Næstved Kommune

  Næstved Kommune forventer, at det vil koste 40 mio. kr. at bliver Europæisk Kulturhovedstad. På billedet ses et arrangement i Aarhus, da kommunen var hovedstad i 2017.

  Kulturhovedstad kan blive en meget dyr titel

  Næstved Kommune drømmer om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Men et regnestykke, som kommunen har fået lavet, viser, at det vil koste i omegnen af 220 mio. kr. at gennemføre. Heraf skal kommunen selv betale de 40 mio. kr..
  Her ses de delvist nedgravede, intelligente affaldsbeholdere, der nu sættes op i Næstved Kommune.

  Sjællandsk kommune tester unikke skraldesensorer

  Næstved Kommune tester forsøg med sensorer i 400 delvist nedgravede affaldsbeholdere, som fortæller renovatøren, hvornår det er tid til en tømning.
  Det er igen i år muligt at søge om julehjælp hos forskellige organisationer. Billedet her er fra sidste år, hvor julehjælpspakker var på vej ud til økonomisk trængte borgere i Næstved Kommune.

  Nyt samarbejde skal sikre julehjælp til flere

  Via Næstved Kommunes hjemmeside kan økonomisk trængte borgere nu få overblik over velgørende organisationer, der uddeler julehjælp i kommunen. Initiativet er blevet til efter ønske fra lokale organisationer.
  Et forsøg med fast hjemmearbejde på 13 fredage hen over vinteren i Næstved vil blive evalueret i forhold til energibesparelse, tilrettelæggelse af arbejdet og borgernes oplevelser af forsøget.

  Endnu et rådhus lukker om fredagen

  Fra fredag 25. november vil medarbejdere i administrationen i Næstved Kommune skulle arbejde hjemmefra om fredagen. Det sker for at spare yderligere på energiforbruget.
  Flere kommuner i Region Sjælland har vist interesse i at få et såkaldt nærsygehus inden for netop deres kommunegrænse. Det spås, at der i regionen kommer 3-4 nærhospitaler. Derfor sætter kommuner og byrådsmedlemmer nu ind på at tale godt for, hvornår netop deres kommune har gjort sig fortjent til et nærsygehus.

  Kommuner byder ind på nærhospitaler

  Kommunerne forsøger lige nu at gøre sig attraktive over for regionerne. Hver især håber de at få et af de såkaldte nærsygehuse placeret i netop deres kommune. I Region Sjælland har syv sjællandske kommuner budt ind på nærhospitaler.
  I Næstved Kommune er en række underretninger om børn, der kan have haft brug for akut hjælp, strandet i en mailindbakke, som ikke er blevet tjekket i over en måned. Så snart fejlen blev opdaget, gennemgik kommunen alle sagerne.

  82 underretninger om truede børn blev glemt i mailboks i en måned

  Kommunen opdagede glemte underretninger, da den blev spurgt til, hvornår den ville reagere på en specifik sag.
  Google Chromebook benyttes på mange skoler, og det giver - efter et forbud i Helsingør - kommunerne overvejelser i forhold til at overholde lovgivningen med sikkerheden for databeskyttelse.

  Kommuner samarbejder om sikring af Chromebook

  49 kommuners brug af Googles Chromebook er kommet under lup, siden Datatilsynet standsede Helsingør Kommunes brug af systemet på grund af en sikkerhedsbrist. Næstved Kommune forsøger at afhjælpe problemet på forkant.
  Nu diskuterer de også i Næstved, om kommunerne skal afgive det specialiserede socialområde.

  Flere kommuner vil af med socialområdet

  Flere og flere kommuner vil af med det specialiserede socialområde. Nu diskuterer de også i Næstved, om kommunerne skal afgive området, mens en gruppe borgmestre også åbner for at tage området fra kommunerne.
  Skal enten Helsingør eller Næstved skrive sig ind i den fornemme række af byer, der har båret titlen som Europæisk kulturhovedstad?

  Hård kamp mellem sjællandske kommuner om at blive kulturhovedstad

  Både Helsingør og Næstved kæmper om blive til Europæisk kulturhovedstad i 2032. Det er et langt, sejt træk, som først bliver afgjort om syv år i 2029.
  Næstved Kommune har efter bizar sag indskærpet over for hjemmehjælpere, at de skal kunne fremvise legitimation.

  Bizar sag får kommune til at indskærpe legitimationskrav i ældreplejen

  Et ældre blindt ægtepar greb til selvtægt, da de fik besøg af en ukendt hjemmehjælper. Det har givet en bizar sag, hvor kommunen har måtte stramme op på sin kommunikation med ældre borgere og stille fast krav om legitimation.
  I Næstved Kommune har man lavet ni delprojekter, der skal styrke Center for Børn og Unges sagsbehandling, så man kan undgå en tilsynssag.

  Sådan vil Næstved Kommune afværge en tilsynssag

  I Næstved Kommune har man igangsat en række initiativer for at rette op på de store udfordringer, kommunen har på det børnefaglige område. Ankestyrelsen overvejer en tilsynssag.

  Kommune betalte falske fakturaer

  Ved at hacke en medarbejders kommunale mailkonto er det lykkedes hackere at svindle sig til et for dem anseeligt beløb ved at sende falske fakturaer til økonomiafdelingen. Sagen er politianmeldt.