Uddannelse

  for unge

  Kommune vil give garanti til unge ledige

  De 15-24-årige unge i Guldborgsund Kommune, der er på kommunal forsørgelse, skal have en garanti for at få en uddannelse og komme i job.'Ungegarantien', kalder man initiativet, der involverer flere ...
  Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye opfordrer KL og kommunerne til at få løst problemerne med at tillade merituddannelser til pædagoguddannelsen.

  Minister til kommunerne og KL om merit: Få nu løst den hårdknude

  Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye opfordrer nu kommunerne og KL til at få løst hårdknuden om meritpædagoger. Det sker, efter at KL har lukket for løn under uddannelsen.
  Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), glæder sig i dag over nye uddannelser i kommunen. Han er særligt glad for at få en hjælpende hånd til den grønne omstilling.

  33 nye uddannelsesudbud ud over hele landet godkendt

  Der er nye uddannelser på vej i hele landet, idet 33 nye uddannelsesudbud netop er blevet godkendt. I blandt andre Esbjerg er der stor glæde.
  Danskerne bliver ældre og ældre, og i 2030 vil der mangle 16.000 sosu'er i sundhedssektoren, hvis det ikke lykkes at uddanne flere, end vi gør i dag, viser en ny analyse.

  Minister vil give sosu-elever mere danskundervisning

  Eleverne på sosu-uddannelserne er i høj grad kvinder med indvandrerbaggrund. Sproget er et problem for mange.
  Den droppede pædagoguddannelse skulle have haft til huse på Skørping Slot.

  Til lokal ærgrelse bliver udflytning af uddannelse skrinlagt

  30 mennesker skulle til sommer have begyndt deres pædagoguddannelse på en skole i nordjyske Rebild Kommune. Men det bliver nu stoppet til stor ærgrelse for blandt andre Rebilds borgmester.
  I stedet for at skrotte plan om at udflytte studiepladser på velfærdsuddannelser bør man ifølge Landdistrikternes Fællesråd give initiativet mere tid til at få effekt.

  Regering dropper at flytte velfærdsuddannelser til mindre byer

  SVM-regering opgiver nu at udflytte velfærdsuddannelser. Landdistrikterne kalder det panik og vil give udflytningen af uddannelserne tid til at nå at blive populær, før planen droppes.
  Her på pladsen foran rådhuset i Vejen Kommune demonstrerede de ældste klassetrin mod kommunens kommende besparelser på området.

  Borgmester blev overrumplet af skoleelever ved demonstration mod fjernundervisning

  I Vejen Kommune fik borgmesteren selv at mærke, at de ældste skoleelever er stærkt utilfredse med kommende besparelser, der blandt andet betyder mere fjern- og pc-baseret undervisning. Eleverne vil nødigt tilbage til corona-tidens fjernundervisning.

  Flest nyansatte lærere uden læreruddannelse på Sjælland

  Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange af de nyansatte lærere, der ikke har en læreruddannelse. I flere sjællandske kommuner er det over halvdelen. Se andelen for din kommune her.
  Det går tilbage for kommunerne med at sørge for, at eleverne i skolerne har kompetente lærere i timerne.

  Færre timer med uddannede lærere i folkeskolen

  Der er blevet færre timer i folkeskolen, hvor læreren er uddannet eller vurderet faglig kompetent til at undervise i det pågældende fag. I flere år gik det ellers fremad med at få linjefags-uddannede til at stå for undervisningen.
  Nogle forslag i udspil fra Danske Professionshøjskoler kræver handling fra Folketinget, kommunerne, regionerne, de faglige ­organisationer, gymnasierne m.fl.

  Udspil skal bidrage til flere sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere

  Den kommende regering får som bunden opgave at løse den alvorlige rekrutteringskrise på velfærdsområdet. Det mener Danske Professionshøjskoler, som i dag lancerer 18 forslag, der skal få flere til at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Se forslagene her.
  Godt halvdelen af landets kommuner har meldt sig under fanerne for at skabe det gode og lange arbejdsliv for deres medarbejdere.

  43 kommuner går sammen: Vil fastholde seniorer i job

  Knap hver anden kommune deltager i nyt partnerskab, der skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Seniormedarbejderne spiller nemlig en vigtig rolle på arbejdspladserne og i udviklingen af velfærden.
  Ordningen med uddannelsesløft til ledige på 110 procent dagpenge blev indført i august 2020 som et led i corona-hjælpen.

  110 procent dagpenge lokker flere ledige til uddannelse

  Næsten 4.000 ledige har taget faglært uddannelse med højere dagpenge i løbet af de seneste to år, viser nye tal. Det er muligheden for at få 110 procents dagpenge undervejs, som ser ud til at virke.