Uddannelse

  for unge

  Godt halvdelen af landets kommuner har meldt sig under fanerne for at skabe det gode og lange arbejdsliv for deres medarbejdere.

  43 kommuner går sammen: Vil fastholde seniorer i job

  Knap hver anden kommune deltager i nyt partnerskab, der skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Seniormedarbejderne spiller nemlig en vigtig rolle på arbejdspladserne og i udviklingen af velfærden.
  Ordningen med uddannelsesløft til ledige på 110 procent dagpenge blev indført i august 2020 som et led i corona-hjælpen.

  110 procent dagpenge lokker flere ledige til uddannelse

  Næsten 4.000 ledige har taget faglært uddannelse med højere dagpenge i løbet af de seneste to år, viser nye tal. Det er muligheden for at få 110 procents dagpenge undervejs, som ser ud til at virke.
  Et flertal i Folketinget er enig om en ny læreruddannelse, der skal øge praktikken med en tredjedel, så de studerende får praktik i alle fire år.

  Mere praktik skal tiltrække lærerstuderende og holde på dem

  Færre søger ind på læreruddannelsen, som nu styrkes med mere praktik og flere undervisningstimer.

  Markant færre efterlades på perronen: Flere unge i uddannelse eller job

  Efter at have været ret konstant i en årrække, er andelen af unge uden hverken job eller uddannelse faldet markant i de seneste år. Men den positive udvikling kan hurtigt vende igen, advarer en arbejdsmarkedsforsker.

  Langt fra alle kommuner lever op til ministermål om opkvalificering

  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards ønske om, at jobcentrene skal sende flere arbejdsløse i uddannelse, virker ikke alle steder. Forleden understregede ministeren igen behovet for, at ufaglærte bliver opkvalificeret. Se udviklingen i din kommune her.
  Unge på uddannelseshjælp skal have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener udvalgsformand i KL Peter Rahbæk Juel.

  KL vil hellere have unge ledige i job fremfor at presse dem i uddannelse

  Mange unge under 30 år i kontanthjælpssystemet har det svært. Men nu skal de have en jobrettet indsats frem for et uddannelsespålæg. Det mener KL, der også vil flytte 10. klasse fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne.

  Radikale overvejer at forlade kritiseret gymnasieaftale

  Et flertal blev forrige år enige om, hvordan elever skal fordeles på gymnasier, men aftalen kan nu blive lavet om efter hård kritik. De Radikale vil have aftalen genåbnet.
  De seneste tal for 1. oktober 2021 viser et fald på 2.900 elever på FGU-uddannelsen eller 25 procent sammenlignet med 2020.

  Færre elever på vigtig uddannelse i hele landet – se tallet for din landsdel

  Antallet af elever på Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, er faldet med næsten en fjerdedel på et år, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Nedgangen i antallet af elever er sket over hele landet.
  Der er mangel på pædagoger og andre velfærdsmedarbejdere i kommunerne. Det har fået kommuner til at være kreative med alt fra nye typer af uddannelser til mere i lønningsposen.

  Kreative kommuner forsøger at løse manglen på arbejdskraft

  Kommunerne er blevet kreative, når de skal løse manglen på arbejdskraft. Nye aflønnings- og uddannelsestyper dukker op rundt omkring i landet. Læs her, hvad forskellige kommuner har gjort for at få flere hænder.

  Voldsomme forskelle: Lang uddannelse skævvrider Danmark

  Kun 3,8 procent har en lang videregående uddannelse på Lolland i aldersgruppen 30-34 år i 2021. Andelen er over ti gange så høj i kommuner i og omkring København.
  En undersøgelse viser, at pædagoger er en profession, som virkelig får noget ud af efteruddannelse. Alligevel falder pædagogernes adgang til formel efteruddannelse.

  Pædagoger bruger ny viden langt bedre end andre: Men der er et problem

  Pædagoger og deres arbejdspladser får væsentligt større udbytte af efteruddannelse end andre faggrupper, viser ny undersøgelse. Succesen overskygges dog at et voksende problem om adgang til efteruddannelse, advarer BUPL.
  Nyuddannede skal have mulighed for at veksle SU-gæld til et attraktivt skattefradrag, hvis de efter endt uddannelse vælger at bo og arbejde i et land- eller yderområde. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

  Landdistrikterne: Indfør et fradrag for bosætning i provinsen efter endt uddannelse

  Når landspolitikerne udflytter uddannelser, så bør de tænke tanken til ende. Derfor er der brug for flere tiltag, som kan gøre udflytning af uddannelser til en succes. Det mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, som har årsmøde her fredag.