Odsherred Kommune

  "Tidligere kunne man komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel," siger borgmesteren i Odsherred Karina Vincentz (Nyt Odsherred) om ny budgetproces.

  Efter inspiration fra Køge afprøves ny budgetmodel

  For at inddrage borgerne mere vil kommunalbestyrelsen i Odsherred afprøve en ny model for sin budgetproces. Tidligere kunne borgerne komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel, fortæller borgmesteren i Odsherred.
  I 2020 blev der demonstreret for børnene fra Moria-lejren på Christiansborg Slotsplads i København. Også i Odsherred var nogle partier optaget af flygtningelejren, men det kom de ingen vegne med i byrådet.

  Ankestyrelsen: Byråd må godt tale med om flygtninge

  Selv om flygtningepolitikken hører under staten, må byråd godt blande sig i den. Det viser en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende flygtningebørn fra den berømte Moria-lejr. Her havde partier i Odsherred klaget over, at et flertal i byrådet ikke ville tage Moria-flygtninge op som et punkt på et byrådsmøde.
  Der er nu indført ansættelsesstop i administrationen, og flere besparelser er i vente. Det oplyser borgmesteren i Odsherred, Karina Vincentz (Nyt Odsherred).

  Kommune ser sig nødsaget til at indføre ansættelsesstop

  Økonomien er så stram i Odsherred Kommune, at der nu bliver indført ansættelsesstop i administrationen året ud. Og der kommer andre besparelser, varsler borgmesteren.
  Borgmester Karina Vincentz i Odsherred Kommune vil bringe borgerne tættere på beslutningsprocessen, når der skal lægges budgetter.

  Borgmester: Borgerne skal være med i budgetprocessen

  I Odsherred Kommune vil man fremover tage borgerne med på råd, inden budgettet endeligt godkendes i byrådet. Forslaget er borgmesterens, og hun vil også øge de enkelte byrådsmedlemmers budget-indflydelse.
  Øverst fra venstre medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Pelle Dragsted (EL) øverst til højre SF-borgmester i Hvidovre Anders Wolf Andresen, nederst til venstre byrådsmedlem i Slagelse Nikolaj Bjørn Christensen (V), nederst til højre Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

  Lokalpolitikere står i kø for at droppe investeringer i Rusland

  Politikerne over det ganske land vil gerne reagere på den russiske invasion. En af måderne, man i kommunerne reagerer på, er ved at afhænde investeringer i Rusland og Hviderusland.
  Fra årsskiftet og fire år frem hedder borgmesteren i Odsherred Kommune Karina Vincentz. Hun er fra lokallisten Nyt Odsherred.

  Odsherred får valgets første lokalliste-borgmester

  Karina Vincentz fra Nyt Odsherred overtager borgmesterposten fra socialdemokraten Thomas Adelskov.
  Borgmestrene her får kamp til stregen, når det gælder om at beholde posten efter kommunalvalget.

  KV21: Hvilke borgmesterposter er på vippen i Region Sjælland?

  Der er spænding om udfaldet af kommunalvalget især i tre kommuner i Region Sjælland. Se kort over hvor der er borgmesterposter på vippen i regionen - og få baggrunden.
  Overborgmester Lars Weiss (S) i Københavns Kommune har stået i spidsen for et stort bygge- og anlægsbudget for 2022. Så stort at det koster alle andre kommuner en besparelse på 0,4 procent. Det har gjort ham upopulær blandt andre af landets kommuner, da de allerede føler sig hårdt presset på økonomien.

  Borgmestre raser: København er usolidarisk

  Vrede og frustration mod Københavns Kommune vokser nu i flere kommuner. Enkelte nægter ganske enkelt at følge KL-kravet om at spare 0,4 procent som led i fælles KL-løsning
  Borgmesteren i Odsherred Thomas Adelskov (S) siger fra over for KL's krav om at genåbne budgettet for at spare.

  Fremtrædende borgmester afviser klart KL-krav om at spare 0,4 procent

  Borgmester Thomas Adelskov fra Odsherred Kommune afviser KL's krav til alle kommuner om at barbere 0,4 procent af deres service- og anlægsrammer. Det kan ikke passe, at en udfordret kommune som Odsherred endnu en gang skal betale for rige kommuners store forbrug, mener Thomas Adelskov.
  Det skal også kunne lade sig gøre i børnehaver, at pædagogerne får mere fleksible arbejdstider. Det mener man i Odsherred Kommune og gennemfører nu interessant pilotprojekt.

  Kommune går videre med firedages uge

  Det skal ikke kun være kontorfolk, som kan have en firedages arbejdsuge. Det mener man i Odsherred Kommune og går derfor et skridt videre og gennemfører forsøg med blandt andet firedages uge i to daginstitutioner.
  Tre byrådsmedlemmer fra Odsherred beder om at få afghanske flygtninge til kommunen. Fra venstre ses: Arne Mikkelsen (SF), Thomas Nicolaisen (RV) og Clark Pratt (Enh.).

  Byrådspolitikere: Vi vil gerne modtage afghanske flygtninge

  Tre kommunalpolitikere har skrevet til deres borgmester med et ønske: Vi bør som kommune tage imod nogle af de afghanske flygtninge, som kommer til Danmark nu. Mange kommuner har boliger til at kunne modtage et vist antal flygtninge, siger kommunalkoordinator.
  Nyfødte børn og deres forældre får ikke den lovpligtige hjælp i fuldt omfang i Odsherred Kommune.

  Kommune må opgive lovpligtig hjælp til nybagte forældre

  Det har vist sig så svært at skaffe sundhedsplejersker, at en kommune er ude af stand til at give den lovpligtige hjælp til nybagte forældre og børn. Der skal mere skub i uddannelse af sundhedsplejersker, mener lokalpolitikere.