Skolelederforeningen

  Skolelederforeningen

  Børne- og ndervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og regeringen lægger op til at reducere de godt 3000 statslige regler og mål, der er på folkeskoleområdet.

  Minister: Folkeskolerne skal sættes fri – skolelederne advarer

  Fremover skal kravene til folkeskolen kunne stå på to stykker papir mener Pernille Rosenkrantz-Theil. Skolelederforeningen er skeptisk og advarer om, at folkeskolen skal bevare en fælles identitet og ikke blive til løsgående friskoler.
  Det kniber i kommunerne med at skaffe lærerkræfter til de ukrainske flygtningebørn, så nu er der politisk opbakning til en nødløsning. Her er det ukrainske børn, som bliver undervist på Humble Skole på Langeland.

  Lærermangel: Flertal vil lade flygtningebørn blive undervist på ukrainsk

  Tusindvis af ukrainske børn kan ende med at blive undervist på deres modersmål af deres mødre og over nettet. Kommunerne har svært ved at skaffe nok lærere.
  Ifølge børne- og undervisningsministeren er folkeskoleloven ikke tilpasset en pandemisituation. Derfor vil hun ændre regler, så skoler kan droppe erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af sygefravær. Men ifølge lærerne kræver det, at årets afgangsprøver ikke presser de ældste elever yderligere.

  Lærere og skoleledere: Elever bør få afklaring om afgangsprøver

  Det kræver tilpasning af afgangsprøver, når elever går glip af undervisning, mener lærere og skoleledere.
  Et stigende sygefravær blandt personalet på skolerne gør, at mange skoler prøver at løse problemerne ved at samle klasser eller låne personale fra andre skoler. Det er dog imod anbefalingerne fra myndighederne.

  Corona giver skoler problemer med vagtplanen

  Skolerne står i en alvorlig situation på grund af sygefravær blandt lærerne. I yderste konsekvens kan coronapressede skoler ende med at sende eleverne hjem, skriver DR.
  Skolelederne er generelt glade for deres arbejde. Men det administrative arbejde fylder for meget, synes mange af lederne.

  Skoleledere er dødtrætte af bureaukrati

  Skolelederne bruger bruger dobbelt så meget tid på administration, dokumentation og elevsager, som de gerne vil. Det viser ny rundspørge fra Skolelederforeningen. Foreningen vejrer morgenluft i forhold til afbureaukratisering, men frygter at politikerne ikke tør slippe noget af kontrollen.
  Skoleledernes formand hæfter sig ved, at der ligger en plan klar for genåbninger af skolerne 5. januar.

  Skoleledere: Nye regler er signal om at børn kommer i skole

  Børne- og Undervisningsministeriet har onsdag præsenteret en plan for genåbningen af skolerne 5. januar. 'Et vigtigt signal,' lyder det fra Skolelederforeningen.
  Angstproblematikker fylder mere og mere, viser en rundringning til 10 tilfældigt udvalgte folkeskoler i hele landet, som Kristeligt Dagblad har foretaget.

  Angst fylder mere og mere på danske skoler

  Skoleledere oplever angst blandt eleverne som et stigende problem. ­Professor i folkesundhed efterlyser strategi: ' Det er langt fra ens, hvad der tilbydes fra kommune til kommune.'
  Det giver skoleledere sved på panden at identificere de nære kontakter til coronasmittede elever.

  Opsporing af børns nære kontakter frustrerer skoleledere

  Det er en tung og utaknemmelig opgave at hjemsende nære kontakter til smittede, påpeger skolelederformand.
  Ifølge Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, skaber reglen om, at forældre får skåret i deres børnecheck, fordi de har et barn med for meget skolefravær, en øget social ulighed.

  Skolefravær koster flere familier børnepenge

  Ulovligt skolefravær koster familier dyrt. Ifølge Skoleleder-formand øger fraværsreglen social ulighed.
  Aarhus Kommune åbner en postkasse, hvor blandt andet medarbejdere, ledere, bestyrelser og faglige organisationer kan komme med forslag til en forenkling af administrative krav og dokumentation i hverdagen.

  Mere tid til børn og unge – færre regler og krav

  Rådmand vil gøre op med regler og krav, som tager unødig tid fra arbejdet med børn og unge i dagtilbud og skoler. Derfor åbnes en postkasse, hvor medarbejdere, ledere, bestyrelser og faglige organisationer kan komme med forslag til afbureaukratisering.
  Det kan blive en udfordring for nogle skoler at skaffe den fornødne plads, lyder meldingen fra formændene for skolelærere og skoleledere.

  Mangel på plads kan bremse fuld genåbning af skoler fra torsdag

  Næppe alle skoler når at blive klar til en fuld genåbning torsdag, vurderer skoleleder- og lærerformænd.
  'Genåbningsaftalen siger, at skolerne kan skifte fjernundervisningen hver anden uge ud med udendørs undervisning, ikke at de skal,' siger Skolelederforeningens formand. (Arkiv)

  Mange elever kommer ikke i skole trods politisk aftale

  Eleverne i 5. – 8.-klasse skulle ifølge politikerne i skole udendørs, men det er for svært at leve op til, mener Skolelederforeningens formand.