Viborg Kommune

  Skolernes økonomi rammer med en ny model et mere retfærdigt niveau, mener politikerne i Viborg Kommune.

  Stor kommune ændrer skolernes økonomimodel

  Fremover får folkeskolerne i Viborg Kommune ændret på den måde, som kommunen udregner tilskuddene på. Det skal skabe en mere gennemsigtig og retfærdig fordeling af midlerne, siger udvalgsformand.
  Det nye fælleskommunale sekretariat for databehandling ligger på Viborg Rådhus. Her skal de hjælpe kommunerne med de mange databehandlingsaftaler, man har IT-leverandørerne.

  Nyt fælleskommunalt sekretariat skal ensrette kommunernes databehandleraftaler

  Over to tredjedele af kommunerne har meldt sig ind i en forening, der driver det nye fælleskommunale databehandlersekretariat, som skal spare kommunerne tid og ensarte junglen af databehandleraftaler. Læs baggrunden, og hvorfor man ikke skal gå ind i Chromebook-sagen.
  Viborg Kommune har siden årsskiftet været udpeget som frikommune indenfor ældreområdet, og det har kastet gode initiativer af sig.

  Nye forbedringer på vej til frikommunes ældreområde

  Som udpeget frikommune har forandringens vinde blæst hen over sundheds- og omsorgsområdet i Viborg Kommune. Målet er at udvikle det gode ældreliv. Nye ideer afprøves i 100 dage som 'prøvehandlinger', og herefter afgøres det, om forsøget skal føres ud i livet.
  Kommunaldirektøren i Viborg Lasse Jacobsen må fremover stå udenfor døren, når der skal behandles sager vedrørende kommunens største almene boligselskab.

  Kommunaldirektør bliver sat uden for døren

  I kølvandet på sag med Søren Pape Poulsens lejlighed i Viborg bliver kommunaldirektøren fremadrettet sat uden for døren, når byrådet skal behandle sager vedrørende byens største almene boligselskab.
  Her er ejendommen, hvori formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen bor, i Sct Mogens Gade 3 i Viborg. Den sidste generalguvernør i Dansk Vestindien Peter von Scholten har boet i huset.

  Kommunaldirektør tjekkes for inhabilitet i forbindelse med sag om Søren Pape-lejlighed

  Både kommunaldirektøren og Konservatives formand Søren Pape Poulsen indgå i en sag om attraktive lejligheder i Viborg, som kommer op på et byrådsmøde her onsdag. Kommunaldirektørens habilitet skal nu tjekkes, og der bliver talt i byen om pamperi.
  Ulrik Wilbeks ørelæge har fortalt borgmesteren, at han lider af en hørelidelse kaldet 'Sudden Deafness', som kan oversættes til 'pludselig døvhed'.

  Wilbek hårdt ramt af hørelidelse: Drosler ned for opgaver

  På grund af en hørelidelse vil Ulrik Wilbek fremover melde afbud til flere større arrangementer i KL-regi. Han forsikrer dog om, at han stadig kan passe jobbet som borgmester.
  Søren Pape (K) svarer nu på, hvorfor han som borgmester i Viborg ikke kunne leve op til de krav om administrativ effektivitet, som han nu kræver af landets borgmestre.

  Pape: Jeg havde sikkert 117 undskyldninger

  Den konservative leder svarer nu på, hvorfor han ikke som borgmester kunne leve op til de krav, som han nu stiller til landets borgmestre om administrative effektiviseringer.
  Borgmestrene er fra øverst til venstre Jacob Bundsgaard (S), øverst til højre H.C. Østerby (S), nederst til venstre Ulrik Wilbek (V) og nederst til højre Peter Sørensen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Midtjylland tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Midtjylland med borgmestrene fra Holstebro og Lemvig. De har en del bestyrelsesposter, der samlet set gør dem vellønnede.
  Silkeborg er populær at flytte til og bo i. Nu har kommunen overhalet Viborg, når det gælder indbyggertal.

  Hvor stor er din kommune målt op mod andre?

  Der er sket udskiftninger i rangfølgen, når man ser på kommunerne målt på indbyggertal fra 2021 til 2022. Kommuner som Silkeborg, Horsens og Roskilde er rykket op på ranglisten. Se din kommunes placering her.
  Stifter har mindst 10 gange siden 2017 gjort brug af den ret til at stoppe vindmølleprojekter. Det sætter Kaare Dybvad nu en stopper for i Viborg Stift.

  Minister ophæver kirkes veto mod vindmøller

  Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) har ophævet Viborg Stifts veto mod opstilling af vindmøller.
  (Arkiv) Tal fra Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning tyder på, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad tager fejl. Ukrainske flygtninge kommer også i stort tal til hovedstaden.

  Mange ukrainske flygtninge vælger hovedstaden

  Minister forventer, at de fleste slår sig ned i landområder, men København har nu indkvarteret over 1.100 ukrainske flygtninge. Kommunen har dermed sammen med privat indkvarterede modtaget flere flygtninge end beregnet ved et fordelingstal mellem kommunerne.
  Formand for KL's socialudvalg Ulrik Wilbek mener, at hvis regeringen ikke vil prioritere det specialiserede socialområde, så skal de sige det.

  KL: Hvis Folketinget ikke vil prioritere socialområdet, må de sige det

  Formand for KL's socialudvalg Ulrik Wilbek mener, at hvis regeringen og Folketinget ikke vil prioritere det specialiserede socialområde, så må de sige det. Samtidig er han åben for flere mellemkommunale løsninger.