Natur

  Natur

  På billedet ses et vandløb i Hjørring Kommune, der er blevet restaureret.

  Ny pulje skal øge biodiversiteten i danske vandløb og åer

  Danmark skal leve op til målsætningerne i EU’s vandrammedirektiv om et minimum for god økologisk tilstand i vandløb. Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning med en økonomisk ramme på 72 mio. kr. til kommunale vandløbs-restaureringsprojekter.
  Kommuner samler oplysninger om kultur- og fritidsaktiviteter på hjemmesider, der skal inspirere både lokale borgere, besøgende og måske kommende tilflyttere til at gå på opdagelse.

  Kommuner skifter brochurer ud med digitale kultur- og fritidsuniverser

  Flere kommuner har lanceret særlige hjemmesider, hvor de kultur- og naturoplevelser, der findes i kommunen, samles til både lokale borgere og turister.
  Det smukke område Tranum skal ikke være naturnationalpark under de forudsætninger, som staten lægger op til. Det mener i Jammerbugts kommunalbestyrelse.

  Jammerbugt siger nej til naturnationalpark

  Kommunalbestyrelsen i nordjyske Jammerbugt afviser tilbud om at gøre naturområde til naturnationalpark. Der er 'flere, og store, lokale bekymringer,' siger borgmesteren.
  I Nørreskoven i Esbjerg har træerne vokset sig store. Det håber kommunen også, at en ny plant-selv-skov vil gøre fremadrettet.

  Stor interesse for kommunes første gør-det-selv-skov

  Siden Esbjerg Kommune frigav et større område, hvor borgerne kunne komme og plante deres egne træer, er en ny skov så småt ved at skyde op med både borgeres og kommunens hjælp.
  I et sommerhusområde ved Hvide Sande skal 210 sommerhuse enten lovliggøres eller rives ned, har Ankestyrelsen vurderet. Fotoet er fra det smukke Haurvig ved Vesterhavet.

  Ankestyrelsen: 596 byggetilladelser skal genbehandles

  Ringkøbing-Skjern Kommune har fået pålagt en ærgerlig opgave af Ankestyrelsen: 596 byggetilladelser i turist-attraktivt område skal nu genbehandles. Hvis kommunens folk skal ud og besigtige hver enkelt grund og se på gamle luftfotos, så bliver det en kæmpe opgave, oplyser afdelingsleder.
  Miljøministeren og aftaleparterne løfter sløret for placeringen af Danmarks 10 nye naturnationalparker på et pressemøde torsdag formiddag.

  Her er de ti nye naturnationalparker

  Der har været stor debat, forud for at det er blevet offentliggjort, hvor nye naturnationalparker skal ligge. Se listen over alle naturnationalparker her.
  For at øge biodiversiteten markant i de danske Natura 2000-områder lægger regeringen med nye planer op til en naturforvaltning i samarbejde med kommunerne.

  Nye planer for naturområder skal hjælpe biodiversiteten

  Seksårsplanerne for nogle af Danmarks største og mest værdifulde naturområder er klar. Natura 2000-områderne er centrale i arbejdet med at bremse naturkrisen. Nye målinger viser, at der trods forsigtig fremgang er brug for skærpede indsatser.
  Mere hjælp er på vej til landmænd med landbrugsjord, der skal forvandles til skov, vådområde, og byttes med andre landmænd for en mere effektiv landbrugsdrift

  Nu kan flere få hjælp til omfattende forandringer af landskabet

  Landets kommuner får en ny mulighed for at søge om multifunktionel jordfordeling, der både gavner klima, miljø og landbrug og øger borgernes mulighed for at nyde naturen.
  Samtlige landets kommuner er nu med i Miljøministeriets konkurrence om, hvilken kommune, der er bedst til at lade naturen vokse vildt til gavn for biodiversiteten.

  Alle landets kommuner kæmper nu for et vildere Danmark

  Konkurrencen er skærpet om titlen som 'Danmarks vildeste kommune'. 92 dystende kommuner er netop blevet til 98, og alle Danmarks kommuner dyster nu om at få den vildeste natur.
  Der går i øjeblikket 38 køer af forskellige racer rundt i Hellebæk Kohave i Helsingør Kommune.

  De fleste kæmper imod naturnationalparker – men ikke i Helsingør

  De fleste steder kæmper kommuner og borgergrupper imod at få en naturnationalpark - men i Helsingør vil de gerne have en – men den, de allerhelst vil have, den må de ikke få.
  11 kommuner ved Lillebælt har fået penge fra Velux Fonden til at fremme plante- og dyrelivet i bæltet.

  11 kommuner får penge til at skabe mere liv i Lillebælt

  11 kommuner ved Lillebælt får nu en halv million kroner til at indsamle data og samarbejde. Målet er at fremme biodiversiteten og vilkårene for dyre- og plantelivet i Lillebælt. Samarbejdet skal give en mere helhedsorienteret indsats, siger borgmester.
  Græskarpen har en glubende appetit og kan blive en stor fætter.

  Kommune giver grønt lys til at udsætte invasive fisk i sø

  Guldborgsund Kommune har sammen med Miljøstyrelsen givet grønt lys til, at den invasive fiskeart græskarpen sættes ud i en sø. Om det gør nogen forskel, vides endnu ikke.