Ringkøbing-Skjern Kommune

  Politikere dropper forslag om øget forældrebetaling

  Egentlig var det planen, at energikrisen med stigende priser og medfølgende inflation skulle munde ud i, at forældrebetalingen på daginstitutionerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skulle sættes op.Såda...

  Energipriser: Priser på børnepasning vil stige

  De stadig høje energipriser presser kommunerne, og det kan ende med at smitte af på forældrebetalingen til børnepasning i Ringkøbing-Skjern Kommune.I det nye år skal økonomiudvalget her diskutere, o...
  Brand & Redning MidtVest, der ejes af Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner, overtager driften af 11 brandstationer om et års tid.

  Jyske kommuner overtager 11 brandstationer

  Efter en udbudsrunde bliver 11 midt- og vestjyske Falck-brandstationer overtaget af tre kommuner i 2024. Kommunerne mener selv, at de kan drive stationerne billigere end Falck.
  Mindst to kommuner i Jylland gør, hvad de kan for at gøre livet nemmere for tyske tilflyttere.

  Jyske kommuner bejler til tyske tilflyttere

  I både Ringkøbing-Skjern og Sønderborg kommuner er der stor opmærksomhed på at gøre tilværelsen nemmere for tyske tilflyttere, der i antal har været i vækst gennem flere år. Tyskerne skal være med til at råde bod på manglen på arbejdskraft.
  Trods energikrisen bliver der ligesom tidligere år gade- og julebelysning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Her et arkivfoto fra pladsen foran det tidligere Ringkøbing Amtsrådhus.

  Kommune går imod strømmen og tænder lys i gadelamper og juletræer

  Mens mange andre kommuner slukker for gadelamper og lader julelyskæder blive i depot, så holder man fast i belysningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Besparelsen ved mindre belysning vil være for lille sammenholdt med minusserne, mener man i teknisk udvalg.
  Storkøkkener i kommunerne er hårdt presset af kraftigt forhøjede udgifter til indkøb af råvarer, emballage og benzin til transport af maden.

  Minister: Ingen hjælp fra staten til trængte kommunale køkkener

  Kommunale køkkener kører med større underskud på grund af stigningen i priserne på råvarer, benzin og emballage. Men køkkenerne får ikke lov at sætte egenbetalingen op, fastslår minister.
  Her ses kortet over Hvidovre Kommune og de kuber til glasindsamling, der allerede findes. Borgerne kan selv plotte de steder ind, hvor de mener, nye kuber skal opstilles.

  Kommuner inddrager i stigende grad borgerne i miljøtiltag

  Borgerne har ofte mange meninger om, hvor kommunerne bedst opstiller for eksempel stationer til glas- og papirindsamling og ladestationer til elbiler. Det får flere kommuner til nu direkte at efterspørge borgernes forslag, inden de opsættes.
  Som noget nyt åbner Ringkøbing-Skjern Kommune op for, at unge, som holder sabbatår, gennem en 30-timers stilling kan blive klogere på, hvad et job som sygeplejerske går ud på.

  Rekruttering: Kommune gør det muligt for unge at prøve sig selv af som sygeplejerske

  Det kræver nytænkning, hvis kommunerne skal komme den massive arbejdskraftmangel til livs. Det har Ringkøbing-Skjern Kommune taget til sig. Som noget nyt prøver kommunen at inspirere unge borgere, der har sabatår, til at prøve sygeplejerske-faget.
  Der bliver produceret masser af vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men der mangler måder at opbevare energien på, og det vil byrådet nu gøre noget ved.

  Vindmølle-kommune vil satse meget på Power to X

  Ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune er gået foran i udbredelsen af vindmøller, vil kommunen også gerne være på forkant med Power to X-anlæg. Nu vil byrådet have undersøgt mulighederne for anlæg. Lagring af energien er en væsentlig forudsætning for at nå de ønskede klimamål.
  Det går ikke at lave en fiktiv lokalplan for at få det, som man gerne vil. Det slår klagenævn fast over for kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern.

  Klagenævn: Byråd må ikke lave fiktive lokalplaner

  Byrådet i Ringkøbing-Skjern vedtog en lokalplan med det formål at erstatte den med en anden for at bane vejen for en Netto-butik. Men at lave lokalplaner på skrømt går ikke, fastslår Planklagenævnet.
  Blandt andre kronprinsesse Mary var med til at åbne oplevelsesparken Naturkraft for to år siden. Parken har hidtil været et flop målt på besøgstal og økonomi.

  Kommune er klar til at bruge flere penge på skrantende oplevelsespark

  Et flertal i Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune er parat til at stille en underskudsgaranti på 7,5 mio. kr. for oplevelsesparken Naturkraft. Det handler blandt andet om at beskytte en stor kommunal investering.
  11 kommuner skal i løbet af det næste års tid udarbejde en strategi for, hvordan de har tænkt sig at forbedre indeklimaet på skolerne. Der er dårlig luft i mange klasseværelser.

  11 kommuner skal forbedre indeklima på lokale skoler

  Dårligt indeklima er en hæmsko på flere skoler. For høje temperaturer og tung luft er nogle af de vilkår skoleelever og lærere færdes under. Det vil 11 kommuner nu lave om på.