Sygepleje

  Vælger regeringen at følge alle forslag, der fremsættes i rapporten, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen i følge formanden for regeringens rådgivningspanel Per Okkels.

  Rådgivningspanel på vej med omfattende ændringer på ældreområdet

  Der er en række stærke dilemmaer på vej i forhold til den eksisterede model for frit valg. Det fremgår af en rapport fra regeringens rådgivningspanel i forhold til en ny visitationsmodel og organisering af ældreområdet i faste teams.
  Der er tre års forskel i tilbagetrækningsalderen mellem forskellige brancher med lavest og højest tilbagetrækningsalder. I gennemsnit trækker privatansatte sig senere end offentligt ansatte.

  Stort potentiale frigøres, hvis offentligt ansatte går på pension samtidig med de private

  Der er et stigende gab i tilbagetrækningsalderen mellem offentlige og private medarbejdere. De privat ansatte bliver langt længere på arbejdsmarkedet. Det indikerer, at vi har en skjult arbejdskraftreserve blandt medarbejderne i den offentlige sektor. Det kan man læse ud af en ny analyse.
  Som noget nyt åbner Ringkøbing-Skjern Kommune op for, at unge, som holder sabbatår, gennem en 30-timers stilling kan blive klogere på, hvad et job som sygeplejerske går ud på.

  Rekruttering: Kommune gør det muligt for unge at prøve sig selv af som sygeplejerske

  Det kræver nytænkning, hvis kommunerne skal komme den massive arbejdskraftmangel til livs. Det har Ringkøbing-Skjern Kommune taget til sig. Som noget nyt prøver kommunen at inspirere unge borgere, der har sabatår, til at prøve sygeplejerske-faget.
  Der er stor forskel på antallet af ældresygeplejerske i landets kommuner, viser analyse. (Arkivfoto)

  KL-formand om sygeplejerskemangel: Ingen tegn på bedring

  Der er stor forskel på antallet af ældresygeplejersker i landets kommuner. Det viser en analyse.
  En analyse fra Indenrigs- og Boligministeriet viser store forskellige i antallet af sygeplejersker til ældre borgere i de danske kommuner. (Arkivfoto).

  Analyse viser kommunale forskelle i antal af ældresygeplejersker

  Sundhedsministeren varsler en national kvalitetsplan, der skal sikre ensartede behandlinger i kommunerne.
  Kommunerne skal ikke regne med ekstra driftsbevillinger til at opfylde de kvalitetsplaner, som er en del af den sundhedsreform, som sundhedsminister Magnus Heunicke fremlagde for nyligt. Baseret på tal fra regeringen egne eksperter, så har NB-Økonomi udregnet, at det kan koste kommunerne mellem 1,4 og 3,6 milliarder kroner.

  Analyse: Nationale standarder i sundhed kan koste kommunerne 3,6 milliarder

  Hvis den nære sundhed i alle kommuner skal på niveau med nogle af de bedste som følge af sundhedsreformen, skal der ansættes op mod 7.500 flere sundhedsmedarbejdere i kommunerne til en pris på 3,6 mia. kroner om året.
  På råhuset i Guldborgsund Kommune kan de forberede sig på en massiv omstilling af sundhedsindsatsen, hvis regeringens ønsker om en national kvalitetsstandard i nær sundhed bliver til virkelighed.

  Her er kommunerne der rammes hårdest af nationale standarder i sundhed

  31 kommuner har både færre sundhedsmedarbejdere pr. 1.000 ældre end landgennemsnittet og en højere sundhedsbyrde end gennemsnittet. De kan blive hårdt ramt af nationale kvalitetsstandarder i sundhed.
  47 procent af de opslåede sygeplejerskestillinger i Region Hovedstaden endte som 'forgæves rekruttering' i anden halvdel af 2021.

  Kommune og region går sammen om at skaffe flere sygeplejersker

  Der mangler sygeplejersker som aldrig før. Med oprettelsen af 25 ekstra praktikpladser allerede fra i år tager Region Hovedstaden og Københavns Kommune sagen i egen hånd og gør, hvad de kan for at skaffe flere sygeplejersker.
  "Der findes ikke lette snuptagsløsninger. Derfor foreslår vi denne kommission," sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemøde om regeringens sundhedsudspil.

  Brostrøm skal lede arbejde med at få flere hænder i sundhedsvæsnet

  Der findes 'ikke lette snuptagsløsninger', derfor vil minister have kommission til at undersøge muligheden for at skabe mere robusthed i sundhedsvæsnet.
  En ny analyse viser, at flere sosu’er og pædagoger arbejder på fuld tid, men deltidsansatte arbejder samtidig færre timer om ugen.

  Kampen mod deltid i det offentlige slår fejl

  Flere sygeplejersker, sosu’er og pædagoger arbejder på fuld tid, men deltidsansatte arbejder samtidig færre timer om ugen, viser omfattende analyse fra Ugebrevet Mandag Morgen.
  Stadigt færre danske ældre må døje med demens. Det skyldes blandt andet sundere levevilkår, og at vi er blevet bedre til at holde hjernen i gang.

  Andelen af demensramte ældre falder kraftigt

  Bedre levevilkår og mere aktive ældreliv har mindsket risikoen for at udvikle demens.
  Det bliver det muligt for sundhedspersonale at overføre ferie, der skulle være afholdt inden 31. december 2021, til næste år.

  Sundhedspersonale kan overføre ferie til næste år

  For at mindske presset i sundhedsvæsenet bliver det muligt for sundhedspersonale at overføre ferie til næste ferieår. Ændringen kan være med til at frigøre flere hænder.