Thomas Gyldal Petersen (S), udvalgsformand i KL og borgmester i Herlev

  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekræftede i et samråd tirsdag, hvad hans forgænger Kaare Dybvad allerede havde tilkendegivet, nemlig at man gerne vil se på om Herlev-modellen kan lovliggøres

  Minister: Herlev-model kortslutter ikke markedet for friplejehjem

  Venstres boligordfører Heidi Bank udtrykte på et samrådsmøde med Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekymring for, at en Herlev-model vil kortslutte friplejeboligmarkedet. Den præmis køber ministeren ikke. Læs her hvorfor.
  Haves: Vilje til velfærd - Søges: Penge og arbejdskraft. Sådan lyder udfordringen under en paneldebat. Fra venstre: Flemming Besenbacher, professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor på Roskilde Universitet, Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev kommune, Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og formand i KL, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg og politisk leder for Venstre i Aarhus Kommune, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

  Hvordan skaber vi god velfærd, når der er massiv mangel på hænder?

  Civilsamfundet skal inddrages mere, og nogle velfærdsydelser skal gentænkes. Og så skal vi tale realistisk om problemerne. Sådan lyder nogle af forslagene til løsninger i en debat om den voksende mangel på personale til at tage sig af ældre og børn.
  Herlev Kommune anført af borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) prøver at komme igennem med en ny model for plejehjemsbyggeri og -drift. Nu viser det sig, at et vigtigt brev er blevet tilbageholdt.

  Ministerium kritiseres i sag med vigtigt brev til byråd

  Indenrigs- og Boligministeriet kritiseres fra flere sider, fordi det tilbageholdte et vigtigt brev om manglende lovhjemmel. Dermed havde byrådsmedlemmer i Herlev Kommune ikke det fulde billede, da de skulle tage stilling til et stort plejehjemsbyggeri med en ny model for offentligt-privat samarbejde.
  Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) besøger sammen med Statsministeren et plejehjem i kommunen tilbage i januar 2022. Borgmesteren og regeringen arbejder i øjeblikket på at få lovliggjort en ny model til at drive og bygge plejehjem. Herlev-modellen bliver den kaldt.

  Herlev-modellen for plejehjem kan undgå anlægsramme

  Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunerne helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene.

  Herlevmodellen – et rødt forsøg på at omgå friplejehjemmene

  Der kommer flere og flere private friplejehjem. Det har ærgret røde borgmestre af ideologiske grunde. Men nu har S-kommunen Herlev opfundet en ny model, der kan blive et rødt alternativ til de private plejehjem. Den nye model er dog ikke lovlig. Derfor har kommunen hevet ministeren ind i sagen, viser aktindsigt.
  Kommunernes største udfordring i forhold til at give ukrainske børn dag- og skoletilbud er manglen på hænder. Det fastslog KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen og minister Pernille Rosenkrantz-Theil på et pressemøde mandag.

  KL og minister: Vi mangler i den grad hænder til at modtage ukrainske børn

  Manglen på arbejdskraft er den allerstørste udfordring, når det gælder om at skaffe dag- og skoletilbud til ukrainske børn og unge. Det fastslår KL og minister ved præsentation af ny aftale. Kommunerne opfordres til at oprette jobbanker, trække på frivillige, og i det hele taget være fleksible og kreative.
  "Min fornemmelse er, at man i medieverdenen synes, at form - det spændende, sjove og frække - er vigtigere end at dække det vigtige," lyder det fra Thomas Gyldal Petersen (S), Herlevs borgmester. Udmeldingen kommer som respons på Danske Mediers opfordring til at tillade journalister at filme og tage billeder til kommunalbestyrelsesmøder.

  Borgmester slår fast: Pressen må leve med arbejdsvilkår i byrådssalen

  Alle kommuner bør tillade journalister at optage kommunalbestyrelsesmøder. Det mener brancheorganisationen Danske Medier. Det fører til debat om regler for pressen i byrådssale med udgangspunkt i Herlev.
  Det bliver en meget stor mundfuld at håndtere de mange flygtningebørn fra Ukraine, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (S) fra Furesø Kommune.

  Borgmestre: Lærermanglen gør flygtningeopgave sværere

  Manglen på lærere gør det sværere for kommunerne at etablere modtageklasser for de mange flygtningebørn fra Ukraine. Modtageklasserne kan 'gøre kommunen presset på skoleområdet', advarer borgmester.

  Her er kommunerne med forholdsvis flest udsatte børn

  Regeringen udpeger de 25 kommuner, hvor der er forholdsvis flest udsatte børn. Se om din kommune er med på listen, som kan bruges i KV21-valgkampen.
  Et stort byggeri med blandt andet plejeboliger skal bygges efter 'Herlev-modellen', som er et alternativ til friplejemodellen. (Animation)

  Alternativ model til friplejehjem kaldes ‘et velfærdspolitisk kinderæg’

  Kommunalpolitikerne i røde kommuner kan føle sig presset til at få bygget et friplejehjem, men nu findes der snart et alternativ. I Herlev Kommune har man indgået et OPP-samarbejde, hvor PensionDanmark investerer, bygger og ejer boligerne, og kommunen beholder plejedriften og anvisningsretten.
  Det er en overvejelse værd, om det var rigtigt at give kommunerne ansvaret for de handicappede, da man tilbage i 2007 gennemførte strukturreformen. Det mener borgmester og KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen (S).

  Borgmester: Overvej om handicappede bør håndteres af kommunerne

  Borgmester og KL-udvalgsformand opfordrer til, at kommunerne i det mindste overvejer at afgive det specialiserede socialområde til regionerne eller staten. Han går dermed mod strømmen i KL i ømtålelig debat.
  "Vi bliver ganske enkelt nødt til at skabe en folkeskole, der er indrettet til at rumme flere børn, hvis det her ikke skal tømme almenområdet for ressourcer," siger udvalgsformand i KL og borgmester, Thomas Gyldal Petersen til Jyllands-Posten.

  3.000 flere elever i specialtilbud på fem år

  Inklusionen af elever med specielle behov i folkeskolen er den laveste i ni år. Borgmester advarer om, at antallet af børn i specialtilbud er ved at stikke af.