Værnemidler

    Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol i Kalundborg skal nu danne rammen om nødproduktion af ethanol.

    Staten går sammen med private giganter om produktion af ethanol

    Nyt konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Re Holding finansieres af Novo Nordisk Fonden og Carlsberg Fonden med henblik på at øge dansk egenproduktion af ethanol til 1/3 af det daglige behov.

    Genåbning af skoler og dagtilbud kræver fleksibilitet og ressourcer

    De sundhedsmæssige retningslinjer for genåbning af skoler og dagtilbud kan medføre øget ressourceforbrug og give pladsproblemer grundet afstandskrav. Samtidig er en del forældre skeptiske ved at sende deres børn afsted, hvilket ifølge KL rejser en række spørgsmål.