Skole

  Elever fra Frederiksberg Skole er blandt de deltagende 76 klasser landet over, der har deltaget i Masseeksperimentet 2021 om kemiske stoffer i klasselokaler.

  Kemiske stoffer præger skolernes indeklima

  Den hidtil største undersøgelse af luften i skolerne viser, at der er over 450 forskellige kemiske stoffer i klasselokalerne. 'Vi ved, der er problemer med indeklimaet i mange af klasserne,' siger ekspert.
  Skolernes økonomi rammer med en ny model et mere retfærdigt niveau, mener politikerne i Viborg Kommune.

  Stor kommune ændrer skolernes økonomimodel

  Fremover får folkeskolerne i Viborg Kommune ændret på den måde, som kommunen udregner tilskuddene på. Det skal skabe en mere gennemsigtig og retfærdig fordeling af midlerne, siger udvalgsformand.

  Flest nyansatte lærere uden læreruddannelse på Sjælland

  Der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange af de nyansatte lærere, der ikke har en læreruddannelse. I flere sjællandske kommuner er det over halvdelen. Se andelen for din kommune her.
  "Vi har ikke lærermangel i Danmark, men vi har lærermangel i folkeskolen," siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Han mener, at lærerne skal have hjælp til at løse inklusionsopgaven bedre, hvis flere lærere skal holdes i faget.

  Lærerformand: Inklusionsbesvær er årsag til lærerflugt

  Mange lærere er uden læreruddannelse. Et problem, mener lærerforening, der ønsker at se på inklusionsopgaven.
  KLs formand Martin Damm (V) advarede allerede tilbage i juni om, at budgetterne for 2023 kunne betyde velfærdsforringelser, fordi regeringen i økonomiaftalen kun ville dække det demografiske træk, men ikke sundhed- og handicapområdet.

  Kommuner sparer på store velfærdsområder i 2023

  Trods økonomiaftaler med økonomi til det demografiske træk, sparer kommunerne ifølge fagforeninger og interesseorganisation alligevel på både folkeskolen og daginstitutionerne.
  Det går tilbage for kommunerne med at sørge for, at eleverne i skolerne har kompetente lærere i timerne.

  Færre timer med uddannede lærere i folkeskolen

  Der er blevet færre timer i folkeskolen, hvor læreren er uddannet eller vurderet faglig kompetent til at undervise i det pågældende fag. I flere år gik det ellers fremad med at få linjefags-uddannede til at stå for undervisningen.
  Det her med, at fri- og privatskoler vrimler med velstillede børn er mest af alt et storbyfænomen, fremgår det af ny analyse.

  Analyse: Det er især i storbyerne, at der er en skæv elevsammensætning i privatskolerne

  Det er især i de større byer, at fri- og privatskoler har en forholdsvis stor andel af velstillede børn. I områder, hvor der er langt til den nærmeste folkeskole, er der en mere blandet elevsammensætning på fri- og privatskolerne, viser ny analyse.
  Mange skoler, der gør det rigtig godt indenfor bevægelse - både kvantitativt og kvalitativt. Men undersøgelse viser også, at der er en del danske skoleelever, der ikke får den bevægelse i skoletiden, de burde få, mener Dansk Skoleidræt.

  Behov for fortsat prioritering: Bevægelse i skolen taber pusten

  Færre skoler opfylder det nuværende lovkrav om 45 minutters daglig bevægelse, viser nye tal fra Dansk Skoleidræt. Minutkravet synes på vej ud af lovgivningen, men det betyder ikke, at der må slækkes på prioriteringen ude på skolerne. Det politiske fokus skal opretholdes, mener organisationen.
  Ekspert advarer om, at de lavere temperaturer på eksempelvis folkeskoler kan medføre skimmelsvamp i bygninger, der er dårligt ventileret.

  Eksperter: Sænkelse af temperatur kan føre til skimmelsvamp i skolerne

  Det kan være sundhedsfarligt for de danske skolebørn, hvis skolerne følger myndighedernes råd og sænker temperaturen til 19 grader,
  Gode skolelærer, der selv har fået gode karakterer og har et lavt fravær, er bedre til at løfte folkeskoleleverne end lærere, der har fået lave karakterer og meget fravær. Det viser ny rapport fra de økonomiske vismænd.

  Kvaliteten af læreren er markant vigtigere end klassestørrelse eller timetal

  Gode karakterer og lavt fravær hos lærerne har meget større betydning for at løfte eleverne i folkeskolen end lavere normeringer og flere undervisningstimer. Det viser ny vismandsrapport.
  Et politisk flertal har indgået en aftale, der skal give flere børn mulighed for at udsætte skolestart.

  Flere børn skal have mulighed for at starte senere i skole

  Et politisk flertal vil afsætte 200 millioner kroner årligt, så flere børn kan udsætte skolestarten.
  Den økonomiske livrem er spændt ind i mange kommuners budgetter for 2023, og det mærker man på skolerne.

  Skoleløft under stort pres med budgetterne for 2023

  De seneste års store fokus på at hæve niveauerne i folkeskolerne i hele landet er sat på pause. En gennemgang af budgetterne i kommunerne viser, at den i stedet står på nedskæringer - og øget forældrebetaling i SFO'en.