Plejehjem

  Plejehjemmet Nørremarken i Køge er kommet i fokus, og en række partier rettede kritik af ledelsen og fremlagde bud på en bedre ældrepleje. De seneste tilfredshedsundersøgelser både nationalt og i Aarhus Kommune viser, at beboere på kommunale plejehjem er en smule højere end på private plejehjem.

  Beboere på kommunale plejehjem er mest tilfredse

  Fortællingen om, at ældre på private plejehjem er mere tilfredse skydes ned af fakta fra beboerundersøgelser. Men flere partier er ikke overbeviste om, at det er det reelle billede på baggrund af TV2-udsendelse i sidste uge.
  Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde Kommune, mener ikke, at blå bloks krav om private friplejehjem vil give mere frit valg. Ikke uden at få langt større udgifter på plejehjemsområdet. Det er valgbluf, siger han.

  Borgmester: Blå bloks krav om friplejehjem er valgbluf eller bombe under kommuneøkonomi

  Blå bloks nye udspil om at garantere frit valg mellem friplejehjem og kommunale plejehjem er i bedste fald valgbluf og i værste fald en bombe under kommuneøkonomien. Så hård er meldingen fra borgmester.
  Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, slår fast, at beboerne på Hundested Plejecenter med ro i maven kan tage på fisketur med beboerne og efterfølgende hjembringe, tilberede og spise deres fangst.

  Nu får ældre på fisketur lov til at spise deres fangst

  Et plejehjem i Halsnæs har været i tvivl om, hvorvidt beboer og personale havde lov til at tilberede og efterfølgende spise de fisk, de fanger, når de tager på udflugt. Nu slår minister fast, at det må de gerne.
  Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

  Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

  Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
  Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF) vil sætte initiativer i gang, der skal få flere til at blive i ældreplejen fremover.

  Mangel på sundhedspersonale: Borgmester vil finde løsninger

  Københavns Kommune kommer til at mangle sundhedspersonale i ældresektoren i tusindvis de kommende år. Mens borgmesteren forsøger at finde løsningsmuligheder kan plejehjemsleder konstatere, at det er stejlt op ad bakke.
  En ny ældrelov kan ikke alene løse problemet med rekruttering på plejehjemmene, mener KL.

  KL: Hvordan sikrer vi flere medarbejdere til ældreområdet?

  Vi står over for nogle svære valg nu og i de kommende år. Med flere ældre og færre medarbejdere i plejefagene kan vi ikke længere udskyde de svære drøftelser om, hvordan vi bedst indretter ældreplejen til årene, der kommer, lyder det fra KL om anbefalingerne til en ny ældrelov.

  Unge hjælper og hygger om ældre på plejehjem – og løser rekrutteringsproblemer

  Som et forsøg ansætter flere kommuner lige nu unge under 18 år som plejehjemspersonale, der hygger om de ældre. Forsker mener, at det er "meget, meget positivt", at et stigende antal unge får fritidsjob på plejehjem. Og de unge, der snuser til jobbet, håber kommunerne og plejehjemslederne at kunne lokke til faget på den lange bane.
  Sådan så den kommunale placering af friplejehjem ud i 2020, men nu har Folketingets fået noget andet at vide. OPS-Indsigt har set på hvad der er op og ned.

  Folketinget har ikke fået retvisende oplysninger om antal plejehjem og ejerform

  Folketingets Social- og Ældreudvalg har i et ministersvar fået en opgørelse over antallet af plejehjem fordelt på ejerform. OPS-Indsigt konstaterer, at tallene ikke er retvisende og det er der flere grunde til.
  Statsrelateret papirarbejde koster SMV’erne milliarder i følge cheføkonom Martin Kyed. I FOA mener sektorformand Torben Hollmann, at man bør vende dokumentationskravene i ældreplejen på hovedet.

  Bureaukrati koster både selvstændige og offentligt ansatte milliarder i tidsforbrug

  FOA og SMV-danmark har uafhængigt af hinanden spurgt deres medlemmer om, hvor meget tid de bruger på dokumentation. 'Vi bruger tid, som vi ikke har, på at dokumentere noget, som ikke er nødvendigt,' lyder det fra FOA. Hos SMVdanmark vender man det på hovedet og foreslår en ny afgift.
  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekræftede i et samråd tirsdag, hvad hans forgænger Kaare Dybvad allerede havde tilkendegivet, nemlig at man gerne vil se på om Herlev-modellen kan lovliggøres

  Minister: Herlev-model kortslutter ikke markedet for friplejehjem

  Venstres boligordfører Heidi Bank udtrykte på et samrådsmøde med Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekymring for, at en Herlev-model vil kortslutte friplejeboligmarkedet. Den præmis køber ministeren ikke. Læs her hvorfor.
  Venstre-rådmand sov på et plejehjem for nylig, hvor der er store problemer med rekruttering og fastholdelse af personale. Han vil gerne se på, om der eventuelt kan gives mere i løn til ansatte på afsnittene for demente.

  Rådmand åbner for at lokke sosu’er til demens-afsnit med mere i løn

  Et helt nyt afsnit for demensramte på et plejehjem i Aarhus Kommune står gabende tomt. Det er nemlig ikke muligt at skaffe personale til at tage vare på de demente ældre. Rådmand overvejer, om sosu'er skal lokkes med mere i løn.
  Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

  Forsker: Det er et falsk argument, at det offentlige sparer ved privat investering i plejehjem

  Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, hvad enten det er friplejehjem eller efter en `Herlev-model´, så skal kommunalbestyrelsen have øje på totalomkostningerne. Det vurderer forsker og professor Ole Helby.