt indstillede over for vindmøller og solceller, end de fleste går og tror. Det viser undersøgelse fra en af de regioner, hvor der er opstillet allerflest vindmøller på land.
  Kapaciteten for landvindmøller svinger fra kommune til kommune, men de jyske kommuner mod vest har med afstand flest møller og størst kapacitet.

  Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

  Med kun en enkelt udtagelse ligger alle kommuner med størst kapacitet til at danne energi fra vindmøller på land i Jylland. Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det midtjyske kommuner, der ligger højest.