Unge

  Unge hjælper og hygger om ældre på plejehjem – og løser rekrutteringsproblemer

  Som et forsøg ansætter flere kommuner lige nu unge under 18 år som plejehjemspersonale, der hygger om de ældre. Forsker mener, at det er "meget, meget positivt", at et stigende antal unge får fritidsjob på plejehjem. Og de unge, der snuser til jobbet, håber kommunerne og plejehjemslederne at kunne lokke til faget på den lange bane.
  Jesper Nielsen-Man er leder af Ungesekratariatet i Hjørring Kommune. Her tror de på, at hvis flere unge kommer mere i erhvervspraktik allerede i folkeskolen, så kan man på længere sigt få flere unge i arbejde.

  Erhvervspraktik skal få unge i arbejde

  Hjørring Kommune får flere og flere folkeskoleelever i erhvervspraktik. De fremhæves af reformkommissionen som det gode eksempel. Leder af Ungesekretariatet forklarer til NB-Økonomi, hvordan de forsøger at inspirere de unge til et arbejde.
  Med fritidsjobbet kommer også håbet om at finde det gode kollegaskab og blive anerkendt som den, man er i et nyt projekt med gode resultater.

  Pædagogisk lim forbinder socialt sårbare unge med arbejdsmarkedet

  Et fritidsjob kan være en vej ind i fællesskabet og en passende udfordring for unge i udsatte positioner - især hvis det hjælpes på vej af en pædagogisk, målrettet indsats. Det er en af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt.

  Se din kommune: Lille stigning i andelen af udsatte børn og unge

  Andelen af udsatte børn og unge er steget de seneste fem år. Det er særligt børn og unge i forebyggende foranstaltninger, der driver udviklingen. Til gengæld iværksættes der færre anbringelser. Se din kommune her.
  Unge på uddannelseshjælp skal have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener udvalgsformand i KL Peter Rahbæk Juel.

  KL vil hellere have unge ledige i job fremfor at presse dem i uddannelse

  Mange unge under 30 år i kontanthjælpssystemet har det svært. Men nu skal de have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener KL, der også vil flytte 10. klasse fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

  Ny undersøgelse: Unge uden uddannelse har ofte andre sociale udfordringer

  En ny undersøgelse viser, at tre ud af fire 25-årige uden ungdomsuddannelse har en eller flere sociale udfordringer. Med trepartsaftalen fra efteråret kan unge under 30 år i kontanthjælpssystemet sendes direkte i job frem for uddannelse.

  Andelen af unge uden arbejde eller uddannelse faldt i 2020

  For første gang siden 2008 er andelen af unge mellem 16-24 år, som hverken er i uddannelse eller arbejde, under 10 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  Fodbold skal løfte velfærden

  Med øjet på (fod)bolden vil Hjørring Kommune og DBU gennem et nyt samarbejde øge sundhed og trivsel blandt kommunens børn, unge og voksne. Fodbold kan nemlig samle, skabe fællesskaber og øge trivsel, læring og sundhed blandt børn, unge og voksne. Det viser forskning.
  Professor Nina Smith var sammen med Bo Lidegaard, som er tidligere chefredaktør på Politiken, på scenen til KLs topmøde. Her skulle de blandt andet tale om, hvor vidt velfærdssamfundet var gode nok til at gribe unge mennesker, der hverken er i arbejde eller under uddannelse.

  Professor om ungeindsats: Kommuner skal samarbejde med virksomheder om job

  Alt for mange unge mennesker tabes i dag, mener professor Nina Smith: 'Der er et stort potentiale i at finde ud af at gøre det bedre og kigge mere helhedsorienteret på mennesker.'
  Arkivfoto

  De ressourcestærkes børn går oftere på privatskole

  Der er sket en øget social polarisering i grundskolen, hvor privatskoler i dag er mindre blandede, viser en ny undersøgelse. Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd kalder det socialt uansvarligt, at privatskoler kan udvælge børn gennem optagelsesprøver.
  For meget skærmtid kan have en negativ effekt på unges trivsel.

  Nyt notat: Sammenhæng mellem unges mistrivsel og digitale medier

  I et nyt notat fra Socialstyrelsen kan man læse, at alt for meget skærmtid kan have negative konsekvenser for unges trivsel.

  Kun ni kommuner har øget andelen af unge med erhvervsuddannelse

  I 89 af landets kommuner har der været et fald i andelen af unge, der har taget en erhvervsuddannelse over de seneste fem år trods stort fokus på erhvervsuddannelserne. Se udviklingen i alle kommuner.