Regnskab

  Mange kommuner ramte langt fra anlægsbudgettet i 2021

  Mange kommuner ramte langt over eller langt under anlægsbudgettet i 2021. Trods de store udsving har kommunerne samlet set næsten ramt anlægsrammen lige på.
  "Vi må selvfølgelig erkende, at sagerne er dårlig reklame for kommunaldirektørerne," siger deres formand, kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen.

  Formand: ‘Sagerne er dårlig reklame for kommunaldirektørerne’

  To kommunaldirektører bliver efterforsket af politiet, og i fjor blev én dømt. Nu forsikrer formand for kommunaldirektørerne og KL-formand, at de kommunale topchefer og borgmestre gør alt for at have styr på deres bilag og udlæg.

  Udgiftspresset på det specialiserede socialområde fortsætter

  Både på børneområdet og voksenområdet stiger udgifterne til det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Se udviklingen for alle landets kommuner her.

  Sygedagpengeudgifter steg med 19 procent i 2020

  97 af landets kommuner havde stigende udgifter til sygedagpenge i 2020, og i alt steg udgifterne med 1,45 milliarder kroner. Se her, hvor stigningen har været størst.

  Her er udgifterne til førtidspension steget mest

  95 af landets 98 kommuner havde stigende udgifter til førtidspension i 2020. Se her, hvor udgifterne er steget mest.
  Trods et stort mindreforbrug på den samlede serviceramme har kommunerne brugt flere penge pr. elev i folkeskolen, og det samme gælder på de øvrige store velfærdsområder.

  Kommuner brugte flere penge til hver ældre, folkeskoleelev og daginstitutionsbarn i 2020

  På trods af et stort underforbrug på servicerammen i 2020 brugte kommunerne flere penge på de centrale velfærdsområder, hvis man måler det pr. barn eller ældre.
  Kommunerne har brugt 2,55 milliarder mindre på service i 2020 end de måtte. Dermed er den kommunale service målt i kroner og ører ikke steget siden VLAK-regeringen, når man ser bort fra stigende udgifter til flere børn og ældre.

  Kommuners serviceudgifter er reelt ikke steget siden VLAK-regeringen

  Kommunerne brugte i 2020 2,55 milliarder mindre på service. Dermed er den kommunale service ikke steget siden VLAK-regeringen, hvis man ser bort fra ekstra udgifter til flere børn og ældre.

  Nye regnskaber: Kommunerne har brugt færre penge på velfærd i 2020

  Kommunernes regnskaber viser, at 21 kommuner i 2020 har brugt betydeligt færre penge på velfærd, end de budgetterede med.
  Folketingets ønske om at skolerne skal bruge 164,5 millioner på øget trivsel og øget læring udløser krav om mellem 3.000 og 4.000 cigarkasseregnskaber.

  Pulje på 164,5 mio. kr. udløser krav om mindst 3.000 regnskaber

  Økonomikonsulenter, skoledere og -sekretærer skal i de kommende måneder føre over 3.000 regnskaber over brugen af særlig pulje til trivsel og faglig løft. Det har fået KL til at afvise en aftale med ministeren.
  Nedlukninger af store dele af samfundet i 2020 har betydet, at kommunerne ikke har kunnet afholde de forventede udgifter. Derfor går de ud af 2020 med et mindreforbrug på 3,7 milliarder kroner.

  Kommunerne sparede 2,7 milliarder på service i 2020

  Kommunerne havde under coronakrisen et mindreforbrug på omtrent 2,7 milliarder kroner på serviceområdet i 2020, viser kommunernes foreløbige regnskaber.
  Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen, er formand for Atlantsammenslutningen, der får ktitik for rod med regnskaberne. Arkiv)

  Borgmester får kritik for regnskabsrod

  Slagelse Kommunes borgmester møder som formand for sammenslutning stærk kritik for rod i bilagene. Han forsikrer til gengæld om, at der er orden i tingene i kommunen.
  "Alle alarmklokker ringer, når der findes fiktive konti uden dækning for millionunderskud," siger teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen.

  Dyrt regnskabsrod i kommune

  Københavns Kommune har fundet tre fiktive anlægsprojekter med et underskud på 37 millioner kroner. Der kan være tale om 'besvigelse i form af bevidst fejlinformation'.