Økonomi

  Økonomi

  Yderområder rammes ekstra hårdt af større udgifter til sygedagpenge

  Vest- og Sydsjælland samt Vest- og Nordjylland rammes særligt hårdt af stigende sygedagpenge. Den stigende tendens dækkes ikke nødvendigvis af hverken økonomiaftale eller budgetgaranti.
  Det er i meget høj grad landkommuner, der må bære byrden ved produktion af grøn energi fra solceller og vindmøller. Men snart kan de måske høste en økonomisk gevinst af deres indsats gennem en grøn udligningsordning.

  Borgmestre støtter forslag om grøn udligning

  En række borgmestre støtter forslag fra energibranchen om en grøn udligning, som giver befolkningstynde kommuner økonomiske incitamenter til at give plads til nye grønne energiprojekter.
  KLs formand Martin Damm (V) advarede allerede tilbage i juni om, at budgetterne for 2023 kunne betyde velfærdsforringelser, fordi regeringen i økonomiaftalen kun ville dække det demografiske træk, men ikke sundhed- og handicapområdet.

  Kommuner sparer på store velfærdsområder i 2023

  Trods økonomiaftaler med økonomi til det demografiske træk, sparer kommunerne ifølge fagforeninger og interesseorganisation alligevel på både folkeskolen og daginstitutionerne.
  Nicolai Wammen (S) vil ikke kompensere kommunernes stigende priser på grund af inflation på 1,4 mia. kr. Men han kalder Venstres ønske om at finde penge på konkurrenceudsættelse for en bombe under kommuneøkonomien.

  V og S i infight om besparelser på kommuner

  Finansministeren angriber Venstres akutpakke for at tage 1,5 mia. fra kommunerne - Venstre sætter fokus på, at Wammen tager 1,4 mia. fra kommunerne i manglende prisregulering.
  Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har afvist at give kommunerne en hjælpende hånd for at afbøde konsekvenserne af de stigende priser. Nye tal viser, at konsekvenserne sandsynligvis bliver endnu større end frygtet.

  Manglende prisregulering i kommunerne ser ud til at blive værre end frygtet

  Nye tal for inflationen viser, at kommunerne kan forberede sig på et endnu større varigt tab i finansieringen end de 1,4 milliarder kroner, der blev frygtet i september.
  Pelle Dragsted (EL), der er rådmand i Frederiksberg Kommune, vil ikke gå med til at sænke den aftalte skattestigning i kommunen, fordi det ifølge ham vil gå varigt ud over serviceloftet.

  Frederiksberg vil ikke mindske skattestigning af frygt for lavere serviceramme

  Hvis Frederiksberg Kommune deler en skattestigning op over flere år, så vil det udløse en mindre serviceramme og dermed ramme velfærden. Det er årsagen til, at man holder fast i landets største skattestigning, siger kommunalbestyrelsesmedlem Pelle Dragsted (EL).
  Andelen af kommunernes sociale udgifter går i stigende grad til udgifter relateret til sundhed og sygdom. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  Sociale ydelser til sundhed og alderdom er steget

  Det er især andelen af sociale udgifter til sundhed og alderdom, der er stigende. Til gengæld trækker andelen af udgifter til arbejdsløse den modsatte retning.
  Michael Ziegler (K) regner med, at Høje Taastrup Kommune selvbudgetterer i 2023. Det skyldes potentiel gevinst på 82 mio. kr.

  Kommuner selvbudgetterer trods udsigt til recession

  Flere kommuner har valgt at selvbudgettere i 2023, selvom mange økonomer frygter recession. Det skyldes den store befolkningstilvækst, forklarer flere borgmestre til NB-Medier.

  Tilgangen til seniorpension stiger væsentligt hurtigere end ventet

  Markant flere får seniorpension, end regeringen forventede for bare et år siden. Det seneste år er der kommet 7.500 flere personer på ydelsen. Det presser kommunernes økonomi.
  Morten Mandøe, cheføkonom og direktør i KL, forklarer sammen med Anders Stouge, der er direktør DI Byggeri til NB-Økonomi, hvordan kommunerne skal forholde sig, hvis vi er på vej ind i en recession.

  KL og DI forklarer, hvordan kommunerne skal håndtere en recession

  Danmark er på vej mod en økonomisk afmatning eller en decideret recession. Men hvordan skal kommunerne forberede sig på de dårligere tider? KL's cheføkonom og DI Byggeri giver deres bud.
  Kan kommunerne på længere sigt få en økonomisk gevinst ved at benytte sig af en tolærerordning? Ny beregningsmodel viser, at det kan kommunerne, men der er ingen garanti, fortæller VIVE.

  Ny kommunal beregningsmodel for uddannelsesinvesteringer

  VIVE har sammen med Børne- og Undervisningsministeriet udviklet en beregningsmodel for investeringer i børne- og ungeområdet for kommunerne. Det skal ses som et ekstra redskab til de kommunale beslutningsprocesser.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) forsikrer om, at dansk økonomi står godt. Ifølge økonomisk redegørelse vil økonomien bremse mildt op i 2023, men der er fortsat ikke kriseudsigter.

  Udsigt til mild opbremsning i dansk økonomi

  Trods stor usikkerhed i økonomien er der ifølge ny økonomisk redegørelse ikke tegn på, at dansk økonomi er på vej ind i en større krise. Der forventes en svag vækst i 2023 og et lille fald i beskæftigelsen.