Rødovre Kommune

  Byrådet i Rødovre vil gerne stille krav i forbindelse med salget af en grund om, at der skal opføres "betalbare boliger". Men den går ikke, vurderer Ankestyrelsen.

  Kommune må ikke sælge grund med krav om byggeri af ‘betalbare boliger’

  I Rødovre Kommune vil byrådet gerne have opført flere lejeboliger, som folk med almindelige indkomster kan få råd til at bo i. Men kommunen må ikke stille krav til en køber af en grund om, at der skal opføres 'betalbare boliger', vurderer Ankestyrelsen.
  Frit valg af madleverandør har været meget omdiskuteret, fordi der findes så få store aktører og konkurrencen har været reduceret, men nu er der vel at ske noget.

  Kommune sikrer frit valg og afskaffer monopol

  En række kommuner lever ikke op til lovkravet om, at ældre skal have frit valg mellem to madleverandører. Den situation er nu brudt i Sorø. Det hilses velkommen af den nuværende leverandør i Sorø, der nu må opgive sit monopol. Vi vinder ved konkurrence, og det vil skærpe og gøre os endnu dygtigere, lyder det.
  I kølvandet på ansættelsen af mange flere kommunikationsfolk i Aarhus er det blevet sværere som journalist at komme igennem til kommunen og afsløre spin. Det mener Jan Schouby, chefredaktør for Aarhus Stiftstidende.

  Lokalpresse støder hovedet mod en kommunal mur af kommunikationsfolk

  Lokalpressen skærer ned, mens kommunerne bruger flere kræfter på kommunikation end nogensinde før. Udviklingen udfordrer den lokale journalistik og skaber grobund for en demokratisk uligevægt, mener redaktører.
  Fire kommuner vil føre en mere målrettet indsats mod social dumping fremover i nyt samarbejde.

  Fire kommuner går sammen i kampen mod social dumping

  Der skal være styr på løn- og arbejdsforhold, når virksomheder udfører opgaver for kommunerne Albertslund, Rødovre og Hvidovre. Derfor placerer de tre kommuner nu deres indsats i Københavns Kommunes CSR-enhed, der har flere års erfaring med en målrettet indsats mod social dumping.
  Hurtigt kørende busser - såkaldte BRT-busser - baner vejen for nye, store byggerier i hovedstadsområdet.

  Hurtigbus-linjer giver kommuner grønt lys til store byggerier

  Fem kommuner i hovedstadsområdet får mulighed for at få opført store byggerier i de ellers forholdsvis tætbebyggede kommuner. Det sker som følge af en statslig forsøgsordning i forbindelse med hurtigbus-ruter - såkaldte BRT-linjer.
  Flere kommuner har sat et fast mål for, hvornår de forventer at leve op til regeringens krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

  Nu sætter flere kommuner skub i normeringerne

  En række kommuner har sat midler af til minimumsnormeringer i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Flere af kommunerne fremrykker i samme ombæring målet for, hvornår minimumsnormeringerne skal være gennemført.
  På politigården i Albertslund får betjente nu til opgave at indlede et samarbejde med to kommuner om at bekæmpe socialt bedrageri.

  Seks kommuner sætter ekstra ind mod socialt bedrageri

  Seks kommuner er med i nyt pilotprojekt, hvor de i samarbejde med politiet sætter ekstra ind for at bekæmpe svindel med offentlige ydelser. Vi skal finde nye måder at bekæmpe socialt bedrageri på, siger justitsministeren.
  Henrik Bach Mortensen glæder sig på facebook over, at han er blevet opstillet for Venstre i Rudersdal Kommune til KV21. Han er flyttet til kommunen og har tidligere siddet i byrådet i Gladsaxe.

  Duften af valgkamp breder sig

  Der er mindre end et halvt år til kommunalvalget, og kandidaterne begynder nu opvarmningen. Se her nogle af de synlige tegn på begyndende valgkamp, som NB-Kommune har fanget. Måske oplever du også en duft af valgkamp?
  “Vi tror ikke nødvendigvis, at den mest fordelagtige løsning er at smøre midlerne ud i et tyndt lag fordelt på samtlige institutioner," siger Flemming Østergaard Hansen (S), byrådsmedlem og formand for Børne- og Skoleudvalget i Rødovre Kommune.

  Her griber man minimumsnormeringerne anderledes an

  De fleste byråd fordeler penge til minimumsnormeringer helt lige baseret på institutionernes børnetal. Men i en lille håndfuld kommuner inddrager man børnenes baggrund i fordelingsnøglen. Se NB-Kommunes opgørelse over kommunernes modeller her.
  Rødovre Kommune lanceret initiativet "Fælles forår" for at hjælpe de frivillige og få gang i den lokale genåbning.

  Kommune hjælper genåbningen i gang

  Lokal indsats skal skabe opmærksomhed om, at foreningslivet er i gang og samtidigt især forsikre kommunens børn og unge om, at de trygt kan starte i foreningerne igen.
  Butikscentre risikerer at blive lukket ned igen med meget kort varsel, hvis der bliver for mange smittede i lokalområdet.

  Ny corona-automatik i kommunerne for nedlukning af butikslivet

  Butikslivet i kommunerne kan nu blive lukket ned efter nogenlunde samme model, som der lige er indført på skole-området. Det vil sige, når coronasmitten når et bestemt niveau, så skal f.eks. centre og frisører lukkes. Lige nu er den nye automatik kun i brug i én kommune.
  Er det miljøskadeligt og overflødigt at hænge valgplakater op? Ja, mener spidskandidat for Venstre.

  Spidskandidat: Valgplakater er noget svineri

  'Valgplakater er grimme, og så er det noget svineri'. Det siger Venstre-spidskandidat ved kommunalvalget og rejser debat om miljø og valgdeltagelse.