Vederlag

  Vederlag

  Vederlag fra bestyrelsesposter og udvalg med mere er med til at gøre Odenses borgmester til landets mest velbetalte lokalpolitiker. Det viser en ny opgørelse fra NB-Kommune.

  Her er landets bedst betalte borgmester

  Borgmesteren i Odense er den lokalpolitiker i landet, der tjener mest. Det viser en ny opgørelse over borgmestres indtægter. Ekspert undrer sig over, hvordan borgmestre generelt kan få tid til flere hverv ved siden af den krævende borgmesterpost.
  Bormestrene er - øverst fra venstre - Peter Rahbæk Juel (S), øverst til højre Jesper Frost Rasmussen (V), nederst til venstre Morten Andersen (V) og nederst til højre Erik Lauritzen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Syddanmark tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Syddanmark med borgmestrene fra Sønderborg og Nordfyns Kommune. Sønderborgs borgmester fortæller, at han bevidst styrer uden om KL-formandsposter.
  Borgmestrene er fra øverst til venstre Jacob Bundsgaard (S), øverst til højre H.C. Østerby (S), nederst til venstre Ulrik Wilbek (V) og nederst til højre Peter Sørensen (S).

  Se hvor meget fremtrædende borgmestre i Region Midtjylland tjener

  Nogle af de på landsplan ret ukendte borgmestre får samlet set en pæn løn for deres arbejde. Det kan man se i Region Midtjylland med borgmestrene fra Holstebro og Lemvig. De har en del bestyrelsesposter, der samlet set gør dem vellønnede.
  Borgmester Birgit S. Hansen (S) i Frederikshavn og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i Aalborg får hver især en pæn løn for deres indsats.

  Se hvor meget lokalpolitikere i Region Nordjylland tjener

  Formandskaber og bestyrelsesposter er med til at gøre lokalpolitikere i Region Nordjylland vellønnede. Frederikshavn-borgmesteren er holdt op med at dukke nakken, for 'lønnen er fair', siger hun.
  Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune, kan se frem til et højere vederlag i 2023. Det skyldes, at kommunen ifølge prognoser ser ud til at have over 80.000 indbyggere fra næste år.

  Disse borgmestre er på vippen til at stige eller falde i vederlag

  I otte kommuner er borgmestrene på vippen til enten at stige eller falde i vederlag i denne valgperiode. Det viser befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik.
  Folketingsmedlemmerne Jacob Mark og Charlotte Broman Mølbæk fra SF stod bag et forslag om 'vederlags-stop' som de fik opbakning til fra blandt andre De Radikale og Dansk Folkeparti.

  Forslag om ‘vederlags-stop’ for borgmestre og rådmænd bliver stemt ned

  SF og Radikale samt flere andre partier i Folketinget ønsker at afskaffe vederlag til borgmestre og rådmænd for at sidde i bestyrelser. Men et beslutningsforslag blev stemt ned af de store 'borgmester-partier' S, V og K. Flertallet mener, at det er 'rimeligt', at lokale toppolitikere belønnes for deres arbejde i bestyrelser.
  Borgmestrene Ulrik Wilbek (V) og Birgit S. Hansen (S) er med i top-ti over politikere målt på størrelsen af deres samlede vederlag for arbejde i KL-regi.

  Hvem har gode ‘ben’ i KL?

  Det kan give en del ekstra på bankkontoen som politiker at være aktiv i KL. Se her, hvem de ti mest velbetalte KL-politikere er - og se også vederlag for de øvrige politikere i KL-regi.