Ringsted Kommune

  Ekstra poster i bl.a. bestyrelser og udvalg er med til at skubbe lønnen i vejret hos lokalpolitikere. I Region Sjælland ses det hos KL-politikerne set fra venstre Martin Damm (V), i midten Christina Krzyrosiak Hansen (S) og til højre Henrik Hvidesten (V).

  Populær borgmester ser ikke noget odiøst i sin løn

  Formandskaber og bestyrelsesposter er med til at gøre lokalpolitikere vellønnede. Men Holbæks borgmester ser ikke meget mening i, at hun og hendes borgmester-kolleger igen og igen skal svare på spørgsmål om deres løn. En løn, som borgmesteren påpeger, er fastsæt andet steds.
  "Jeg kan godt forstå, hvis de (lærerne, red.) reagerer, for det giver lidt rock i synagogen," siger udvalgsformand i Ringsted Mette Ahm-Petersen (S) til Sn.dk.

  Rekruttering: Lærere får lønløft

  Lærerne i Ringsted Kommune kan se frem til at få løftet lønnen et løntrin op i 2023. Det sker 'for at sikre rekruttering og fastholdelse af lærere på kommunens skoler i de kommende år.' Der er dog et minus for lærerne, som ifølge udvalgsformand giver 'lidt rock i synagogen'.
  Ringsted Kommune har indgået budgetaftale for 2023. Aftalen er mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

  Første budgetaftale er nu i hus: Der kommer besparelser

  Som den første kommunalbestyrelse er der nu indgået et bredt forlig i Ringsted Kommune om budgettet for 2023. Der kommer besparelser især på grund af handicapområdet. Politikerne har forsøgt at gøre besparelserne så smertefrie som muligt for borgerne.
  11 kommuner skal i løbet af det næste års tid udarbejde en strategi for, hvordan de har tænkt sig at forbedre indeklimaet på skolerne. Der er dårlig luft i mange klasseværelser.

  11 kommuner skal forbedre indeklima på lokale skoler

  Dårligt indeklima er en hæmsko på flere skoler. For høje temperaturer og tung luft er nogle af de vilkår skoleelever og lærere færdes under. Det vil 11 kommuner nu lave om på.
  Så mange som 17 procent af de ansatte i Ringsted Kommuner har oplevet at blive krænket af andre ansatte, viser ny måling.

  17 procent af ansatte i kommune føler sig krænket

  17 procent af de ansatte i Ringsted Kommune er blevet krænket af andre ansatte inden for det seneste halve år, viser undersøgelse. Andelen er ufattelig høj, mener byrådsmedlem.
  Kommuner melder om flere aktivitetsparate i job. Arbejdsgiverne tager også ansvar i opgangstider, lyder det.

  Kommuner: Arbejdsgivere holder fast i socialt ansvar under opsvinget

  Både tal og meldinger fra kommuner tyder på, at det er nemmere for arbejdsløse med komplekse problemer at få fodfæste på arbejdsmarkedet i det nuværende økonomiske opsving. Kommunernes langsigtede samarbejde med virksomhederne bærer nu frugt, lyder det.
  Man kan ikke bare generelt fratage ældre i hjemmeplejen rengøring. Det fastslår lektor i socialret, og nu er en række kommuner anmeldt til Ankestyrelsen. (Personen på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

  Ældre Sagen klager til tilsyn over kommuners nedskæring i rengøring

  Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over, at flere kommuner har sendt et generelt brev ud om nedskæring af rengøringen hos ældre. Ekspert vurderer, at den pågældende praksis 'er ulovlig'.
  Borgmestrene her får kamp til stregen, når det gælder om at beholde posten efter kommunalvalget.

  KV21: Hvilke borgmesterposter er på vippen i Region Sjælland?

  Der er spænding om udfaldet af kommunalvalget især i tre kommuner i Region Sjælland. Se kort over hvor der er borgmesterposter på vippen i regionen - og få baggrunden.
  “Èn ting er, hvad de kan stå og sige på et pressemøde. Noget andet er, hvordan situationen faktisk er ude i kommunerne," siger Ulla Vestergaard (S), borgmester i Thisted.

  Rundspørge: Borgmestre føler sig oversete i genåbningen

  Et flertal af borgmestre føler ikke, at regeringen har inddraget kommunerne i tilstrækkelig grad i forbindelse med genåbningen. Det viser en rundspørge, som NB-Kommune har foretaget. Der har manglet føling for forholdene i de enkelte kommuner, når nye tiltag er blevet udstukket, påpeger borgmester.
  Det er langt fra alle kommuner, der vil belønne forældre, som følger den nationale anbefaling og holder små børn hjemme.

  Kommuner afviser at kompensere for tabt børnepasning

  Flere kommuner i Region Hovedstaden skåner forældre for regningen fra dagtilbuddet, hvis de følger regeringens corona-anbefaling og holder deres børn hjemme. Men ifølge en ny rundspørge tyder intet på, at denne model vil sprede sig til resten af landet
  HOME-START er et nyt tilbud til pressede familier i Ringsted Kommune. Organisationen er til stede i 11 andre kommuner landet over.

  Kommune investerer i hjælp til pressede børnefamilier

  Et nyt initiativ skal forebygge opbrud og krise i småbørnsfamilier, der især under nedlukningerne har været pressede i hverdagen.
  Kulturregion Midt- og Vestsjælland ambition om, at alle børn skal styrker deres kreative evner, tager udgangspunkt i et pilotprojekt, hvor tre kunstnere heraf Lena Søeborg kom på besøg i 2. klasser med billedkunstforløbet ”Kontraster”.

  Seks kommuner tilbyder kunstforløb til 30.000 børn

  Kulturregionen Midt- og Vestsjælland har en ambition om, at alle regionens 30.000 børn skal møde og arbejde med kunst og kultur, mens de er i dagtilbud og i skole. Ambitionen er en del af den nye kulturaftale.