OPP

    Fra venstre, forbundsnæstformand i FOA, Thomas Enghausen, Administrerende direktør i KA Pleje, Karsten Høgild og sektorformand i FOA, Torben Hollmann

    Fagbevægelse og arbejdsgivere: Trist hvis konkurs går ud over innovation i ældreplejen

    ”Det er en klar fejl, hvis en kommune holder fast i sin økonomiske systemer og forsøger at presse innovative måder at drive hjemmeplejen på ind i eksisterende skabeloner," lyder det fra FOA. Også hos arbejdsgiverne i KA Pleje er man trist til mode over konkurs i forrige uge.

    Kvalitet slår økonomi ved OPP-byggeri af sygehus

    Forskning viser, at kvalitet overgår økonomi ved byggeri opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP). Det viser den første danske sammenligning af sygehusbyggerier gennemført som henholdsvis et OPP og et traditonelt anlægsprojekt.