Næstved Kommune

  Skal enten Helsingør eller Næstved skrive sig ind i den fornemme række af byer, der har båret titlen som Europæisk kulturhovedstad?

  Hård kamp mellem sjællandske kommuner om at blive kulturhovedstad

  Både Helsingør og Næstved kæmper om blive til Europæisk kulturhovedstad i 2032. Det er et langt, sejt træk, som først bliver afgjort om syv år i 2029.
  Næstved Kommune har efter bizar sag indskærpet over for hjemmehjælpere, at de skal kunne fremvise legitimation.

  Bizar sag får kommune til at indskærpe legitimationskrav i ældreplejen

  Et ældre blindt ægtepar greb til selvtægt, da de fik besøg af en ukendt hjemmehjælper. Det har givet en bizar sag, hvor kommunen har måtte stramme op på sin kommunikation med ældre borgere og stille fast krav om legitimation.
  I Næstved Kommune har man lavet ni delprojekter, der skal styrke Center for Børn og Unges sagsbehandling, så man kan undgå en tilsynssag.

  Sådan vil Næstved Kommune afværge en tilsynssag

  I Næstved Kommune har man igangsat en række initiativer for at rette op på de store udfordringer, kommunen har på det børnefaglige område. Ankestyrelsen overvejer en tilsynssag.

  Kommune betalte falske fakturaer

  Ved at hacke en medarbejders kommunale mailkonto er det lykkedes hackere at svindle sig til et for dem anseeligt beløb ved at sende falske fakturaer til økonomiafdelingen. Sagen er politianmeldt.
  De lokale håndværkerfirmaer i Næstved er glade for, at kommunen nu har sikret bedre forhold for lokale håndværksmestre.

  Ny udbudsmodel begejstrer lokale håndværkere

  I Næstved Kommune har politikerne ændret sine udbudsregler, så mindre, lokale firmaer får nemmere ved at byde ind på opgaverne. Modellen burde spredes til flere kommuner, mener DI Byggeri.
  Ledere og medarbejdere fra skoler og dagtilbud i Næstved Kommune har modtaget massage og været på restaurant som "belønningsarrangementer uden fagligt formål". Den praksis er ulovlig.

  Ansatte har ulovligt fået gaver betalt af kommunen

  Ifølge DR har ansatte i Næstved fået forskellige goder betalt af kommunen, uden at det har været tilladt.
  De ansatte i Næstved Kommune skal fremover tænke mere over, hvordan de bruger skatteydernes penge.

  Forvaltning revses: For dyre gaver og unødigt stort forbrug

  I Næstved Kommune har en intern revision af Center for Dagtilbud og Skoler ført til, at medarbejdere er kaldt til kammeratlige samtaler og bedt om at stoppe med unødvendige indkøb, gaver og eksterne møder.
  Håndteringen af affald i Næstved Kommune giver den tyske koncern Remondis ridser i lakken.

  Kommune får stor erstatning for smadrede skraldespande

  Næstved Kommune vinder voldgiftssag mod Remondis om hårdhændet behandling af affaldsbeholdere. Dermed holdes forbrugerne skadesløse.
  I et nyt svar til Folketingets Ombudsmand gør Børne- og Undervisningsministeriet det klart, at ansvaret er kommunens.

  Folketingets Ombudsmand rydder op i det kommunale myndighedsansvar

  Kommunen har det endelige ansvar for den pædagogisk-psykologiske rådgivning. Det slår et nyt svar fra Børne- og Undervisningsministeriet til Folketingets Ombudsmand fast.
  "Vi skal have ryddet op i tåbelige regler. Måske har udvalgene besluttet noget tidligere, som ikke giver mening længe," siger byrådsmedlem Andreas Pourkamali (RV) til Sn.dk.

  Aalborg-idé til afbureaukratisering griber om sig

  Flere kommuner vil nu gøre ligesom Aalborg. Man vil afskaffe alle de dokumentationskrav og administrative opgaver, som ikke er lovpligtige. 'Vi skal have ryddet op i tåbelige regler,' siger byrådsmedlem i Næstved.
  Kommuner melder om flere aktivitetsparate i job. Arbejdsgiverne tager også ansvar i opgangstider, lyder det.

  Kommuner: Arbejdsgivere holder fast i socialt ansvar under opsvinget

  Både tal og meldinger fra kommuner tyder på, at det er nemmere for arbejdsløse med komplekse problemer at få fodfæste på arbejdsmarkedet i det nuværende økonomiske opsving. Kommunernes langsigtede samarbejde med virksomhederne bærer nu frugt, lyder det.
  Havnebestyrelsen i Næstved Havn vil have tid til at undersøge, hvad det er for en havn, Næstved har brug for i fremtiden.

  Havnebestyrelse slår bak og dropper milliondyr discounthavn

  Den nye havnebestyrelse i Næstved Kommune kalder planlagt discounthavn for kuldsejlet og beder nu om et halvt års arbejdsro.