Rekruttering

  Rekruttering

  Se hvor mange pædagoger der er på vej på pension i din kommune

  I nogle kommuner er andelen af pædagoger på 60 år og derover høj, og det skaber stor bekymring for personalemangel. Se her andelen af +60-årige pædagoger i din kommune.
  Det er svært at rekruttere sosuer til kommunerne. Det skyldes blandt andet, at det er svært at få folk til at uddanne sig inden for faget. Der skal nationale løsninger til, mener flere kommuner, for ellers ender velfærden i en negativ spiral.

  Kommuner kan ende i negativ spiral af forgæves rekrutteringer

  Det haster med en national løsning på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne. Ellers ender det i en negativ spiral, hvor de kommuner, der har det sværest vil få det endnu værre. Det fortæller flere ledere i kommunerne.
  Ældre sosu-medarbejdere skal gerne have klar besked om mulighederne for seniorordning eller andre former for tilknytning, hvis man vil holde på dem. Det fremgår af ny rapport.

  Gode råd fra Roskilde om at holde på velfærdsmedarbejdere

  Hvordan sikrer man, at gråhårede sosu'er og pædagoger får lyst til at vente med at gå på pension? Og hvordan griber man det an, når nye medarbejdere skal med ombord? Det bør man have gode svar på, hvis man vil sikre velfærdsmedarbejdere nok i sin kommune. Det fremgår af ny rapport.
  Det kan lade sig gøre med succes at indføre fire dages arbejdsuge i en daginstitution. Det er erfaringen i Gentofte.

  Fire dages arbejdsuge afprøvet med succes i daginstitution

  Et forsøg med fire dages arbejdsuge i et børnehus i Gentofte er blevet så stor en succes, at det nu udvides med borgmesterens opbakning. Fagforening håber, at fire dages uger kan få flere pædagoger til at gå op på fuldtid.
  For tre år siden valgte Brøndby Kommune at tilbyde ansatte at merituddanne sig til pædagog. Det giver nu pote.

  Rekruttering: Kommune får 18 nye pædagoger takket være merituddannelse

  Hvordan får man flere pædagoger i en situation, hvor der er stigende mangel på dem? Man tilbyder medhjælpere og assistenter en merituddannelse, lyder et svar i Brøndby Kommune. Her har man lige fået 18 nye pædagoger via merituddannelse.
  Der er tre års forskel i tilbagetrækningsalderen mellem forskellige brancher med lavest og højest tilbagetrækningsalder. I gennemsnit trækker privatansatte sig senere end offentligt ansatte.

  Stort potentiale frigøres, hvis offentligt ansatte går på pension samtidig med de private

  Der er et stigende gab i tilbagetrækningsalderen mellem offentlige og private medarbejdere. De privat ansatte bliver langt længere på arbejdsmarkedet. Det indikerer, at vi har en skjult arbejdskraftreserve blandt medarbejderne i den offentlige sektor. Det kan man læse ud af en ny analyse.
  Det er hårdt, at ældre må lide afsavn på grund af personalemangel. Folketinget/regeringen må mere på banen, mener Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K).

  Borgmester beklager igen at måtte skære i service til ældre

  Der er mangel på personale, og derfor må Helsingør Kommune igen reducere i ydelserne til ældre. Borgmesteren beklager det og sender opfordringer til Folketinget og regeringen.
  Som noget nyt åbner Ringkøbing-Skjern Kommune op for, at unge, som holder sabbatår, gennem en 30-timers stilling kan blive klogere på, hvad et job som sygeplejerske går ud på.

  Rekruttering: Kommune gør det muligt for unge at prøve sig selv af som sygeplejerske

  Det kræver nytænkning, hvis kommunerne skal komme den massive arbejdskraftmangel til livs. Det har Ringkøbing-Skjern Kommune taget til sig. Som noget nyt prøver kommunen at inspirere unge borgere, der har sabatår, til at prøve sygeplejerske-faget.
  Tyske Nadine er sygeplejerske og begynder til august i et job på et plejehjem i Danmark.

  Kommune satser på at lokke tyske sosu’er til

  De fleste kommuner kæmper i øjeblikket med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen. En kommune har fundet en løsning, der rækker ud over den danske landegrænse - en løsning der måske kan afhjælpe manglen på hænder.
  En del ældre må hen over sommeren regne med, at der bliver færre aktiviteter og mindre praktisk hjælp.

  Stor kommune varsler: Ældreplejen kan blive forringet i ferietiden

  Flere nullermænd og mindre aflastning af pårørende. Det kan ældre i stor kommune blive nødt til at leve med i sommer som følge af mangel på personale. Ældreplejen er også ferie-presset i andre kommuner.
  I en rundspørge foretaget af NB-Kommune svarer næsten alle (95 procent) af byrådsmedlemmerne, at kommunen inden for få år risikerer ikke at kunne opretholde den ønskede ældrepleje alene på grund af mangel på arbejdskraft. Den helt store udfordring er især mangel på faglært personale, mener Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K).

  De fleste byrødder: Kvaliteten af velfærden kommer til at falde

  Det stigende antal børn og ældre - sammenholdt med manglen på arbejdskraft - truer de store velfærdsområder. Det gør det svært fremover at opretholde den ønskede ældrepleje og dagtilbud, vurderer et stort antal byrådsmedlemmer. Vi er allerede nødt til at bruge medarbejdere, som ikke er uddannet til jobbet, fortæller borgmester.
  Haves: Vilje til velfærd - Søges: Penge og arbejdskraft. Sådan lyder udfordringen under en paneldebat. Fra venstre: Flemming Besenbacher, professor emeritus, tidligere bestyrelsesformand Carlsbergfonden, Susanne Ekman, forfatter og lektor på Roskilde Universitet, Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og borgmester i Herlev kommune, Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og formand i KL, Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg og politisk leder for Venstre i Aarhus Kommune, Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

  Hvordan skaber vi god velfærd, når der er massiv mangel på hænder?

  Civilsamfundet skal inddrages mere, og nogle velfærdsydelser skal gentænkes. Og så skal vi tale realistisk om problemerne. Sådan lyder nogle af forslagene til løsninger i en debat om den voksende mangel på personale til at tage sig af ældre og børn.